Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: september 2018 (Sida 1 av 2)

Utvecklingens ordning

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 12]

[1] Att det nu (Frankrike) formellt (1) visar sig som Babylons beskyddare, medan det i själva verket är dess fiende, är helt sant, ty genom detta kommer det att hålla tillbaka andra staters härskare, som fortfarande är mycket välvilligt inställda till Babylon, för att med gemensamma krafter återinföra det gamla nattmörkret i högsätet för att förslava sitt folk än mer än någonsin tidigare. Ty ytterst lite av en fri, god vilja gentemot sina folk finns kvar hos de gamla härskarna. Vad de nu gör till förmån för folket har framtvingats av omständigheterna. Om de kunde bli kvitt dessa omständigheter genom någon fördelaktig metod, så skulle de omedelbart börja sjunga en annan och faktiskt väldigt sorgsen sång till sitt folk, och folket skulle återigen tvingas dansa efter den gamla spanska inkvisitionens pipa, vilket säkert inte någon längre skulle önska sig. 

[2]

 För att i ett slag bli kvitt alla nuvarande omständigheter, vilka fortfarande svävar mellan gott och ont, skulle betyda förödelse av länder och folk. Därför måste allting ta en viss tid på sig i denna värld. Så länge som det nya druvmust – vinet inte har jäst färdigt ännu och sålunda inte gjort sig av med alla sina föroreningar genom sin egen aktivitet, så kommer det inte att bli ett rent och andligt vin. 

[3]

 Om någon vill bygga ett nytt bra hus, bör han förstöra det gamla huset helt endast efter att han har byggt det nya. Ty om han omedelbart skulle förstöra det gamla, var skall han då bo och vem skall skydda honom mot alla möjliga besvärligheter under den tid då det nya huset byggs? Då är det klokare att bära en gammal rock, oavsett hur sliten och av nöd lagad denna blivit, tills en ny är klar än att gå omkring naken. 

Och, enligt min mycket goda ordning, måste därför den ena saken alltid komma ur den andra efter vilket den kan vara och bli hållbar. 

[4]

 Under den tid som jag undervisade folket på jorden, var hedendomen i stor utsträckning spridd åt alla håll i alla slags utformningar och skepnader, och min lära var bara en lysande morgonstjärna i den stora hedniska natten. Morgonstjärnan blev lätt snart täckt av hedningarnas mycket tjocka moln, och detta i så motto att folket knappt kunde se och endast med svårighet kunde gissa sig till dessa sanna position. 

Vissa sade: ’Se här’ och andra: ’Se där’. Och det hände att de tog andra stjärnor för morgonstjärnan och tillbad dem mycket. Och för den tidigare i högsta grad mäktiga hedendomen var det mycket enkelt att smälta samman och förena morgonstjärnan med sig själv, och på detta sätt presentera sig som den enda, sanna, gamla morgonstjärnan för de människor som frågade om morgonstjärnan om vilken de hört talas om upprepade gånger.[5]

 Morgonstjärnan som på detta sätt förvrängs och täcks av moln utför också underverk inför de blinda människorna, medan endast namnet Zeus förvandlades till Mitt. Och folk var nöjda, och den gamla hedendomen fanns med mycket små förändringar kvar. Men trots alla förföljelser förblev Min Lära oskadd och väl bevarad hos ett fåtal personer. Den ädla säden, som föll i god jord, sköt rot, frisk och stark, blomstrade och bar god frukt, fastän i hemlighet, oförmärkt för Babylons skökas blinda ögon.  [6] 

Morgonstjärnan blev en sol som nu stiger upp helt och hållet och hedendomens moln kommer aldrig mer att kunna skymma den solen, så att inte ens någon med dåliga ögon kommer att kunna ta dag för natt. [7]

 Ljuset från Mitt blixtsken har blivit mäktigt och kommer aldrig mer att stötas bort av den hedniska natten. Hur då? Det har jag tydligt visat i denna ’nota bene’. [8]

 Jag vill avsluta detta skrivande1

 för att med all min kärlek förmana var och en av mina vänner att inte bara läsa detta, utan att ta det till sitt hjärta och att tro att jag är den Ende, som har uppenbarat detta utifrån Min fria barmhärtighet mot mina vänner för att ge tröst åt deras hjärtan och lysa upp deras själs förnuft. Och i gengäld önskar jag inget annat än er uppriktiga kärlek och sålunda också en levande tro. [9]

 Den som av kärlek till mig kan och vill göra något speciellt för min alltid jordiskt fattiga och nu redan gamla hjälpare (2)

, kommer jag snart att belöna honom mångfaldigt, amen. Detta säger jag, Herren, det eviga Livet och Sanningen. [10]

 Och i nästa skrivning återvänder vi nu igen till evangeliet. Vi kommer fortfarande att stanna en halv dag i Genesaret, därefter kommer vi snart att resa igenom de 10 städerna.

Fotnoter:

(1) Proforma: gjort som en formalitet. 

(2) ​​Betydelse Skrift nr. 297 (Grosses Evangelium Johannes) av Jakob Lorbers ursprungliga handstil. 2 Jakob Lorber.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

De europeiska och amerikanska staternas framtid

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 11]

[1] Hör upp, så här är det nu i Italien, som tills helt nyligen fortfarande var mörkt. Så här var det i Tyska Riket för många år sedan, liksom tidigare i England och i Nordamerika, som vid denna tidpunkt – genom hårda drabbningar – renas ännu mera  från alla riktningar som motsätter sig Min ursprungliga lära. Där säger de ofta: ”Men Herre, hur kan du låta de konfedererade (1), som vill behålla slaveriet, vinna viktiga segrar mot den mycket humana unionisterna?”

[2]

 Men jag säger: hos de konfedererade är inte allt det synd som synes vara synd, och hos unionisterna är inte allting dygdigt. Och därför drar båda partierna ut stickorna och bjälkarna ur varandras ögon, och den ena sopar framför den andras dörr, och så skall det inte vara enligt Min lära.

[3]

 Men när det ena såväl som det andra partiet först drar ut stickorna och bjälkarna ur sina egna ögon och sopar bort dyngan framför sin egen dörr så kommer de två partierna snart och lätt att förstå varandra och komma fram till en överenskommelse.[4]

 Sådana stora och även små gräl – såväl mellan nationer som enskilda människor – inträffar alltid när de inte ger akt på min undervisning som lär att ingen ska säga till sin granne: ”Kom hit, så skall jag ta bort stickan ur ditt öga.” Då säger grannen: ”Varför bryr du dig stickan i mitt öga medan jag kan uppdaga en hel bjälke i ditt öga? Rengör ditt öga först, och först därefter kan du hjälpa mig att rensa mitt öga.”[5]

 Det har redan inträffat många sådana sammandrabbningar och det kommer fortfarande att bli flera av dem om folket inte aktivt och fullständigt följer Min lära i sin rena form. [6] 

Men den här historien i Amerika kommer inte att hålla i sig särskilt länge. I Sydamerika, där Babylon fortfarande är mycket mer närvarande än någon annanstans på jorden, kommer en stor dom snart att bryta lös, därför att Babylon  överallt måste omvandlas till ett nytt Jerusalem, och de hedniska gadarenernas grisar måste förstöra i sin natts grav.[7]

 Jag tror att jag nu har visat er mer än tillräckligt, som en ’nota bene’ för denna tid. Och var och en som på något sätt kan räkna förstår lätt hur situationen ser ut och varför detta händer, och att de med nödvändighet snart måste åstadkomma resultat. [8]

 Så ni skall inte fråga mig om år, dag eller timme, eftersom alla dessa saker redan är tydliga för var och en, och alla ser säkert att slutet på natten närmar sig när man ser de små molnen på horisonten som är klart belysta av solen. [9]

 Låt bara de människor, som har någon makt, att på ett eller annat sätt försöka förbjuda gräset och alla örter, buskar och träd att börja växa igen på våren, att skjuta nya skott, bli gröna och blomma och att försöka förhindra allt detta eller att befalla över vinden och förskriva vilken väg den fria blixten skall ta, då kommer de snart att övertygas om hur stor deras maktlöshet är som ett resultat av deras dårskap. [10] 

Så fort jag har uttalat någonting och vill att det ska hända, så kommer det att hända lika säkert som att solen går upp varje morgon och går ner på kvällen. Jag behöver faktiskt inte berätta något ytterligare, även om jag fortfarande i ert sinne kan skönja en fråga i förhållande till Frankrike, om vad detta rike, som nu i världsligt avseende är mycket mäktigt, kommer att göra när det gäller det nuvarande, allmänna flödet av upplysning. Jag säger er: att gå mot min vilja, kommer verkligen att bli mödosamt och omöjligt.

