Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: september 2018 (Sida 2 av 2)

Antikrists karaktär

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 22]

[1] Därefter sade Johannes, som var min favorit:

 ”Herre, då är det knappast värt besväret att göra sådana ansträngningar för de dumma människornas skull ! Eftersom Ditt klaraste  livsljus givet till folket bara alltför snart mörknar igen genom Satans alltid segrande ansträngningar, så borde han ta människor som de är nu, sålunda fullständigt mogna för hans helvetiska rike. Varför ska dessa människor först begåvas med Ditt livsljus ?! Verkligen, om detta blir frukten av Din gudomliga undervisning betyder det – om man ville undervisa de världsliga människorna i Din lära – att kasta Dina livets pärlor till alla världens grisar som ordinärt käk! Man borde inte ge dem denna ädla sak, på det att de inte kommer att kunna förstöra och förorena det! ”[2] 

Jag sade: ”Ja, min vän, för dessa människors skull, som inte tror på det de kan höra om Min lära och förfalska den för världsliga vinsters skull, är livets lära från Mig inte given; för sådana människors själ och deras möjliga och vidare utveckling har Jag därför fortfarande oändliga många och stora skolor i hela oändligheten.[3] 

Endast för denna jords sanna barn ger jag denna undervisning och de innefattas också i den äkta försoningen från evig död. De kommer emellertid också att alltid hålla sig till denna lära i sin renaste form och kommer aldrig att bli utsatta för världsligt bedrägeri, utan kommer att hårt som en diamant hålla fast vid det eviga livets sanningar.[4] 

Vad bryr vi oss om alla världsliga människor? De ges också möjlighet att komma in bland Guds barns bänkrader. Om de vill göra det på allvar, så bör de inte hindras att göra det, och om de inte gör det bör de göra vad de vill och du behöver inte längre oroa dig för dem ![5] 

Se, så förhåller det sig! Ty jag har inte kommit för att befria världen från dess gamla doms fjättrar, utan bara för att befria Mina barn från världen och dess dom. Och vad och hur jag gör detta nu, kommer likaledes du och dina efterföljare att göra.[6] 

Och det som på jorden måste lösas i enlighet med Min ordning, måste ni också finna en lösning på, och det som ni kommer att finna en lösning på, kommer också omedelbart att klaras upp hos Mig i himlen; men det som inte kan lösas upp, lämna det bundet, eller om någon inte vill lägga märke till det det, lämna honom i sina fjättrar och bind honom, så att ni inte inte störs av begränsningen, och sannerligen säger jag till er, han kommer också vara bunden i himmelen av mig och för en mycket lång tid förbli en slav under sin  mörka världs vilja! – Se, så förhåller det sig !

[7] Johannes sade vidare:

 ”Men hur kommer vi att kunna känna igen sådana förtäckta anti-kristliga? För det kan jag nu se helt klart att Din lära kommer att tas upp av många, särskilt av trollkonstnärer, som med hjälp av detta kommer att försköna sin magi . Åh, berätta bara för oss även om de särskiljande kännetecken, så att vi snabbt kan känna igen dem och omedelbart börja kämpa emot dem! ”[8] 

Jag sade: ”Ni kommer lätt att känna igen dem på deras gärningar! Eftersom inga druvor växer på törnen och inga fikon på tistlarna. Den, som ger något och vill ta mer i gengäld, är verkligen inte min lärjunge! Ty se, eftersom jag ger allt till dem som tillhör de Mina, slutligen till och med denna Min kropps liv, och i gengäld inte kräver en enda världslig uppoffring av någon, utan endast önskar att en person måste älska Mig över allt annat, så att jag kan skänka honom till och med oändligt mycket mera och större saker.[9] 

Tror ni att Antikrist kommer att göra detsamma? Åh, visst inte! Han kommer att ge sina anhängare fruktansvärt lite – som kanske inget annat än tomma, fiktiva löften om det storartade på andra sidan, men i gengäld be om stora uppoffringar, som nu görs av

prästerna, som får betalt för sina flera fot långa böner; dessa böner är dock inte till nytta för någon, varken för denna värld eller för den andra sidan ! Och se, precis samma kommer Antikrist att göra och de Mina kommer ganska lätt att känna igen honom och hans lärjungar och följare på dessa smulor och ihåliga frukter![10] 

