Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: juni 2019 (Sida 1 av 2)

Tempeltjänarnas ursinniga förföljelser

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 25; röd text = Jesus, svart text = alla övriga. Den svarta texten i kursiv stil är hämtad från Johannes Evangelium i Nya Testamentet]

PÅ VÄGEN TILL SAMARIEN.

STANNAR TILL VID JACOBS BRUNN NÄRA SYKAR 

1. När Herren fick veta att en rapport hade nått fariséerna att Jesus vann och döpte fler lärjungar än Johannes.

2. Även om Jesus själv inte döpte, utan bara hans lärjungar.

3. Jesus lämnade Judéen och begav sig än en gång till Galiléen.[1] 

Efter dessa ord av Johannes gick hans lärjungar snart över till Mig och antalet lärjungar till Mig fortsatte att växa från dag till dag, ofta från timme till timme. Ty alla som började tro på Mig och som Jag hade lagt mina händer på – i enlighet med måttet på hans tro och vilket följde efter dopet med vatten som utfördes av Mina första lärjungar – blev fyllda av andlig styrka och mod och förlorade all rädsla för den fysiska döden.[2] 

Eftersom många hörde talas om detta, spred de nyheterna varhelst de gick, även om jag hade förbjudit det. Alla Mina gärningar, ofta också med tillägg och överdrifter, gjordes dessutom kända överallt i Judéen och bland judarna, som alltid längtade efter mirakel, vilket faktum naturligtvis ledde till att fler och fler av dem varje dag kom till Mig och i många fall också stannade hos mig.[3] 

Men det hade tyvärr också den oundvikliga följden att allt detta nådde fariséernas öron och, som redan nämnts, med tillägg och överdrifter, av vilka några lät så märkliga att även några romare började tänka att jag skulle behöva vara antingen Zeus själv eller åtminstone en av hans söner.[4] 

Romarna skickade också utredare till Mig, men de fann inte det de hade skickats ut för. Vid dessa tillfällen utförde Jag vanligtvis inga mirakler för att så förhindra dessa vidskepliga människor att bli ännu trögare än de redan var.[5] 

Från dessa överdrifter härstammade så småningom ett ansenligt antal falska evangelier som förvrängde den sanna.[6] 

Fariséerna, dessa ondsinta och ytterst avundsjuka överhuvuden för templet och skriften, började skyndsamt att samråda med varandra om hur de skulle få ett slut på vår verksamhet. De planerade att antingen göra sig av med oss ​​på ett till synes ofarligt sätt eller att åtminstone tillhandahålla ett livslångt boende för oss på en anstalt – snyggt beläget under jorden – som de senare med Herodes hjälp lyckades ordna för Johannes (Döparen).[7] 

Att jag var ganska medveten om dessa ädla intentioner är naturligtvis uppenbart men för att undvika tumult och irriterande bråk hade jag inget annat val än att lämna det konservativa, mörka Judéen och färdas till det mera frisinnade Galiléen.

4. Han var tvungen att passera genom Samarien.[8] 

Det var inte ens tillrådligt att färdas på direktvägen till Galiléen, utan snarare genom Samarien som med hjälp av romarna redan sedan länge hade befriat sig från templets prästadöme (en lätt och önskvärd uppgift för romarna, som ändå hade som princip att dela upp länderna för att göra det lättare att styra dem).[9] 

På grund av detta var samariterna, i Jerusalems prästerskaps ögon, också det mest avskyvärda och hädiska folket på jorden. Å andra sidan hade prästerna i Jerusalem ett sådant rykte hos samariterna att dessa vanligtvis beskrev den värsta möjliga sak med en tempelprästs namn. Om till exempel en samarit i ett tillstånd av omotiverad upphetsning sade till någon, ”du din farisée”, så åtalade den sålunda skymfade den som kränkt honom, som ofta blev tvungen att betala för sin oförsiktighet med styva böter och fängelse i åratal. Det är naturligtvis uppenbart att det inte skulle vara tillrådligt för en farisé eller annan präst att komma in i Samarien. Detta visade sig vara i högsta grad till nytta för för Mig och alla som följde Mig, ty i Samarien gick vi säkra från tempeltjänarnas ondskefulla förföljelse.