Fotnoter:

(1) De konfedererade: sydliga stater i Nordamerika som 1861 bröt sig ut ur den amerikanska unionen (Utträde) och förenade sig som en federation. Unionisterna representerade de nordamerikanska staternas union. Dessa två parter utkämpade det så kallade Utträdes-kriget från 1861 till 1865, varav avskaffandet av slaveriet bara var ett av motiven. 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Den ceremoniella kyrkans framtid.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 10]

[1] Vad är det för mening med att sy en ny bit tyg på en gammal utsliten rock, för att den lagade plätten skall täcka den nakna huden och under en tid skydda den mot vinden. Men när då bara en liten storm blåser upp, kommer denna lätt att riva bort det nya tygstycket från den gamla, utslitna rocken och samtidigt också en del av rocken. Vem kommer då att täcka hans nakna hud mot kylan? Gör därför genast en helt ny rock åt er så länge ni fortfarande har medel till detta, och slösa inte genom att köpa nya tygbitar för att reparera den gamla och helt utslitna rocken, vilket inte lönar sig. När stormar då blåser upp kommer dessa inte längre att skada er hud.

[2]

 Vilken äkta gästgivare vill hälla nytt vin i gamla läglar? Vad kommer att hända med dessa läglar när det nya vinet jäser i det? Vinet kommer att ha sönder läglar, och den okloka gästgivaren kommer att förlora både läglarna och vinet. En ovis härskare som skjuter in en ny förordning i en gammal kan förvänta sig detsamma. Med nödvändighet kommer den nya att förorsaka den andras förstörelse, och härskaren kommer att förlora allt på grund av detta: sin konstitution, sitt land och sitt folk, eftersom det redan finns flera exempel på detta nu i Europa, och snart kommer andra att följa. 

[3] 

Jag säger eder: den som fortfarande flirtar med den specielle mannen som kallar sig själv gudfruktig och pratar med honom med en orms tunga, medan mitt ljus från himlen blir alltmer intensivt, kommer snart att bli helt övergiven och ensam. Ty jag vill att det långvariga fjäskandet för Babylon (1)

 slutligen skall få ett slut. Från och med nu kommer allting att bli nytt och annorlunda, och Mitt Ord som jag har utgivit till apostlarna och många andra människor måste nu uppstå med ny styrka och kraft, och sedan räcka fram till tidens Ände för denna jord. Alla måste komma in i solen och värma sig i ljuset av Min lära från himlen. Och de som ärligt och uppriktigt erkänner och älskar mig, måste från vaggan till graven åter få ett beständigt mycket synligt förhållande till mina änglar och så också till Mig, precis så som det var under den första tiden. [4]

 Nu frågar ni också vad som kommer att hända i ert land, där de gamla läglarna kommer att spricka på grund av det nya vinet som med kraft tvingas in och vinet förslösas. Jag säger till eder: Säkert tusen gånger bättre än nu när nästan ingen ens litar på sin ärligaste broder av rädsla för all det elände och trångmål som kan bli följden av lång och kostsam tvekan, medan han alltid säger: ”Du vet aldrig vad som kan hända.”[5]

 I det ögonblick som vinläglarna  spricker, kommer de stora konsumenterna inte längre att finnas till. Och staten kommer att se till att de som lojalt tjänade staten och folket under en lång tid med själ och hjärta kommer inte att sakna någonting. Men mer än en kvarts miljon gatflickor och dagdrivare utan merit – oftast från prästsidan – kommer inte längre att lyfta sina stora löner och pensioner (2)

, utan kommer tvärtom att strängt tvingas betala statens skuld, därför att detta kommer att beaktas under alla omständigheter, så att den ena brodern inte klagar på den andra. [6]

 Under alla omständigheter så är det jag som återigen bestämmer nu. Och detta innebär att kaos inte längre kan existera till nackdel för dem som håller fast vid mig. Detta år kommer jag ännu att ha lite mer tålamod med det land under vilka lagar ni lever, men inte mycket längre – även om många av mina gamla vänner fortfarande bor i sin kropp och under stor kärlek och tro. De som följer mig, och de nyupplysta, kommer säkert att bli räddade, men alla de andra kommer att bli tuktade.[7]

 Nu säger du självklart inom dig själv igen: ”Ja, Herre, allt detta är okej, för när väl vissa folks styren är odugliga och illasinnade, måste folket få ett annat som uppfyller människornas fysiska och särskilt dess andliga behov. Men så länge som de gamla avgudatemplen, som kallas Guds eller kyrkans hus, fortfarande finns med sina tjänare, som utför sina mässor, och till de ännu många blinda människorna  fortfarande ivrar för det betydelsefulla i att prästerligt underkasta sig Gud, särskilt på pilgrimsorter och kloster, kommer ett nytt folkets styre – oavsett om det är ett resultat av en ny konstitution eller av en ny härskare – alltid att riskera att återigen gradvis återfalla till det gamla mörkret. Och detta desto snabbare när tempeltjänarna måste leva på inkomsten från sitt prästerliga arbete. Om de då för en viss tid måste finnas som folkets lärare, så låt dem avlönas som vilken annan civil tjänsteman som helst. Men de borde aldrig vilja ha eller acceptera någon betalning från någon för sin tjänst åt kyrkan. 

Då skulle säkert tempeltjänarnas bestyr med att utnyttja, lura och bestjäla folket mycket bestämt få ett slut. Och pilgrimsfärder, mirakelstatyer och -lämningar och fortfarande mycket mer av kyrkliga missförhållande och missbruk kommer snart att upphöra.”[8]

 På detta säger jag å ena sidan att din åsikt är helt och hållet rätt och riktig och under en tid skulle detta fungera fint eftersom den så kallade religiösa mannen otvivelaktigt skulle känna sig mera engagerad i att undervisa folk, för vilket han är betald, än i prästerliga ceremonier, som han inte längre tjänar något på. Men om han skulle utföra sin prästerliga tjänst utan betalning, skulle de blinda människorna anse honom för att vara ännu viktigare på grund av hans värde för Gud, och på så sätt automatiskt falla ned i sin gamla vidskepelse, än värre och djupare än tidigare. Det som skulle förläna honom högt och storslaget anseende hos folket skulle den religiösa mannen inte framhäva som något utan värde för mig, utan något som är i högsta grad tilltalande för mig. Och på detta sätt skulle han binda folket fastare till sin gamla vidskepelse och skapa en ny tron ​​för Babylons skökas långa maktinnehav, som nu närmar sig sitt absoluta slut.  [9]

 Så låt prästerskapet exploatera folket. Låt det fortfarande blinda folket vallfärda och betala för dyra mässor. Låt dem bikta sig, gå i kyrkan, ställa till med överdrivna dyra processioner för sina avlidna, låt dessa präster söka efter kvarlåtenskap och sälja dyra dispenser och syndaförlåtelser. Låt dessa babylonier göra ännu värre saker, så tar snart också den blindaste sitt förnuft till fånga och säger: ”Nej, en sådan religion kan bara bli ett bedrägeri, ty de som är mest övertygade om Kristi äkta lära och bör handla därefter, visar genom sina gärningar att de själva inte fäster någon vikt vid läran överhuvudtaget, de tror inte på en Gud, och således är de helt enkelt falska profeter. De bryr sig bara om materiella ting. De tar ofta ifrån folk deras ägodelar genom alla slags bedrägerier. Och ifall detta inte räcker, tar de det ifrån dem med någon form av lagligt tvång som tillåts dem av staten. Och de ger inte ens en törstig själ en smutt vatten av alla de saker som de helt enkelt rövat bort. Därför måste alla dessa falska profeter försvinna. Bort med dessa ulvar i fårakläder som förtär och bort med allting med vilket de plågade, bedrog och bestal de stackars blinda människorna. Bort med tempel, altare, hemliga bilder, reliker, klockor och alla värdelösa prästsaker som inte har något andligt livsvärde. Från och med nu kommer vi själva att undersöka Kristi hela lära och låta den förklaras för oss av äkta lärare som upplysts av Gud, och då kommer vi att leva och handla därefter. Och den sanna läraren kommer inte att bli hungrig och törstig vid vårt bord, och han kommer inte heller att behöva gå runt med nakna fötter.”