Vad gör fariséerna för närvarande med syndarna av alla de slag? Se, de tar emot en gåva för synden, antingen som pengar eller även som andra typer av rika erbjudanden och ger därigenom syndarna en frisedel för de redan begångna synderna och också för de synder vilka en person, som det finns gott om, särskilt i den rika världen, överväger att begå i framtiden och säger till människorna: ”Det är bättre för dig att ge en gåva, om du inte kan hålla dig till den hårda lagen! ” Och på detta sätt upphäver prästerna Guds lag och förkunnar istället sina själviska världsliga regler, ty deras enda syfte är få ett gott liv på bekostnad av den fattiga, blinda mänskligheten .[11] 

Se, Antikrist och också alla hans lärjungar kommer att handla exakt på detta sätt och ni kommer genom detta att känna igen honom ännu lättare ! Och om hans lärjungar i hela världen kommer att skrika med öppet munnar: ”Se, här är den sanna Kristus!” eller ”Där är han”, så kommer sådant inte att bli betrott av någon av de Mina! Lämna emellertid   världens sanna barn och kalla inte på dem så att ni får vara i fred från draken och dess anhängare; ty under en tid han kommer han att lägga under sig starka krafter och kommer att behandla sina fiender ganska illa! Men genom detta förbereder han sin egen dom och undergång. [12] 

Under denna tid kommer jag att låta folket göra stora uppfinningar som, liksom glödande pilar, kommer att tränga in i drakens dolda kammare och omåttligt ödelägga hans nedriga bedrägliga list och hans falska underverk, och han kommer att stå naken till och med framför sina mest vildsinta anhängare, som snart kommer att vända sig bort ifrån honom i stora massor. [13] 

Därför bör ni inte oroa er för vad som kommer att hända under denna tid då jag bedriver Min undervisning; eftersom jag ensam känner till allt som måste hända i denna värld och vad som måste tillåtas, så att det en dag också blir ljust som livet i den blinda världen! [14] 

Men det kommer inte att ske så fort som ni tror; eftersom endast Jag känner till livets beståndsdelar på denna jord och också vet bäst, vad som krävs för att i tid leda dem till ett högre livets ljus. Fråga därför inte mera och var vid glatt mod![15] 

Se, ganska märkliga och eländiga händelser väntar fortfarande på mig i denna värld, vilka egentligen inte behöver dröja särskilt länge! Men på grund av detta har ni inte märkt någon sorg hos Mig. Låt det komma, som skall ske. Jag ensam är Herren! Ingenting kan hända bortom min visdom och bortom min vilja. Det som händer och det som ännu kommer att hända, är uträknat och styrt från ovan och har sina djupaste heliga skäl; men den som är med Mig i hjärtat och i kärlek och i viljan, honom kan inte den allra värsta världen skada på något sätt. Men den som är en med Mig bara i visdom, kommer att få utstå många och onda strider i världen; eftersom världen med sitt materiella förnuft aldrig förstår, att dess uppenbara någonting, faktiskt ingenting är för anden. – Var nöjd med detta och ha en fullständigt glatt sinnelag tillsammans med mig! ”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Sanna och falska profeter

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 21]

[1] (Herren) – 

”Till största delen uppenbarar Gud sig själv genom helt uppväckta profeters munnar. Sådana profeter är alltid igenkännbara för den uppväckta personen, för det första genom deras skriftliga och muntliga ord, för det andra genom att de dessutom kan utföra mirakler, till exempel att de i en nödsituation i förväg kan berätta för personer om framtida händelser, så att folket kan notera det och förbättra sig själva och be Gud att förhindra att den förkunnade domen inträffar som var fallet med Nineveh. För det tredje så kan sådana verkligt uppväckta profeter genom Guds vilja också bota de sjuka med sina böner och genom handpåläggning om läkningen främjar själens frälsning för den sjuka. 