5. Han kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära den lilla by som Jakob gav till sin son Josef.[10] 

Vägen gick genom Sykar, en stad nära den gamla lilla byn som Jakob gav sin son Josef vid sin födelse tillsammans med invånarna i den lilla byn som huvudsakligen består av fåraherdar, som han fick tillsammans med Rachel som hennes hemgift. Staden Sykar var inte precis en framstående stad i detta land, men många mycket rika Samariter bodde där, liksom mången rik romare, eftersom denna stad var vackert belägen och hela regionen var mycket hälsosam.

6. Nu fanns Jakobs brunn där. Eftersom Jesus var trött efter sin resa satte han sig ner på brunnens stenkant och det var ungefär den sjätte timmen.[11] 

Enligt den nuvarande beräkningen av tid, gav vi oss iväg från Judéen redan klockan 4 på morgonen, gick raskt utan vila och anlände precis klockan tolv, vilket då var den 6: e timmen, till den gamla Jakobs brunn, som låg cirka 40 steg framför den lilla byn i riktning mot Sykar. Detta brunn hade en väldigt bra källa, var omgärdad av en kant som var graciöst utmejslad i gammal stil och omgiven av skuggiga träd.[12] 

Eftersom det var midsommar, var dagen het och Min kropp hade blivit väldigt trött efter den påfrestande resan. Alla de, som hade följde Mig från Judéen och redan tidigare från Galiléen, sökte i sin utmattning skydd och en högst önskvärd vila, delvis i den lilla byn, delvis under skuggiga träd.[13] 

Även de första lärjungarna, det vill säga Petrus, Min Johannes evangelisten, Andreas, Tomas, Filippos och Natanael kastade sig ner i det frodiga gräset under träden. Jag ensam, fastän också väldigt trött satte Mig på brunnens stenkant väl vetandes på förhand att det snart skulle ges ett bra tillfälle för en nyttig diskussion vid brunnen med de envisa men annars mera öppet sinnade samariterna. Samtidigt var jag redan mycket törstig och väntade på en behållare för att hämta upp vatten, i vilket syfte en lärjunge hade gått in till byn, men inte återkommit med den ännu.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  http://www.franky1.com/downloads.html]  

Döparens sista och största vittnesbörd om Herren: ”Han måste växa, men jag måste minska.”

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 24. Den svarta texten i kursiv stil är hämtad från Johannes Evangelium i Nya Testamentet]

27. Johannes svar var: ”En människa kan bara ha det som Gud ger honom.”

[1] Men Johannes samlar sig och säger till sina lärjungar: 

”Lyssna, jag är övertygad om detta: En människa kan inte ta något, särskilt i saker som rör anden, såvida det inte först är givet honom från himlen. Den osedvanliga mannen som lät Sig Själv döpas av mig på andra sidan Jordanfloden och över vilken jag såg Guds Ande nedstiga från himlen i form av ett litet ljusmoln, så försiktigt som en duva som landar över sina bon, och för vilken jag vittnade, kunde inte som en vanlig man ha tagit det han besitter. Han är mer än en vanlig man och verkar Själv ha kraft att ta från himlen och att antingen behålla vad han har tagit eller föra över det till vem Han än behagar. Och jag tror att vi alla har fått det vi har från Hans nåd. Därför kan vi omöjligt säga till Honom vad han ska göra och hur skall göra det. Han ger och vi är de som tar det ifrån Honom. Han har sin kastskovel i Sin hand och kommer att sopa golvet i Sin ladugård, men bränna agnarna i den eviga elden och använda askan på det sätt Han anser lämpligt.

28. ”Ni själva kan vittna om att jag sade att jag inte är Messias, utan skickats som 

Hans förelöpare.”