Fotnoter:

(1) Fjäskandet: att ställa sig in hos.

(2) Under åren 1868-1874 ändrades kyrkolagarna till statliga lagar. Som ett resultat blev många kyrkliga ämbetsmän utan jobb.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Omöjligheten av flera religiösa krig.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 9]

[1] Och detta är nu också fallet i denna värld. I den så kallade heliga staden myllrar det redan av mängder av hungriga heliga människor, och de vet inte längre vad de ska göra med dem och vilket litet paradis de fortfarande kunde erbjuda dem på denna jord. Ty trots sina fördömande hot förfogar de inte över mycket mer än några kvadratkilometer, eftersom de uppväckta nationernas kungar och ännu mindre folket själva vill beordras av dem. 

[2] 

Vad mer kan dessa lata och hungriga heliga göra, förutom att lämna sin helighet och att söka och acceptera andra tjänster som tidigare inte var tillräckligt heliga för dem, för att som heliga inte svälta. 

[3]

 Tror du att det i den nuvarande situationen kommer att bli stora religiösa krig? Det skulle vara fallet om mannen i Babylon fortfarande skulle ha kvar sin tidigare makt över kungar och nationer, och om folkets flertal fortfarande skulle vara lika stumma och okunniga som för 300 år sedan. Men för närvarande har skaran anhängare till det gamla, en gång så mäktiga Babylon blivit mycket liten, och folket är redan upplyst av min upplysning. Även den enklaste man från landet med hela sin familj tror inte längre på att djävulen sätter igång ångmaskinerna på hav och på land för att en själs säljs till dem eller att djävulen skuttar och dansar fram och tillbaka genom telegraftrådarna, och på så sätt förmedlar önskade meddelandena från avlägsna länder och platser till  framstående och även till enkla människor.[4]

 Hur många finns det som på fullt allvar fortfarande tror på de så kallade mirakelstatyerna? Var kan ni fortfarande hitta ett land där så kallade magiker bränns som svartkonstnärer, drar läsare av Bibeln och andra andliga böcker och skrifter inför en obeveklig inkvisitionsdomstol som torterar dem? Vilken någorlunda utbildad person fäster fortfarande någon vikt vid syndaförlåtelsen, alla dessa tomma och oandliga så kallade religiösa ceremonier, heligt vatten, rökelse, helgonbilder, klockor och bjällror, vaxljus, reliker, själamässor och dyrbara begravningar, fastedagar och normadagar (1)

 och ännu mycket mer av sådant? [5]

 De fortsätter fortfarande med dessa saker för den yttre lagens skull, vilken redan blivit mycket svag. Men av 1000 så tror knappt 10 fortfarande på det och inte lika mycket på allvar som tyvärr var fallet under lång tid under den förra vidskepelsens mörka tider. [6]

 Om så nu är fallet för alla och inte annorledes, hur kan man då överväga ett stort eller till och med ett övergripande religiöst krig?[7] 

De riktigt mörka krafterna skulle vilja sätta sig emot de mycket upplysta, men det finns för få av dem. Och om de upplysta skulle angripas, vet de att de alltid kommer att segra över de få och fullständigt maktlösa mörka krafterna.[8]

 Men trots detta kommer det att förekomma alla slags fältslag och småkrig som  en förödmjukelse för många diktatorer, som vill förhindra Min upplysning. Ty från och med nu kommer jag inte längre att ha tålamod eller ta någon hänsyn till alla dessa diktatorer. På detta kan ni tro eftersom Jag själv tillkännager detta för er.  [9]

 Betrakta riket där ni bor. Det har fortfarande en övertygad babylonisk attityd – särskilt vad gäller diktatorer – och detta av särskilda skäl som ni lätt kan föreställa er. De måste nu samla all sin makt och hjälpa sin ”heliga fader” på den gamla tronen – om de kan och kommer att göra det. [10]

 Ja, om de ändå fortfarande tvivlar på att ge sina nationer vad som från Mig är lagligt  – eftersom den rena sanningen gör och måste göra alla fria nu, enligt Mitt Ord, som bara bör följas – så kommer de också att dela ödet med den genom vilken de fram tills nu förväntade sig sin frälsning. De har inte de ekonomiska medel som är absolut nödvändiga för en kraftfullare hjälp. Och om de fortfarande förlitar sig på en inbillad hjälp från sidan av ett sju gånger helgonförklarat altare och dess avgudabild, som gör underverk, kommer de snart att sakna alla annan kraft. Låt dem bara betrakta följderna av sin mörka överenskommelse, och alla främmande länder kommer att säga: ”Om ni lojalt knyter er till vår allmänt hatade fiende till ljuset och kärleken till vår nästa, så kan vi inte ingå fler vänskapsförbund med er. Låt nu dessa hjälpa er i er nöd och ensamhet, för vars sak ni glömde alla era gamla vänner och som ni gynnade – så mycket att ni lämnade över mer än hälften av er makt i deras händer, detta till er mycket stora nackdel.”[11]

 Tänk på det själva, och se efter om inte i ert land de extremt bittra konsekvenserna av denna tanklösa handling på detta sätt sjungs ut högt överallt ifrån. Då skulle ett sådant misstag snart kunna rättas till, i annat fall kommer också den ondsinta allt övergripande eld som frambringar döden (2)

. [12]

 När alla medel saknas för att bevara ett hus, och när deras vänner och till och med de bättre släktingarna vänder ryggen till dem och inte vill höra eller veta någonting för att bevara ett sådant hus som redan har försummats under lång tid, hur skall då detta hus kunna hållas starkt, ens på gammalt manér? [13]

 Jo, det kan stärka sig självt och bli starkt igen, men för att göra detta behövs det först och främst en oböjlig, fast vilja att göra sig av med allt som är gammalt och söndervittrat och anlägga en ny, fast grund och reparera hela huset såväl som ett hållfast tak med hjälp av många skickliga arbetare. Då kommer alla att se det och säga: ”Se, nu har det här huset, som tidigare blev helt oanvändbart, återfått ett äkta värde, och vi kan förlita oss på dess fundament, rum och tak.” [14]

 Om de skulle ta saken i egna händer på detta sätt så skulle de inte sakna alla slags goda vänner från utsidan och ännu fler från insidan. Men vem kommer någonsin att lita på ett hus om vilket ingen längre vet vem som över husets herre faktiskt bestämmer vilka lagar som gäller, så att han fortfarande under en tid kan se ut som husets herre.

Fotnoter:(1) 

Norma : Latinskt ord (= regel, direktiv). Viktiga kyrkofest dagar vid vilka folkliga nöjen förbjöds.
(2) 

Detta syftar antagligen på överenskommelsen 1855 som gav kyrkan långtgående befogenheter i skolan, undervisningen, giftermål och så vidare. Följden blev ett krig mellan Österrike, Frankrike och Italien 1859 och ett krig mellan Österrike, Italien och Preussen 1866.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

De gjorde sig av med hörnstenen. Dess tid har kommit. Slutet för de falska profeterna.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 8]

[1] Nu har också tiden kommit för hörnstenen, som byggnadsarbetarna, särskilt de från Babylon, har gjort sig av med. Den som nu snubblar på denna sten kommer att slås ned, och den på vilken hörnstenen faller kommer att tillintetgöras, eftersom detta nu händer snart och mycket snart för alla som lägger ifrån sig hörnstenen och vill följa Babylons sköka. O, hur kommer de snart att beklaga och jämra sig. Men den ratade hörnstenen kommer inte att hjälpa dem. 

[2]

 Jag har med stor tålamod under lång tid iakttagit svinens påhitt. Som svin-skötarna som höll sina grisar i Gadara under Mitt jordiska liv. Men det fanns två  män, väldigt besatta på allvar, i det gamla basalt1

-brottet – ty Gadara var en gammal gruv-stad. 