Och för det fjärde kan de också, kombinerat med Guds vilja, bringa en dom över en oförbätterlig mänsklighet, och motsatt också välsigna en nation.[2] 

Genom sådana och flera andra egenskaper är de korrekt karakteriserade som äkta profeter uppväckta av Gud och kan lätt skiljas från falska profeter, särskilt lätt därigenom att de som sanna profeter alltid är fyllda av ödmjukhet och kärlek till sin nästa, medan de falska profeterna går omkring i alla slags utsmyckade och av andra saker märkta kläder, är fyllda av högfärd och den mest upprörande själviskhet, syns bara till på vissa heliga platser, talar väldigt lite, och då mycket dumt och vettlöst, och utför falska mirakel vid vissa tillfällen med hjälpmedel som naturligtvis hålls mycket hemliga – och ve den som försökte kopiera dem, medan den verkliga profeten inte behåller sina sanna mirakler som en hemlighet, utan på toppen av detta uppmuntrar människorna till att de i samma sanna och goda anda också kan utföra samma mirakel.[3] 

Eftersom de sanna profeterna därigenom lätt kan särskiljas från de falska och varje besinningsfull person utifrån detta kan inse att det på fullt allvar finns sanna och falska profeter – då de senare aldrig skulle ha funnits om de sanna profeterna inte skulle ha funnits först, kan folk ur detta också lätt dra slutsatsen, att det finns en sann Gud, som aldrig kommer att låta folk vandra runt på jorden som fullständigt föräldralösa, utan kommer också att göra Sin vilja känd för dem och uppenbara Sina betydelsefulla och kloka avsikter för dem.[4] 

Denna typ av uppenbarelse är, för en människa som vill lägga märke till den, den mest välgörande, eftersom de därigenom inte tvingas på något särskilt sätt. Genom de bara sällan förekommande stora uppenbarelserna, ger folk för sina själar efter mycket mindre, eftersom sådana uppenbarelser är mer som en dom för en degenererad mänsklighet än det är någon frälsning för dem.[5] 

När Adam syndade inför Gud i Paradiset, genom att inte acceptera Guds väl kända vilja med sin fria vilja, fick han snart erfara en stor uppenbarelse från Gud och ångrade sin synd; Denna stora uppenbarelse var dock en dom för honom.[6] 

Efteråt gavs flera stora uppenbarelser av Gud till världens degenererade barn, som bodde i låglandet; Detta var dock alltid en dom för världens barn. (Se ”Guds hus”, 3 volymer av J. Lorber)[7] 

Under Noas tid fick människan åter erfara en stor uppenbarelse; men det var en mycket stor dom för mänskligheten.[8] 

Under tiden för Abraham inträffade återigen en stor uppenbarelse, nämligen på grund av de fruktansvärt degenererade invånarna i Sodom, Gomorra och de tio mindre städerna som omgav dessa två stora städer. Det var återigen en dom för folket; Döda Havet är ännu idag en talande vittnesbörd om detta.[9] 

Fader Jakob hade också en stor uppenbarelse från Gud; men hans barn måste lida för det i Egypten.[10] 

Under Mose tid inträffade en oerhört stor uppenbarelse från Gud och Guds dundrande ord till folket måste ristas in på stenplattor. Men vilken fruktansvärd dom var inte denna uppenbarelse från Gud, särskilt för egyptierna som blivit alltför blinda, alltför högmodiga och alltför omänskliga, vars storslagenhet därmed blev fullständigt sönderslagen; men inte heller israeliterna förbisågs.[11] 

När israeliterna lämnade öknen under Joshua, ägde återigen en Guds stora uppenbarelse rum och det stora Jeriko försvann från jorden.[12] 

Samma sak inträffade vid tiden för Samuel och Elias och även under tiden för de andra stora profeterna; och ta reda på de domar som följde! Inte ens de mindre profeterna skickades in i denna värld utan domar.[13] 

Men nu kommer Guds största och mest direkta uppenbarelse för folket att ske framför era ögon; men den efterföljande utomordentligt stora domen över judarna kommer inte att behöva vänta särskilt länge.[14] 