[2] Ni är mina vittnen till att jag berättade för prästerna och leviterna, som kom till mig från Jerusalem, att jag inte är Messias, utan skickats som Hans förelöpare. Hur kan jag då hitta fel på vad den Ende gör, som har sin egen kastskovel i Sin hand? Hur han än sopar sitt tröskgolv så kan vi inte sätta regler för Honom. Ty fältet (världen) är Hans, således också vetet (Guds barn) och agnarna (världens eller djävulens barn) och Hans är ladan (himlen) och Hans

elden (helvetet), som aldrig brinner ut.

29. ”Det är till brudgummen (Herren) som bruden hör. Och brudgummens vän, som står redo och lyssnar på honom, är överlycklig över att höra brudgummens röst. Denna glädje är nu min.”

[3] Vem som än har bruden (himlens visdom) är en sann brudgum, men brudgummens vän som står redo och lyssnar på Honom är överlycklig över att höra brudgummens röst. Och titta, denna glädje är nu min. Men när Herren själv kommer, så är häroldens uppdrag avslutat. Ty häroldens enda plikt är att meddela Herrens ankomst. När Herren väl har anlänt behövs inte härolden längre.

30. ”När han ökar måste jag minska.”

[4] Därför måste jag nu minska, medan han som Herren måste öka med människorna på denna jord. Sedan jag kom till er som en budbärare har ni alltid varit mina lärjungar. Har någon av er någonsin hört mig skryta om det? Hela tiden lät jag den verkliga äran förbehållas Honom som har rätt till den. När jag vittnade om att jag inte var tillräckligt god för att knyta upp Hans skor, höjde jag mig verkligen inte ovanför honom, utan gav Honom all den ära som folkets blindhet ville visa mig. Därför upprepar jag: Nu är mitt uppdrag avslutat. Så snart Herren Själv har kommit, så behövs föregångaren inte längre, varför budbäraren (köttet) nu måste växa mindre, medan Han som Herren (Anden) måste växa bortom allt kött. Det föreligger en stor skillnad mellan härolden och Han som utifrån Sin egen makt skickar härolden vart han vill.

31. ”Den som kommer från ovan står över alla andra. Den som är från jorden tillhör jorden. Den som kommer från himlen står över allt. ”

[5] Den som har makten att stifta lagar står över och den som måste lyda står nedanför. Ingen kan med rätta stå över om han inte härstammar därifrån. Men den som verkligen kommer uppifrån står ovan alla andra. Den som är från jorden kan aldrig vara från ovan, utan tillhör jorden och kan inte tala om annat än om jordiska saker. Men den som kommer från himlen står över allt, ty Han är Herren och kan därför göra vad han vill. Han kan döpa med vatten, eld och ande, ty allt är Hans.

[6] Jag tror fortfarande inte att Han Själv döper med vatten, utan bara med Andens eld, medan Hans lärjungar kommer att döpa människorna i förväg på det sätt jag gör det, det vill säga alla de som inte fick dopet med vatten från mig. Dopet med vatten är till ingen nytta för människan om det inte följs
av dopet med Guds Ande.

32. ”Och vittnar om vad han har sett och hört, ändå tar knappast någon emot Hans vittnesbörd.”

[7] Vatten ger bevis på ingenting annat än vatten och renar huden från jordens smuts. Men Guds Ande, med vilken endast Herren kan döpa, eftersom Guds Ande är Hans Ande, vittnar om Gud och det som endast Han
alltid ser och hör i Gud.

[8] Tyvärr har ingen än så länge godtagit detta heliga vittne, för det som är jord förblir jord och avvisar Anden, om inte jorden först passerar genom elden där för att själv bli ande. En ordentlig eld förtär allt utom Anden, som är en mäktig eld i sig själv. Därför kommer Herrens andedop att förstöra många och på grund av detta kommer många att frukta för att ta emot det.

33. ”Men den som tar emot den håller det förslutet (inom sig) att Gud är sann (naturligtvis inom Den Ende som bar vittnesmål om Honom genom dopet med Guds Ande).”