[3]

 Med vad kan de två besatta männen, som kvarhölls med kedjor och rep i det kända gamla stenbrottet, jämföras? När Jag kom, slet de sönder sina kedjor och rep i bitar, sprang emot Mig och sade: ”Vad ska vi göra med Er före tiden?” Ty se, dessa två kan jämföras med det gemena, gamla världsliga jagandet efter vinning där en legion av andra onda andar bor. [4]

 Men eftersom dessa andar insåg att Jag menade allvar, bad de mig om att få flytta in i grisarna. Och de två var fria och förhärligade Mig, fastän Gadarenerna senare bad mig att lämna dem eftersom de var alltför rädda för Mig. Och i framtiden kommer därför världens verkliga ande och hans aktivitet att förhärliga Mig eftersom han befriades från legionen av sina onda, själviska andar genom kraften från Mitt ljus. Fastän de flyttade in i sina grisar, kom de emellertid därmed att gå under i havet. [5]

 Alla Babylons skökas ultramontana2

 tjänare hör till grisarna, på grund av deras smutsiga, själviska och maktlystna strävanden, som de visat mycket öppet och högljutt genom sina konkordat3

 och uppdrag, breves4

 och förbannelser. Och redan sedan den tiden då Babylons sköka härskade över nationerna och deras kungar, flyttade legioner av onda andar in i de ovannämnda grisarna, som hoppade i havet. Och vid denna tid mest av allt. Det är därför som deras undergång är oundviklig. [6]

 Havet betyder deras envishet att framhärda i det gamla mörkret och det ljus som de förföljer och förbannar överallt – detta ljus från vetenskapens och teknikens alla grenar som Jag nu låter strömma ner från himlen till alla. [7]

 Ty se, detta är havet till vilket grisarna drivs av de osunda andar, som redan sedan långt tillbaka flyttat in i dem och med vilka de kommer att möta sitt oundvikliga fördärv. [8]

 Till sin egen jordiska fördel grävde de en grop för mitt ursprungliga himmelska ljus och dolde detta inför folkets ögon för att hålla dem i okunnighet. Men jag befriade ljuset och nu faller de i den grop som de grävde, i vilken mitt himmelska ursprungliga ljus var tänkt att kvävas och förstöras. [9]

 Eftersom detta nu händer inför allas ögon och enligt allas tydliga önskan är det meningslöst att fråga när detta kommer att inträffa.[10]

 Det är lätt att inse att detta inte kan hända på ett ögonblick, lika lite som natten plötsligt kan lämna plats för full dag. Och i denna värld behöver allt sin egen tid. Och ingen människa, det spelar ingen roll hur stora hans talanger och förmågor må vara, kan bli vetenskapsman eller konstnär på en dag. Och ingen frukt från ett träd kan plötsligt vara mogen och njutas av. Men när träden väl är fulla av sav under tidig vår, och knopparna kraftfullt sväller upp, så är detta ett säkert tecken på att den varma våren och den sälla sommaren är mycket nära. Några lätta frostperioder däremellan kan då inte längre göra någon större skillnad. [11]

 Vad profeten Hesekiel har profeterat i det 14: e kapitlet om Israels och Jerusalems straff anspelar nu på de falska profeternas alla verk: de kommer att förstöras och måste förstöras. [12] 

Vad de falska profeternas verk består av och vilka de nutida fariséerna är, behöver inte förklaras ytterligare för varje klart tänkande människa, eftersom alla känner igen de gamla fienderna till ljuset, sanningen och kärleken från Mig. [13]

 När Jag själv uppmanade apostlarna att inte döma, förkasta eller förbanna någon, för att det som kommer från Mig inte skulle drabba dem, vem gav då dem rätten att döma, fördöma och tvinga de mest fruktansvärda och avskyvärda förbannelser på dem, som uppväckta av Min Ande, har sökt och fortfarande söker efter den rena sanningen? Därför kommer de själva att kastas i den grop som de grävde för de många miljonerna oskyldiga människor. Och däri kommer deras onda gärningar också att dömas, obevekligt och utan barmhärtighet, och de kommer att få sin belöning. [14]

 Se ut över alla kontinenter, så kommer ni att upptäcka hur Babylons skökas  falska profeters gärningar hatas på jorden av nästan alla de människor som är lite mognare, och hur deras missionärer mottas och respekteras. Säkert inte så som ni kan läsa i de bedrägliga tidningar som tjänar Babylons sköka, utan helt annorlunda.

Endast hos mycket outvecklade och förvildade människor kan de fortfarande hävda sig för en kort tid. Men ganska snart, när de väl visar upp sina giriga och maktlystna sidor, eller när de under sina fårakläder visar upp vargen, som lätt känns igen, är lyckan med  deras uppdrag över och de måste tänka på att fly därifrån och rädda sitt eget skinn. [15]

 Hur ofta skickade de inte sina mest vågade missionärer till Kina och Japan, där det finns mycket guld, silver och andra skatter. Så länge de inte tagit av sig sina fårakläder så tolererades de. Och de lockade många till sig, på grund av att de låtsades predika om himmelsk fred. Men så snart som de, som det brukar heta, blev varma i kläderna och deras fårakläder blev obekväma för dem, och de tänkte att de nu kunde handla fritt utifrån vad de verkligen kände innerst inne, värderades de omedelbart efter allt de egentligen önskade, och de greps och fick sin välförtjänta belöning. [16]

 När de i Babylon mottog nyheten om deras fruktansvärda öde, som de gjort sig förtjänta av, förklarades de heliga med stor pompa och ståt, trots att Jag själv har sagt och lärt att endast  Gud är helig. Men till sådana heliga kan jag bara säga: ”Jag känner inte er och har aldrig känt er. Lämna därför Mig och sök er frälsning och belöning hos dem i vars namn ni predikat och handlat. Ty ni har aldrig predikat och ännu mindre handlat i Mitt namn, eftersom ni sedan barndomen aldrig gjort en gärning av sann kärlek till nästan som Jag lärt ut, eftersom ni aldrig trodde på Mig utan bara missbrukade Mitt namn för att skaffa er världsliga fördelar.  Och därför kan ni inte förvänta er någon belöning eller nåd från Mig. Gå sålunda till dem som ni har tjänat, och be dem om er belöning.”

Fotnoter:

1 Basalt: fin-kornig vulkanisk bergart (mörkgrå, mörkgrön, brun, rödaktig eller svart färg). Bergart som stelnat från ett flytande tillstånd.

2 Ultramontan: bortom bergen (Alperna).

3 Konkordater: överenskommelser mellan kyrka och stat.

4 Breve: skrivning av påven som tillkännager utnämningar och förmåner.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Falska kristusgestalter, falska profeter och falska mirakler. Råd för lärljungarnas uppträdande.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24 av 25; kap. 70]

[1] Jo, många judar kommer också att tro på Mig, och många tror redan, men det tar inte lång tid innan ett stort antal bland dem kommer att framträda, och var och en av dem skriva och förkunna ett annat evangelium om Mig, såsom redan är fallet på många ställen, genom vilka det då kommer att finnas många falska Kristusgestalter . Därför kommer dessa falska spridare av min lära att säga till deras lärjungar: ”Se, här är den sanna Kristus, och jag kan veta eftersom jag var Hans ögonvittne. ”Och en annan kommer att hävda samma sak om sin Kristus.

[2]

 Och på detta sätt kommer dessa falska profeter också snart att orsaka stor förvirring bland hedningarna, för det första eftersom de som judar lättare blir betrodda än hedningarna som uppväcks av Mig, och under uttrycket ”i mitt namn” kommer de också att utföra falska underverk och tecken. Därmed kommer de att förföra många människor och övertyga dem om sina falska Kristus.

[3]

 Jag säger detta till er nu, så att ni vet när ni kommer att möta sådana falska profeter, ni kommer då inte att tro vad de lär ut, utan kommer att vittna emot dem i Mitt namn och varna folket mot dem och straffa de falska profeterna för att avhålla dem från att sprida min lära.[4]

 Om ni blir ljumma i dessa aktiviteter blir ni som saltet som har blivit kraftlöst och värdelöst. Och om saltet har blivit kraftlöst och värdelöst, med vad ska vi då göra maten smakfull? Så lär folk att de speciellt bör ge akt på de falska profeterna och varken tro på deras ord eller deras under.[5]

 Men ni själva bör inte vara oense, varken i ord eller i gärningar, utan ge folket den fullständiga sanningen som aldrig motsäger sig själv, precis så som ni har fått den och sett den från Mig. För om ni blir oense bland varandra, och den ena säger detta och den andra något annat, så kommer ni själva att så fröet till missämjans katastrof i min lära och därmed kommer ni inte att kunna glädjas över mycket lovord och belöning från Mig. Men man kommer mestadels att känna igen er som mina sanna lärjungar om ni älskar varandra såsom jag också alltid älskat er, och om ni aldrig sjunker ned i tvister och gräl, vilket snart kommer att vara fallet med de falska profeterna. Då kommer den som förkunnade den falska Kristus att förfölja den andre med förbannelser och fördömelser genom vilken Min lära, som jag gav er kommer att brytas sönder i småbitar, vilket också snart kommer att hända med Jerusalem och andra städer där ingen sten kommer att lämnas kvar på någon annan.[6]