Från och med nu och framåt i nästan 2000 år kommer otaligt många siare och profeter att uppväckas, medan samtidigt till och med ett större antal falska profeter och det kommer även att uppstå enormt högmodiga, makthungriga och falska Kristusgestalter, som är utblottade på all kärlek. Men också domarna kommer att kvarstå och det kommer sällan att finnas en härskare som på grund av sin ondska inte kommer att få uthärda en svår dom tillsammans med sitt folk, [15] 

Mot slutet av den angivna perioden kommer Jag att uppväcka ännu större profeter och med dem kommer också domarna att öka och bli mer utbredda. Det kommer att inträffa stora jordbävningar och mycket förödande stormar, stora prishöjningar, krig, hungersnöd, pest och många andra katastrofer och som jag redan har påpekat tidigare kommer tron inte finnas bland folket – förutom hos ett fåtal – och kommer att frysas till is av folks högmod och den ena nationen kommer att angripa den andra. [16] 

Folket kommer att varnas genom siare och speciella tecken i skyn, vilka endast några av de Mina kommer att lägga märke till, medan de världsliga människorna bara kommer att betrakta detta som naturfenomen och spotta på dem som fortfarande tror på Mig. [17] 

Därefter kommer den största uppenbarelsen att äga rum genom Min återkomst till denna jord; men denna uppenbarelse kommer redan att föregås av den största och skarpaste domen och följas av en allmän utgallring av de världsliga människorna genom elden och dess utlöpare, på det att Jag Själv kan upprätta en helt annan plantskola för sanna människor på denna jord, vilken sedan kommer att vara till tidens ände på denna jord. [18] 

Jag säger nu detta till er i förväg, så att ni verkligen inte hyser den uppfattningen, att det efter mig kommer att bli perfekt som i Mina himlar. Ja, väldigt få kommer att vara jämställda med mina änglar, men många till och med mycket värre än folket under dessa våra tider. [19] 

Trots allt detta bör ni inte bli irriterade över detta; för jag har redan sagt er många gånger att människan utan sin fria vilja, inte alls är en människa utan bara ett människo-likt djur. [20] 

I bästa fall kan man dressera sådana människor som djur för för vilken uppgift som helst, men låt dem aldrig inta den ståndpunkten att de ser sådant arbete som bra och nyttigt för den sanna människan och för djurmänniskor, på det att de då bestämmer sig för att utföra sådant nyttigt arbete vid rätt tidpunkt. [21] 

En människa som syndar mot lagen visar därmed att han är en fri man, precis som den som följer lagen frivilligt. Därför bör ni inte döma och fördöma någon utan bara lära honom med allt ert tålamod och mildhet och visa den som gått vilse den rätta vägen . Om han vill vandra på den vägen, är det verkligen bra för honom; men om han inte vill göra det, bör ni därför inte tvinga honom på något sätt, utan i värsta fall bannlysa honom från ett bättre och renare samhälle, eftersom en framtvingat troende person är tiofaldigt sämre än en som är öppet icke troende och en avfälling. [22] 

Titta på fariséerna! De är alla framtvingat troende som tomt prål; men inom sig tror de inte på någonting och gör precis som de har lust till.  [23] 

Var därför försiktiga om ni i Mitt namn väljer efterträdare efter er, så att ni först och främst inte under några omständigheter tvingar någon och för det andra inte godkänner någon, där ni redan på avstånd kan förstå att han bara av tillfälligt intresse vill komma in på ert ämbetsrum. [24] 

Ni kommer säkert att ta hand om sådant; Men icke desto mindre kommer otaliga att lägga beslag på ert ämbetsrum, delvis genom yttre tvång och delvis genom utsikten att hitta ett bra och behagligt liv på ert ämbetsrum. Men alla dessa kommer att räknas av Mig till anti-krists regimente, och deras gärningar kommer att skapa en äcklig lukt och se ut som ett stinkande lik inför Gud. [25] 

Sannerligen säger jag till er: Alla er efterföljare som inte är förberedda av Mig, utan endast tränade av människor i vissa världsliga skolor att följa ert ämbete, kommer Jag inte att se på; eftersom bara Anti-rist kvalificerar sina lärjungar på detta sätt. [26] 

De, som ni kommer att lägga era händer på och döpa i Mitt namn kommer att fyllas med Min ande; Det är dem, som Jag Själv alltid kommer att välja som era efterträdare och bekräfta dem genom den sanna förlänandet av Min ande. [27] 