[9] Men den som kommer att ta emot detta dop och dess heliga vittnesmål

kommer att inom sig hålla kunskapen förseglad från världen, att Den Ende som döpte honom med Anden verkligen är Gud och förmögen att ensam kunna ge evigt liv. Nu säger ni inom er: ”Varför skall man behålla förseglat inom sig själv himlens vittnesbörd om Gud genom Gud ?” Jag har redan berättat för er: Jord är och förblir jord och ande är och förblir ande. Om dock den dödliga människan, som i grund och botten består av jord, tar emot anden i sin jord, kommer hon då att kunna behålla anden, om hon inte försiktigt bevarar det inom sig, det vill säga i sitt hjärta?

[10] Eller finns det ett särskilt mått enligt vilket ande fördelas så att alla kan veta hur mycket ande hon mottagit? Om det inte finns ett sådant mått gäller det för den tillfälliga jordmänniskan att i sitt hjärta öppna upp ett sådant mått för den mottagna anden. Och när anden väl i detta mått har dragit sig tillbaka för permanent vila och sålunda fyller upp det nya måttet, bara då inser jordmänniskan inom sig hur mycket av ande hon har mottagit.

[11] Till vilken nytta skulle det vara för er ni om ni vid havet fyllde vatten i en tunna med hål i? Skulle ni någonsin kunna hävda och värdera att ni har tagit upp en viss mängd vatten från det för er omätbara havet? Om tunnan är väl sammanbunden, kommer ni att kunna bedöma hur mycket av havsvattnet som finns i den. Havsvattnet är dock detsamma överallt, om det är i stora eller små mängder har ingen betydelse. Således är havet som sådant hav överallt, och varhelst man tar upp vatten från havet, det kan vara mycket eller lite, så tar man till varje del upp havsvatten och kommer först senare att kunna veta måttet. 

34. ”För Den som Gud har skickat utger Guds ord. Gud ger Sin ande (till Honom som Han skickade) utan mått (inte som till en människa, utan i allt Hans överflöd). ”

[12] Således förhåller det sig med den som har kommit från Gud att bära vittnesbörd om Gud och utge Guds rena ord. Han Själv är det omätbara havet (Guds Ande). När Han ger någon av Sin Ande, så ger Han inte det i en oändlig mängd, som bara hos Gud kan existera i oändligt överflöd, utan enligt det mått som är tillstädes hos människan. Om en människa vill få Anden, så får hennes egen mått inte vara defekt och förbli öppet, det måste vara väl sammanbundet och väl förseglat.

[13] Han som du just har sett och frågade huruvida han var Kristus har, fastän till det yttre också en Människoson, fått Guds Ande inte enligt en människas mått, utan enligt Guds ändlösa mått redan från evigheten. Ty Han Själv är Guds Andes omätbara hav inom Sig. Hans kärlek utgör Fadern från evigheten, och detta är inte utanför den synliga Människosonen, utan inom Honom, vilket är elden, flamman och ljuset från evigheten i och från Fadern.

35. ”Fadern älskar Sonen och har anförtrott honom all makt.”

[14] Denna kärleksfulla Fader älskar Sin eviga Son högt och all makt och myndighet ligger i Sonens händer och allt vi har enligt det rätta måttet har vi tagit ifrån hans omätbara överflöd. Han Själv är med Sitt eget Ord nu en människa i kött ibland oss, och Hans ord är Gud, ande och kött, och vi kallar det ”sonen”. Således är Sonen också inom sig själv själva livet för evigt.

36. ”Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som inte tror på Sonen får inte uppleva det livet: Guds vrede ligger över honom. ”

[15] Den som tar emot Sonen och tror på honom har således redan evigt liv inom sig. Ty, precis som Gud själv i varje ord är Sitt eget mest fullkomliga eviga liv, så är Han också det i varje människa som tar Hans levande ord till sig och håller fast vid det. Å andra sidan, den som inte tar emot Guds ord från Sonens mun, och således inte tror på Sonen, får inte och kan inte ta emot livet och inte heller se och känna det inom sig. Och Guds vrede, som är domen för alla ting som inte har något liv, förutom den för evigt oföränderliga tvångets lag, kommer att vila över honom så länge som han inte tror på Sonen.