 Men jag vet hur jag bevarar Min lära helt ren till tidens ände. Men ve alla anti-krist gestalter under tidens gång. De kommer inte att kunna genomföra sina ondskefulla rutiner mycket längre än judarna gjorde emot Mig sedan Mose tid upp till Min tid nu, och jag kommer att hemsöka dem med en världslig dom som blir ännu värre än den vid tiden för Noak, Sodom och Gomorra och många andra städer och nationer fram till denna tid.[7]

 Men Jag kommer oavbrutet att bli hos mina följeslagare till tidens ände och kommer till dem på olika sätt, ena gången här och andra gånger där, och Jag Själv kommer att vara deras lärare i allting, ty vid den tiden kommer jag också att komma som en ljusblixt som lyser upp från öst till väst och som lyser upp allt det är dunkelt och mörkt på jorden.[8]

 Se, det starka ljuset från det blixtnedslaget kommer att tillintetgöra dem, nämligen motståndarna, precis som ljuset från ett blixtnedslag dödar krabborna när det lyser på dem. Det finns en likhet mellan djur och människor som, liksom israeliterna, undviker att gå vidare i Mitt ljus och ständigt längtar efter det mörka Egyptens fulla köttgrytor. Därför har en krabba, som oftare återfinns i Egypten, också den egenskapen att den brukar föredra att söka efter mat i gyttjan. Och när den från tid till annan av misstag kryper emot ljuset, så gör den snabbt en bakåtgående rörelse och letar efter sin dunkla gyttja igen.[9]

 Berätta för mig, är inte de nuvarande judarna i det förlovade landet exakt desamma som de israeliter som Moses befriade ifrån Egypten och som, istället för att gå framåt i öknen för att nå den förlovade landet, bara ville ha tillbaka sina egyptiska köttgrytor och som därför beskyllde Moses för att leda dem ut från Egypten där de

hade det så bra? Kan inte sådana personer jämföras med de fula djur i gyttjan som inte kan stå ut med ljuset från blixten och ständigt rör sig bakåt istället för att gå vidare för att söka efter maten?[10]

 Det var därför jag sörjde för och bestämde mig för deras slutliga dom att de slutligen alla skulle dö av elden och ljuset från Mitt blixtnedslag.[11]

 Och så kommer det att uppfyllas som jag redan berättat för er vid något tillfälle, nämligen att jag slutligen kommer att låta jorden renas från sin smuts av elden.[12] 

Jag tror att jag med detta mer än väl har visat för er skälet till att judarnas ljus kommer att tas ifrån dem och ges till hedningarna.[13]

 Judarna som sådana kommer att fortsätta att finnas bland hedningarna i alla länder på jorden, och de kommer fortfarande att hoppas på en Messias, som dock inte kommer att komma mera. Därefter kommer de ständigt att se ut som djur, som hundar, eftersom en hund alltid återvänder till det som han har spottat ut, och en gris till gyttjepölen, i vilken han har badat och smutsat ner sig. [14]

 Det tredubbla skynket framför Mose ansikte kommer att hänga framför deras ögon eftersom de inte kan stå ut med Himlens klara ljus och därför aldrig kommer att förnimma eller förstå den innersta betydelsen av Moses och profeternas skrifter. [15]

 Är ni nu nöjda med denna Min välgrundade förklaring ?”

[16] Lärjungen Johannes sade:

” Herre och Mästare, jag måste vara nöjd med detta, ty jag kan mycket tydligt se att just så här är det och så kommer det att bli i framtiden också, som Du mycket klart har uppenbarat för oss alla.

 [17] Åh, vem kan förändra det när människor missbrukar sin fria vilja så mycket och föredrar att ledas runt i djävulens koppel och bli bedragna istället för att följa Dina råd för att lyfta dem mot all frihet och ge dem evigt liv i Ditt kungarike. 

[18] Jag hoppas bara att Du, Herre och Mästare, fortfarande kommer att ha många möjligheter i beredskap för att – under tidernas tiders gång – från krabborna låta människor uppstå som erkänner dig. Ty du lät dem inte komma till denna värld för att låta dem förbli krabbor för evigt vad gäller deras själar? ”[19] 

Jag sade:” Det som är förbehållet de långliga tiderna i framtiden ligger fördolt i Min kärleks och visdoms förordning. Men det kommer ändå att ta lång tid innan ljuset från den sista solen släcks. Människorna kommer att se många stjärnor släckas på himlen och återigen se andra ta deras plats, men de faktiska krabborna kommer därför inte att ha förlorat så mycket av sitt ruskiga utseende. Men för Mig är 1,000 jordiska år som ett ögonblick. Det som inte kan åstadkommas på lång tid, kan kanske åstadkommas i en nästa tidsperiod eller på en 1000 års period. [20]

 Den som vill bli hjälpt kommer också att bli hjälpt snart. Men den, som vill fortsätta i sin envishet, låt honom framhärda så länge han vill. Och om han vill fortsätta med detta för evigt, är han också fri att göra det. Ty även jordens inre materiella kropp, liksom de oändligt många andra himmelska kropparna, behöver sin näring för att existera, och det kommer att ta en förskräckligt lång tid innan en atom från jordens inre kommer att nå ytan igen. [21]

 Fast ni förstår inte vad jag vill säga med detta: Den förlorade sonen är redan på väg tillbaka, men nästan oändligt långa tider kommer fortfarande att vara nödvändiga innan han helt kommer att komma tillbaka till Faderns gamla hus. [22]

 I liten skala är varje syndare som en förlorad son, och hans sannfärdiga återkomst kommer att skapa större glädje än 99 rättfärdiga, som inte behöver botgöring. [23]

 Men de ord som jag talar till er är inte bara för denna jord utan på motsvarande sätt för hela oändligheten, ty mina ord är inte mänskliga ord utan Guds ord, och de hörs också av de otaliga myriader av änglar och bärs från ena ändan av mina oändligt många skapelser till den andra, och de kommer att få effekt. [24]

 Detta förstår ni inte heller, men när ni återföds i anden kommer ni också att kunna se in i Min nåds ändlösa djup. Var nöjda för ögonblicket med vad ni nu hörde, ty i denna värld kommer Jag inte ofta att mera säga liknande saker som de Jag nu berättade för er. Så behåll detta bland och inom er själva tills tiden är inne för er inre upplysning, varefter ni också kommer att kunna prata med människor som förstår och är upplysta om allt ni hört från Mig. Men behåll det för er själva för dem som inte förstår och kasta inte Mina pärlor som föda till grisarna. ”[25]

 Lärljungarna behöll detta för sig själva, gav akt på det när de delade med sig av Min undervisning och avslöjade inte många andra saker om Mig, särskilt inte till judarna, frånsett i synnerhet Mitt lidande och död och Min återuppståndelse, och att Jag sålunda verkligen var Messias. Men till och med om dessa sista händelser var de inte helt överens med varandra. Detta blev klart redan när vid kvinnornas nyheter om min återuppståndelse, nämligen Magdalenas, några av mina lärjungar trodde, men andra inte och tog kvinnornas uttalande för en fabel, tills jag personligen framträdde inför dem, och det var fortfarande svårt att fullständigt övertyga dem om att jag hade uppstått. Vid detta tillfälle sade jag till lärjungarna att de speciellt bör vara uppmärksamma på motsättningar mellan varandra. Men med och bland dem var det samma sak som med andra människor: deras ande var villig men deras kött var svagt.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om herrens kärlek till det judiska folket.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24; kap. 69]

[1] Jag sade: ”Min vän, nu talar och tänker du fortfarande som en blind man. Judarna var Guds utvalda folk, men uppförde de sig också så och förblev de det som de var kallade till sedan Abrahams tid? Utåt sett höll de sig till lagen på ett mycket spetsigt sätt och prisade Gud med sina läppar, medan deras hjärtan förblev känslolösa och långt ifrån Gud.

[2]

 Många gånger förmanades de av många profeters och andra visa lärares tal om hur de skulle bete sig mot Gud, men handlade de ens lite i enlighet med dessa förmaningar?