Men under senare tider kommer det bara att finnas några, eftersom Antikrist kommer att utvidga sitt regemente alltför mycket; men när han tror att är den högsta i världen, kommer han att störtas för alltid! Har ni förstått detta helt och fullt? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Nya testamentet. Babylons sköka. Andliga förhållanden under åren efter Kristus fram till 1800-talets andra hälft. Den andliga förändringen på grund av det gudomliga ljusets sken.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 7]

(Här gör Jesus Kristus en paus i berättandet om tiden med lärljungarna för 2000 år sedan och berättar dessa saker om den katolska kyrkans utveckling i nutid. Det är därför det kallas ’A nota bene’, dikterad den 11 augusti 1862. Berättelsen om den katolska kyrkan fortsätter från kapitel 7 till kapitel 12)

[1] OBSERVERA: nu ett klargörande för denna tid.

[2]Redan 500 år efter mitt jordiska liv, fanns de flesta budskapen om allt jag har gjort och undervisat om under mitt fysiska liv på denna jord i hela judiska riket delvis inte längre tillgängliga och hade för det mesta blandats upp med gammalt strunt, speciellt vad gäller förklaringar av naturfenomen – och detta i en sådan utsträckning att ingen längre kunde upptäcka den rena sanningen i detta.

[3] Även om många kopior av samma handskrifter, mestadels gjorda av greker och romare, bevarades, delvis i de 10 städerna i Jordaniens långa och breda dal (de cirka 60 städerna hörde också till det, vilka under min tid, men också redan före det och efter Mig till förstörelsen av Jerusalem och dess omgivningar, alla huvudsakligen var bebodda av greker och romare), delvis i Essaea (varav redan för 1200 år sedan inga spår kunde hittas eftersom den gruppen också var mycket förföljd av hedniska romerska kristna), men mestadels i det kända biblioteket i Alexandria.[4]

 Men titta bara på alla dessa förödande krig och stora folkförflyttningar i halva Asien, norra Afrika och nästan hela Europa. Och detta för att redan snart efter Mig förvrängde folket Min lära, speciellt samhällenas ledare, och blandade upp den med gammalt trams därför att den renaste sanningen från himlen gav dem för lite vinning – som profeten Daniel, och kort efter Mig Min lärjunge Johannes har visat i sin uppenbarelse, som jag gav honom på ön Patmos. [5]

 Så med mig var det så här: Bra, eftersom ni föredrar gammal, världslig lort i stället för mitt renaste guld från himlen, och eftersom ni på grund av detta mer och mer ser ut som hundar som återvänder till det de har kräkts upp, och också som grisar som snabbt springer tillbaka till pölen där de så ofta grovt smutsat ner sig, så kommer guldet från himlen att tas ifrån er under lång tid. I er bedrövelse, mörker och nöd kommer ni att trängta efter Mig, och döden kommer återigen att bli en stor plåga för er på jorden.[6]

 Och så hände det fram till nu. Nästan alla städer och platser där handskrivna kopior om mina många gärningar och läror till stor del var tillgängliga, förstördes och skövlades. Bara Johannes och Matteus korta evangelier, som tjänar som etiska rättesnören för människor av god vilja, är fortfarande något språkligt korrekta och bevarade som verkliga dokument om mina gärningar och läror. Även Lukas och Markus skrifter – så långt som han kortfattat skrev ner för sig själv vad han hört från Paulus – bevarades, liksom flera av apostlarnas brev, varav också många förlorats, och Johannes Uppenbarelse, fastän också med några språkliga fel, vilket dock inte förminskar någonting av det som är viktigast för dem som leds av Mig.[7]

 När det gäller andra läror om saker och ting och fenomen och deras egenskaper, så bevarades bara ett fåtal fram tills nu – här och där och mycket blev dolt. Och där  någonting hittades från romarnas och grekernas tid så hamnade det i klostren, men detta berättades aldrig för mänskligheten som försmäktade i mörkret – inte ens ett pennstreck.[8]