[16] Jag, Johannes, har nu berättat allt detta för er och har burit ett fullt giltigt vittnesmål till alla er. Med mina egna händer har jag renat er från jordens smuts. Gå nu och ta emot Hans Ord, så att ni får ta emot Hans Andes dop, för utan detta är alla mina ansträngningar å era vägnar meningslösa. Jag skulle själv vilja gå till Honom, men Han vill inte det och uppenbarar för mig genom min ande att jag borde stanna här, eftersom jag redan har fått i anden det som fortfarande saknas hos er

.[17] 

Detta är Johannes sista och största vittnesbörd om Mig och kräver ingen ytterligare förklaring eftersom den redan är förklarande i sig själv.

[18] Men anledningen till att det inte ges så detaljerat i evangeliet är och förblir alltid densamma. För det första var det i dessa dagar det sätt som saker och ting måste skrivas på, nämligen att bara huvudpunkterna dokumenterades och allt annat, som en person med en klarvaken ande ändå lätt kunde förstå, utelämnades. Och för det andra att förhindra att det levande heliga innehållet i Ordet skulle bli nedsmutsat och vanhelgat. Därför är alla sådana verser ett vältäckt frökorn med sovande grodd för ett evigt liv och dess omätbara överflöd av visdom.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Dop med vatten och med anden.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 av 25; kap. 23. Den svarta texten i kursiv stil är hämtad från Johannes Evangelium i Nya Testamentet]

I LANDET JUDÉEN SOM OMGER  JERUSALEM

22. Efter detta gick Jesus in i Judéen med sina lärjungar, stannade

där med dem och döpte.[1] 

När det hade dagats kom vi i väg och vandrade till Judéen som omringade staden och i själva verket tillhör Jerusalem, på samma sätt som idag ett distrikt ligger runt sin huvudstad. Man kunde lätt vandra genom hela landet på några dagar.[2] 

Och vad gjorde Jag egentligen i detta land? Versen säger att jag stannade där med dem och då döpte. Här uppstår frågorna vilka ”de” faktiskt var och vad det innebär att jag stannade med dem. ”De” är framför allt lärjungarna, vars antal återigen hade ökat med några i Jerusalem, men också då alla de som trodde på Mig och sympatiserade med min lära.[3] 

Och alla som antog min lära i full tro blev öppet döpta av mig med
vatten, men i hemlighet med Min eviga kärleks och visdoms ande och fick därmed kraften att kallas ”Guds barn”. Detta var vad jag gjorde när jag
vistades där. Undervisningen och vad jag gjorde nedtecknades delvis av de tre andra evangelisterna och behöver inte tas upp här. Detta bestod huvudsakligen faktiskt av att beskriva alla de allvarliga defekter som judarna och fariséerna led av och att predika om kärleken till Gud och till ens nästa. [4] 

Först beskrev jag all svagheter, förmanade syndarna att ångra sig,
varnade alla som antog Min lära mot att återvända till fariséernas gamla
surdeg och, som bekräftelse på Min blidaste undervisning, utförde mirakulösa handlingar som var nödvändiga för dessa så väldigt materialistiska tider. Jag helade också många sjuka, befriade de besatta från
de orena andarna och tog Mig an fler och fler lärjungar.

23. Johannes döpte fortfarande vid Aenon, nära Salim, eftersom det fanns rikligt med vatten i den regionen och människor var anlände ständigt för att döpas. 

24. Detta var innan Johannes sattes i fängelse.[5] 

När jag färdades genom Judéens land kom jag också till det område där Johannes döpte vid Aenons lilla öken nära Salim eftersom det där fanns gott om vatten, medan Jordanfloden i Betabara regionen hade mycket lite vatten och densamma var lerig, smutsig och full av illaluktande skadedjur. Det är därför som Johannes hade flyttat på sig, höll sina stränga botgörare-predikningar vid Aenon och där döpte folk som godtog hans lära och gjorde äkta botgöring.[6] 

Bland dem var det också många som redan hade godtagit Min undervisning, men som ännu inte hade blivit döpta av Johannes. Dessa frågade Mig om det var nödvändigt att låta sig döpas av Johannes i förväg. Och Jag sade till dem: ’Endast en sak behövs och det är att faktiskt följa Min lära. Men den som vill bli renad av Johannes i förväg, medan han fortfarande utför detta arbete, kommer bara att dra nytta av en sådan rening.’ När jag hade talat så, gick många för att låta sig döpas

av Johannes.