[3]

 De kämpade ständigt inbördes emot varandra och gick ut i krig för att skaffa sig åtråvärda världsliga ting. Jag bestraffade dem en gång för detta med den babyloniska fångenskapen genom den hedniska kungen Nebukadnessars svärd och jag lämnade dem där åt sitt öde i full vanära och nöd i hela 40 år på det att de skulle bättra sina liv. Ändå lämnade jag dem inte utan profeter och lärare.[4]

 När de bättrade sina liv igen, lät jag dem återvända till sitt land och på nytt bygga upp staden Jerusalem och templet. Och de blev återigen ett folk som det ryktades om.[5]

 Men när det gick dem väl igen, glömde de gradvis Mig, lyssnade inte på profeterna och lärarna utan förföljde dem och stenade flera av dem till döds.[6] 

När jag såg att det judiska folket återigen inte lyssnade på mina förmaningar, uppväckte jag romarna. Dessa kom med en mäktig krigsarmé, erövrade inte bara det förlovade landet utan dessutom stora delar av Asien, och de utnämnde stränga feodala kungar över judarna och även över andra nationer, men de lät dem behålla sina skrifter och religion.[7]

 Slutligen kom Jag nu Själv, reste flera gånger till Jerusalem, undervisade i templet och som Fader ville jag också beskydda folket – som en höna med sina kycklingar – under min kärleks, maktens och visdomens vingar. Men vad har Mitt framträdande, Min lära och Mina handlingar hittills uppnått? Ingenting, förutom att de hatar mig mer och mer för varje dag, förföljer mig i alla riktningar och vad anbelangar min kropp, så vill de på fullt allvar döda mig, vilket judarna också snart kommer att lyckas med, så att domen som är hotfullt framlagd för dem genom Skriften, kommer att uppfyllas för dem.[8]

 Den Gamla Förbundet kommer att upphöra att gälla, som profeten Daniel profeterade om och ett Nytt Förbund kommer att ingås i vilket också alla hedningar kommer att bli arvtagare till och innehavare av Guds rike, ty romarna har redan erövrat det förlovade landet en gång men förstörde inte någonting i det. Kort efter Mig kommer romarna att erövra det igen och kommer att förstöra det på ett sådant sätt att man i de många städerna – Jerusalem inte uteslutet – inte kommer att lämna en sten kvar på en annan, och en kort tid efter detta kommer man inte ens att kunna fastställa på vilken plats den eller den staden hade varit belägen.[9]

 Så när jag här sade att judarnas ljus kommer att tas bort och ges till hedningarna, är jag då orättvis? Eller också om ni beger er och omvänder alla judar till Mig, så att de tror på Mig, så kommer jag att avbryta den sista domen över dem, förnya det Gamla Förbundet och kommer från och med nu också att upprätthålla detta till tidens ände.[10]

 Men var försiktiga och se upp med hur det går för er med det åtagandet. Jag säger eder: Ännu mycket värre än det som hände med er lärare Johannes som i öknen predikade ånger för syndernas förlåtelse, men som  snart därefter kastades i fängelse av Herodes, som senare lät halshugga honom på begäran av den otrogna kvinnan Herodias.[11]

 Tror ni att ni kommer att få det bättre om ni nu skulle omvända de högfärdiga och stolta judarna i Mitt namn från deras synder och påvisa för dem deras många laster?[12]

 Om ni betraktar detta med ert förnuft med bara en liten gnista av ljus, kommer ni säkert att inse att måttet är rågat för detta folks synder, precis som måttet blev rågat för Hanochiternas synder vid tiden för Noah, varefter syndafloden kom, som svalde alla Guds fiender.[13]

 Eller är judarna i Jerusalem nu kanske Guds vänner om de inte har något annat i åtanke än att fånga in och döda Mig, Gud, deras Herre och Fader? Ska vi låta ett sådant folk leva?[14]

 Se, så här kan det inte vara för de många andra utvalda. Därför kommer jag att avsevärt förkorta tiden för Jerusalems och dess folks undergång och jag ska låta domen komma.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om ruinerna där det finns spöken.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 87]

[1] Min skribent och vän, i din fråga har du nämnt andar som är fruktansvärt aggressiva i gamla högborgar och på gårdar, och jag säger att det – särskilt i dessa tider – verkligen är så, men jag kan med detta också ge dig den fullständigaste försäkran om att dessa är absolut inga farliga andar, utan ofta utför mycket farliga och helt igenom onda människor sitt onda spel i samarbete med hedniska trollkarlar – även judiska före detta präster och avskedade esséer. Dessa människor har i sin tjänst all slags välbetalt slödder och genom rån, mord och alla slags andra sant djävulskt bedrägliga påhitt samlar de stora skatter. Och de gamla högborgarna med sina underjordiska tunnlar är för dem ytterligt lämpliga arbetsplatser för deras verksamhet.[2]

 När en intet ont anande person kommer i närheten av dessa riktigt helvetiska nästen, så kommer hans närvaro inte att tolereras, för att bedrägeriet inte skall komma upp i ljuset. Men genom sina onda knep skrämmer de honom så mycket att han själv blir den bästa beskyddaren och försvararen av ett sådant helvetiskt tillhåll, ty från mun till mun berättar han detta för tusen andra människor och alla tänker att detta är något fruktansvärt övernaturligt, och inte enda av dessa tusen vågar då någonsin komma i närheten av ett sådan sant helvetiskt tillhåll. Men som jag redan direkt anmärkte i början, låt bara en välbeväpnad romersk armé komma nära en sådan ökänd högborg av kusliga spöken, så kommer andarna inte att flytta, utan fly undan så fort de kan genom sina hemliga underjordiska tunnlar.[3]

 Jag säger er: i sådana fästen och gårdar som nämndes av er, har endast ett fåtal människosjälar blivit verkligt djävulska och de som redan för länge sedan lagt ner sina kroppar bor där. Det finns, emellertid, snarare ofta ett större antal människosjälar som fortfarande är kvar i köttet och lever sina mer än

djävulskt onda liv och vanligtvis är mycket värre än det absoluta djävlarna på den andra sidan. Jag tror att med denna förklaring detta nu är klart för er. Eller om ni fortfarande är i tvivel om någon annan sak, så låt oss få höra det.”

[4] Sedan steg den romerske Agricola fram igen och sade: 

”Aha, så är så det förhåller sig med sådana nästen? Det är bra att jag nu hört detta från det mest sanningsenliga vittnets mun. Jag kommer att veta hur man skall driva ut dessa slags kusliga spöken. Också hos oss i Europa känner jag till ett stort antal sådana ökända boningar och det kommer snart att bli ett slut med sådana andar av kött och blods verksamheter.”[5] 

Jag sade: ”Detta blir mycket svårare för er än vad som skulle bli fallet här i judarnas land, eftersom era inflytelserika hedniska präster är med särskilt intresse inblandade i det ondskefulla spelet. Så länge som Min lära, som nu har delgivits er, inte har gjort goda framsteg, finns det inte mycket som kan göras med våld mot de europeiska kusliga nästena. Men den bästa vägen att gå emot så extremt bedrägligt nonsens är den information som ni kan ge till folkets bättre del, eftersom när de en gång mycket väl förstår vad detta egentligen handlar om, så kommer slöddret snart att veta det också, och det är då den snabbaste och viktigaste metoden att driva bort sådana onda andar av kött och blod.[6]

 Den som vill fånga fåglar ska inte börja med att slå med klubbor direkt i buskarna, utan bör först breda ut näten och först därefter slå med klubborna i buskarna, då kommer många fåglar samtidigt att fånga sig själva i näten.[7]

 När vissa av en världslig regerings överordnade huvudmän också är alltför nära knutna till sitt bedrägliga prästadöme, så kan i den första hand öppet våld inte användas med framgång, men i ett senare skede det kan säkert väl användas.[8]

 Men här i judarnas land – nämligen i Galileen – har Jag själv förstört ett par sådana bedrägliga platser om vilka Cyrenius kommer att kunna berätta mer. Ändå finns det fortfarande några kvar, som jag snart ska ta hand om, precis som jag också har gjort med det vrickade avgudatemplet i Samosata vid

Eufrat.[9]

 Men med er i Europa, där det fortfarande finns en djup hedendom, finns det inget annat som ni kan göra mot en så kuslig verksamhet förutom det, som jag har antytt för er.[10]

 En dag kommer Europa till stor del att överträffa Asien i trosfrågor, men är nu i allmänhet fortfarande väldigt grovt och omoget, ty det är fortfarande alltför djupt inblandat i den mörkaste hedendom, vilket det, även efter många hundra år, inte kommer att kunna ge upp helt och hållet.