 Sol- och månförmörkelser, kometer och andra mycket naturliga fenomen sågs inte som fördelaktiga för prästerna när dessa förklarades sanningsenligt. De ändrades snart till att bli förebud om straff som jag ådömt folket, som därigenom skrämdes upp, så att folket i massor skulle företa pilgrimsresor till tempel, vilka snart växte upp som svampar ur jorden, för att lägga många dyrbara gåvor vid prästernas fötter.[9]

 Det finns fortfarande många viktiga handskrifter från min tid, som kan återfinnas i katakomberna i Rom och i påveslotten i Spanien och Italien och på vissa ställen i det  tyska riket. Men också nu, på grund av Babylons skökas enorma girighet och strävan efter makt och prakt, kommer hon inte att visa upp någonting av detta för folket, och detta av rädsla och väldig oro för att detta i hög grad nu skulle avslöja henne och att hon skulle tvingas att avge en noggrann redogörelse för var och en om skälet till varför hon i så många år har undanhållit sanningen för folket. Eftersom detta förödmjukande skäl säkert är ganska klart för varje tänkande människa, så är det inte heller nödvändigt att förklara detta ytterligare. [10]

 Hur kort är inte tiden sedan de fyra evangelierna och ”Apostlagärningarna” av Lukas, apostlarnas brev och Johannes uppenbarelse strängt undanhölls folket? Och

i flera länder är de fortfarande undanhållna dem.[11]

 Hur starkt motsatte de sig inte ljuset från Min klara blixt som med vetenskapens hjälp återigen tydligt visar allt som från öst till väst finns på jorden, och detta redan för 300 år sedan. Och dess ljus skiner nu ännu klarare, och detta så mycket att även den tidigare så väldiga och mäktiga Babylons skökas allra hemligaste och mest dolda rum idag ligger för öppen dag. [12]

 Man skulle med all rätt kunna fråga sig: Ja, hur länge kommer Babylons sköka att kunna fortsätta? [13]

 Då säger jag: Det är en småsint fråga. Titta på ljuset från Min blixts belysning som blir klarare och mäktigare för var dag. Hur kan den gamla mörka, hedniska babyloniska mirakelsmörjan, vilket bedrägeri utsatts för ljuset i de minsta skrymslen och vrån, fortsätta att samexistera tillsammans med de nu tusentals, fullständigt matematiskt bevisade sanningarna från vetenskapens och teknikens alla färdigheter, vilka kan användas fritt och är tillgängliga för alla ? [14]

 Hon kan fortfarande stå sig så länge som det fortfarande finns ett fåtal gamla vidskepliga kvinnor i livet – hållna mycket stumma från tidigare – och några skenheliga fanatiker som vill tro på prästernas fabler och så länge som dessa härskare fortfarande har något sätt att skydda skökans tron. Men detta kan och kommer bara att hålla för en mycket kort tid eftersom det har ordnats så att sådana härskares medel kommer att tas bort – så som de redan tagits bort från många – och vilka nu är utan land och folk och nu måste se på hur deras gamla aktiviteter, ansträngningar och mörka gärningar går upp i rök och ånga. [15]

 Säg bara: Kan natten styra på jorden när solen redan står högt över horisonten? Och detta är nu redan situationen på jorden. Ljuset har blivit alltför kraftfullt. Och de härskare som högtidligt omfattade allt mörker så mycket – för sina troners och sitt obeskrivligt behagliga livs skull – börjar förstå sin stora maktlöshet i ljuset av denna oövervinnliga kraft. Om de vill överleva måste de nu anamma en vänlig attityd mot det ljus som de högtidligen hatade så mycket. Och om de obemärkt vill ha tillbaka det gamla mörkret igen, så kommer folk att inse det. De kommer då att vägra att lyda dem och göra dem mycket förlägna och jaga bort dem från deras härskartroner, och det finns redan nu många exempel på detta. [16]

 Min vilja kan inte motstås. Fastän jag oavbrutet lämnar åt folket deras fria vilja när det handlar om detaljerna, men i det stora hela så är jag Herren, och jag tar ingen hänsyn till denna jords mäktiga. Ljusets tid är nu här och kan inte längre hejdas av någon jordiskt mänsklig kraft.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Nyare inlägg »