Ändå kommer det att finnas många, som befinner sig i den fullaste sanning i Mitt namn, men som också mer eller mindre kommer att förföljas av hedningarna. Någon gång kommer jag emellertid att  utfärda en stor dom över alla hedningar, oavsett vilken, och det kommer då också att bli det slutgiltiga dråpslaget mot alla hedningar. Men nu ska vi låta skribenten fortsätta att tala.[11]

 Berätta nu för mig, min författare och vän, vad du mera inte förstår. Ty som en äkta författare 

måste du också förstå Skriften helt och hållet och därför erbjuder jag dig och andra nu en möjlighet att ta emot mig rätt upplysning från Mig om allt som fortfarande är oklart för er alla. 

[12]Skribenten sa:

 ”Herre och Mästare, genom din godhet och ödmjukhet, har nu allt, som tycktes mig vara det viktigaste, redan klarats upp. Men eftersom du själv nu har nämnt den ytterligt stora domen över alla hedningar, skulle du fortfarande inte vilja peka ut den tidpunkt mera i detalj när det här kommer att hända. 

[13] Det är sant att även Daniel och Jesaja har pratat om det i dunkla bilder, och Du har själv förklarat två hela kapitel av Jesaja som hänvisade till det, liksom vissa av Jerusalems ruiner. Men Du har inte nämnt något speciellt om en viss tid. Eftersom vi nu redan har hört så många saker om Dig, skulle du inte vilja berätta om det för oss, mera specifikt om den sista domen över hela världens hedningar, liksom om vilken slags dom det kommer att bli och vilka tecken som kommer att förebåda den. Ty utan vissa varningar kommer du aldrig att framkalla en dom över folket.”[14] 

Jag sade:” Min kära författare och vän. Du har verkligen ställt dig en bra fråga, och jag kommer att svara på detta för er alla, men du får inte förväxla den tidens hedendom, som jag talade om, med hedendomen nu i denna tid. Templen för avgudadyrkan under denna tid kommer verkligen att ha förstörts för länge sedan, men i stället för dem kommer otaliga andra att byggas av Anti-Krist, och detta även i Mitt namn. Och deras präster kommer att låta sig hedras ofantligt mycket som mina ställföreträdare på jorden, och de kommer att anstränga sig för att samla ihop alla världsliga rikedomar. 

De kommer att göda sig själva, men folket kommer att vara i stor nöd andligt och materiellt. [15]

 Ty se, när den här hedendomen dominerar, så kommer snart domen att välla ut över Babylons nya sköka. Jag kommer att ge dig mer detaljer senare, men låt oss nu dricka lite mera vin.”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Om herrens lagar.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 68]

[1] Nu sade alla igen:

 ”Herre och Mästare, allting, allting är sedan evigheten bara Din gärning och Din förtjänst. Vi människor är verkligen i alla avseenden ingenting jämfört med Dig. Bara Din kärlek och barmhärtighet gav oss vår existens och du vill till och med förhärliga oss för att bli barn som är jämbördiga med dig. Därför är vi i allt Din gärning och vår förträfflighet är endast Din förtjänst. Herre och mästare, tack lämna aldrig oss, för utan Dig är vi absolut ingenting. Vad skulle vi veta av oss själva  om andliga ting, om Dig och om Din allsmäktiga vilja? Och såsom vi är skyldiga dig allt, så kommer också våra avlägsna efterkommande att vara skyldiga Dig allt, om de någonsin kommer att besitta vår förståelse och vår rena tro. Men Du, herre och mästare, kommer att se till att de inte dras tillbaka alltför långt bort från ljuset som nu lyser så starkt.”[2] 

Jag sade: ”Såsom det varit tills nu, så kommer det också i framtiden att bli överlämnat till arbetarna på Mina åkrar och i Mina vingårdar. Det som då verkligen betyder någonting är hur de handskas med Min vilja som de kommer att känna till mycket väl, och det må ske på rätt eller fel sätt. Se därför till, efter Min kroppsliga separation från er, att det inte uppstår några gräl och meningsskiljaktigheter, för sådana  kommer verkligen att bli moder till Antikrist på denna jord. Jag säger detta till er på förhand nu, så att ni förhindrar det. I själva verket kommer ni att förhindra det, men om era lärjungar också kommer att göra det är en annan fråga, ty också deras fri vilja, liksom er måste respekteras.[3]

 Min lära ger er den fullaste frihet, och därför kan den inte förkunnas med svärdet och med det mörkaste slaveriets kedjor, eftersom människan också måste bli bekant med och ta emot det som hon med livets fullaste frihet kan och kommer att skaffa sig. Såsom jag har givit er allt detta gratis, så bör ni  också ge det gratis till dem som vill ha det från er.[4]

 Jag har inte heller tvingat någon av er, utan kallat er i full frihet: ”Den som vill, låt honom komma, lyssna, se och följa Mig.” Och ni har gjort detta av er fria vilja. Handla därför från och med nu på detta sätt i mitt Namn så kommer ni att vandra på rätt väg.[5]

 Men den som gör ett ”måste” av detta, kommer inte att vara min lärjunge, och på sin väg kommer han att stöta på stenblock, rev och törnen. Låt Mig för er alla vara ett gott och sant exempel. Vad skulle det kosta Mig för att i ett ögonblick med Min allsmäktighet tvinga alla människor på hela jorden att helt godta Min lära och Min vilja, såsom det också är möjligt för Mig att på ett ögonblick med ett ”måste” rista in den väg alla andra skapade varelser strängt måste följa enligt min vilja ? Men ger detta dem en självständig moralisk frihet i livet som gör dem lyckliga? Jag säger till er: nej, inte en enda en.[6]

 Ty en svag, mycket begränsad intelligens, med en liten gnista av Min eftertryckliga vilja enligt vilken den måste vara aktiv, är faktiskt något väldigt annorlunda än en gränslös inre medvetenhet kopplad till en upplyst tankeförmåga, ett klart förnuft och förutom det en fullständigt gränslös fri vilja till vilken jag aldrig gav Mina budord och Mitt faderliga råd med ett ”du måste” utan alltid det fria ”du bör”. Därför att alla budord som jag har givit till människan faktiskt aldrig varit lagar, utan bara råd som Min eviga kärlek och visdom givit för att befria människan. Med övertygelsen att de kunde ge mig en så mycket större vördnad har människan av alla dessa råd gjort lagar, som strängt måste följas, och att inte följa dem gav stöd åt tillfälliga och eviga straff.[7]

 Moses har själv lagt till många för att inspirera judarna till en djupare vördnad för Guds uppenbarade vilja, och andra gjorde samma sak. Och de nuvarande fariséerna har nu nått den högsta punkten inte bara av dumhet utan också av ondska, vilket med nödvändighet måste komma. Anledningen till att Judenheten nu är i en sådan obeskrivligt dålig situation är oundvikligen en följd av att folket har gjort tvingande lagar av Mina råd som gavs i all frihet. Och hur kan en tvingande lag gå ihop med den fria viljan och med människans lika fria, aldrig begränsade förnuft ?[8]

 Människans fria vilja kommer gladeligt och alltid att ta emot hennes förnufts klara ljus med största tacksamhet som en nåd från ovan, men en svårt tvingande lag kommer hon med sin vilja och i sitt sinne att förbanna. Varje människa som därför lyder under en lag av ett ”måste” är så gott som ständigt dömd, och följaktligen som om hon vore fördömd.[9]

 Sålunda, den som kommer att ge folket tvingande lagar i Mitt namn, kommer bara att ge dem det mödosamma oket och förbannelsens tunga belastning istället för Min välsignelse och kommer att göra dem till syndens och domens nya slavar.[10]

 Därför bör era omsorger om att sprida Mina budord vidare stå över allt annat, så att ni inte samtidigt lägger ett nytt ok på människornas axlar, som är tungt att bära, utan att ni befriar dem från det gamla oket.[11]

 När en person med ett fritt sinne känner igen och inser Min läras klara sanning och Min bästa faderliga vilja, kommer hon säkert själv med sin fria vilja att göra ett fritt ”måste” av detta och handla i enlighet med det. Och detta ensamt blir hans själs sanna välbefinnande. Men en påtvingad lag som påläggs honom kommer knappast någonsin eller alls aldrig att åstadkomma detta, ty för det första motsäger en påtvingad lag för människans fria vilja helt Min gudomliga ordning, och en sådan lag kommer bara att förmörka människan och aldrig upplysa henne. Och för det andra därför att de som inför tvingande lagar kommer omedelbart att tillskansa sig mera makt i framtiden och snart därefter kommer de att bli stolta, högfärdiga och arroganta. Från sin förmodat gudomliga myndighetsposition, inför vilken de troende ofta måste rysa och skälva mera än inför Gud själv, tillägger de till de rent gudomligt tillkännagivna föreskrifterna sina egna föreskrifter, som om detta vore den gudomliga viljan, som nyligen uppenbarats för dem, och de fäster större vikt vid att följa dessa än att följa de rent gudomliga budorden. [12]

 Ur detta följer mörk vidskepelse, avgudadyrkan, hat mot människor med olika trosuppfattningar, förföljelse, mord och de mest förödande krig. Människor motiverar detta utifrån allt slags dunkelt nonsens, så att de slutligen tänker och tror sig göra Gud en enastående tjänst när de begår de största försyndelser och brott mot sina medmänniskor av olika trosuppfattningar. Och endast de, som inför tvingande lagar, bär skulden för det.  [13]

 På den andra sidan i helvetet, som de här nitiskt tjänade, kommer de säkert därför att besätta de viktigaste platserna under de mest obarmhärtiga, tvingande lagar, ty i Min himmel råder endast den högsta frihet, men med detta också den högsta sammanhållning, åstadkommen av ren kärlek och största visdom. [14]

 Jag har nu sanningsenligt och öppet utvecklat och tydligt förklarat detta för er, och i frihet och utan det minsta inre tvång vet ni nu också vad ni bör ta hänsyn till när ni sprider mitt evangelium . Men om någon av er eller era lärljungar vill handla annorlunda, så kommer han faktiskt att vara varnad, men av denna anledning kommer det inte att finnas något inre tvång från Mig. Utan från de ruttna och dåliga frukterna kommer de bättre människorna snart att märka vilken slags mentalitet en senare lärjunge har. [15]

 Men för att jag informerar er om detta nu, får ni inte tro att jag avskaffar lagen som Moses gav, för den är faktiskt helt densamma som jag nu ger er tillbaka i sin ursprungliga renhet. Bara det gamla, rostiga ”måste” avskaffar jag och ger er den gamla fullständiga friheten tillbaka. Och arbetet med att rädda era själar från det mödosamma oket och domen och från den verkliga Satan – nattens och mörkrets prins som ni redan känner till – innebär för det mesta att ni från och med nu inte mera kommer att stå under någon tvingande lag i Mitt namn. [16]

 Eftersom jag nu ger er tillbaka den fulla friheten ur Mig själv, så gör likaledes i Mitt namn mot era bröder. Döp dem i Min eviga kärleks namn, som är Fadern, i namnet av Ordet, som är Faderns Son, som blivit kött och i hans Sannings Andes namn. Och genom detta, utplåna den gamla arvssynden hos dem som består av den nu väl kända förkastliga lagens ”måste”. Och jag frågar er nu om alla har förstått detta? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Förklaringen till det tredje ljusfenomenet.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 16 av 25; kap. 73]

[1] Nikodemus sade:

 ”Herre och mästare, jag förstår detta nu och tackar så innerligt för denna Din så mycket viktiga undervisning. Men eftersom du har förklarat för oss de två fenomenen, skulle jag vilja be Dig att också förklara det tredje för oss; ty det måste finnas något viktigt dolt bakom detta.”[2] 

Jag sade: ”Jo, jo, jag kommer visst att ge dig lite inblick i det tredje fenomenet; men du kommer inte att förstå särskilt mycket; eftersom vad den avlägsna framtiden kommer att ha i sitt sköte, kommer du endast att förstå klarare, när du har återfötts i anden.

Icke desto mindre kommer jag att berätta något om det, så lyssna därför ![3] 

Ljuskolonnen som återvänder från himlen tillbaka till jorden är Jag i Mitt levande ords ande, som jag i framtiden kommer att lägga i hjärtat på dem som kommer att älska Mig och hålla Min bud; Jag kommer Själv till dem och ska uppenbara Mig för dem. Och sålunda kommer de ånyo att bli undervisade av Gud.[4] 

Ljuspelarens uppdelning i otaligt många delar betyder röjandet av alla Mina ord och lärors inre andliga mening, som jag har givit till mänskligheten sedan mänsklighetens begynnelse genom de antika patriarkernas, profeternas och siares munnar och nu genom Mig själv.[5] 

Från dessa många åtskilda avslöjanden om Guds ords inre, andliga mening, kommer först då den sanna och underbara läran om ljuset och livet att utvecklas, och denna lära kommer då att bli det underbara och nya Jerusalem, som kommer ned från himlen till folket. Och de som kommer att vara och bo i den nya läran, kommer att gå omkring i det nya Jerusalem och leva där för alltid. Och deras salighet kommer aldrig att få ett slut och vara utan gräns. Ty Jag Själv kommer att vara med dem, och de kommer att uppleva all Min kärleks, visdoms och allsmäktighets prakt.[6] 

Men från förintelsen av den här gamla staden Jerusalem tills tiden för Guds nya stad på jorden, kommer det bara att råda mycket liten klarhet bland människorna på jorden; eftersom det snart kommer att komma många falska profeter och präster som utför falska under i Mitt namn som vilseleder folk och förblindar dem, ja Antikrist kommer att göra sådana saker med hjälp av jordens kungar, så att även mina utvalda, om jag skulle tillåta det, kan lockas att böja knä för den nye Baal. Men jag kommer återigen att låta människorna utstå stora svårigheter, såsom det aldrig tidigare varit. Då kommer Baal att störtas precis som Babels stora sköka och i många människors hjärtan kommer ljuset från livets Ord att komma och lyfta upp och befria de förtryckta och plågade, och alla kommer att fröjda sig i det nya ljuset och lovprisa Mitt namn.[7] 

Under denna tid kommer folket ofta att ha kontakt med Mina himlars rena andar, och dessa kommer att bli deras lärare och undervisa dem om alla hemligheter i Guds eviga liv, som visades dig i det tredje fenomenet, där du såg människor komma och gå genom de tolv portarna.[8] 

Men de tolv grindarna antyder inte längre att den nya staden är byggd av Israels tolv stammar, utan av Min läras tolv huvudprinciper, som finns inneslutna i tio Guds

bud av Moses och Mina två nya bud av kärlek: eftersom de är de portar genom vilka framtida människor kommer in i Guds nya stad full av ljus och liv.[9] 

Endast de, som håller dessa Mina bud, kommer in i staden, och ljuset och livet kommer att ges till honom; men de som inte håller buden kommer inte ha det tillträde till denna nya stad. Likaledes betecknar de tolv typerna av ädelstenar, med vilka muren runt den stora staden byggdes, samma tolv bud.[10] 

Dessa tolv budord är således inte bara inträdesportarna till ljuset och livet för folket, utan de är också deras oförstörbara hägn och skydd som helvetets makter

eller den materiella världsligheten aldrig kommer att kunna besegra och förstöra.[11] 

Samtidigt har du märkt i fenomenet, hur murens stenar gav ett starkt ljus i alla sina färger. Detta betyder att de tolv budord som givits dig, innehåller alla grader av den gudomliga visdomen, och därför kan en person bara nå fulländad visdom genom att följa de tolv budorden. Ty i budorden finns all Guds visdom innefattad, och eftersom all Guds visdom innefattas däri, så är också all gudomlig kraft och styrka innefattad däri, och detta därför eftersom i dessa budord innefattas den allvisa och allsmäktiga viljan och därigenom den högsta friheten.[12] 

Den som sålunda gjorde Guds vilja till sin egen genom att följa budorden, har också upptagit den gudomliga makten och den gudomliga friheten och har nått tillståndet av Andens sanna återfödelse och är som ett sant Guds barn så perfekt som Fadern själv i himlen.[13] 

Och jag säger nu till er alla, att redan här på jorden bör sträva efter att bli så fullkomliga som Fadern i himlen är fullkomlig genom att följa budorden exakt, då kommer ni kunna göra större saker än jag har gjort nu. Och om ni har nått detta tillstånd, så kommer ni redan i förväg att vara medborgare i det nya Jerusalem. 

Detta är alltså betydelsen av det tredje fenomenet. – Har du alla väl hört och förstått det?”[14]

 På denna Min förklaring av det tredje fenomenet spärrade de upp ögonen och tänkte på det en stund men var inte helt säkra på hur väl de förstått denna sista förklaring.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

« Äldre inlägg