25. En del av Johannes lärjungar hade råkat i tvist med judar (som hade kommit dit) om rening (dvs. om mitt dop med vatten jämfört med Johannes vittnesbörd).[7] 

En tvist uppstod om Johannes rening och Mitt dop, ty Johannes lärljungar kunde inte förstå att jag också döpte med vatten, eftersom de hade hört av Johannes vittnesbörd att jag inte skulle döpa med vatten, men med den helige anden. Många judar, som redan var mina lärjungar höll fast att Mitt dop var ett äkta dop. Ty även om jag döpte med vatten som Johannes, så var Mitt dop det enda giltiga eftersom jag inte bara döpte med naturligt vatten, utan samtidigt med Guds Andes vatten, vilket skänkte de döpta den uppenbara kraften att kallas Guds barn.

26. Och de kom till Johannes och sade: ”Rabbi, mannen som var med dig på den andra sidan av Jordanfloden, om vilken du bar vittnesbörd (att han skulle döpa med den Helige Ande), här är han och döper (med vatten), och folkmassorna flockas kring honom.”[8] Efter dessa diskussioner gick Johannes lärjungar med judarna till Johannes och sade: 

”Rabbi, lyssna, samme man som var med dig på andra sidan Jordanfloden, om vilken du vittnade att han skulle döpa

med den Helige Ande, är nu här i närheten och döper också med vatten som du gör. Hur ska vi förstå detta? Är den här döparen verkligen den som du bar stor vittnesbörd om?[9] 

Johannes sade dock till sina lärjungar: ’Gå och fråga honom:” Är du 

Den som ska komma eller borde vi vänta på en annan?” Lyssna noga på vad han berättar för er och berätta sedan detta för mig. Bara efter detta kommer jag att helt svara på er fråga.'[10] 

Därefter kommer flera av Johannes lärjungar till Mig och frågar Mig det som Johannes föreslagit. Men jag ger dem det välkända svaret, att de borde berätta för Johannes vad de har sett, nämligen att de blinda kan se, de lama gå, de döva höra och hur evangeliet om Guds rike predikas för de fattiga. Och lycklig den som inte tar anstöt. Lärljungarna går åter till Johannes och berättar omedelbart för honom vad de har sett och hört.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt: 

https://www.jakob-lorber-australia.net

Det finns ingen sanning i människan, förutom kärlek endast.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 22; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Säger Nikodemus

”Förutom en sak står allt nu klart för mig, men den
Ende saknas fortfarande, och det är den märkliga Människosonen själv utan vilken alla dina kloka ord med de lysande förklaringarna är helt bortkastade.
Vad har jag för nytta av tron på eller den mest uppriktiga och bestämda viljan
att tro på Människosonen om han inte är där själv ? Man kan inte för sig själv skapa en Människoson från intet eller enbart som en idé. Berätta därför för mig var jag kan finna denna Guds eviga Son och övertygas om att jag helt och fullt kommer att tro på honom.[2] 

Jag sade: ”Om jag inte hade insett det, skulle du aldrig ha fått dessa förklaringar av Mig. Men du kom till mig på natten och inte på dagen, fastän du redan hade hört och sett mycket av vad har jag gjort. Eftersom du kom till mig under den normala natten liksom under din motsvarande själsliga natt i är det inte svårt att förstå att du ännu inte kan urskulda din inställning till Människosonen.[3] 

Jag säger till dig: Om någon söker Människosonen om natten, eftersom
han är rädd för att göra det om dagen inför alla människor, och således
riskera sitt rykte, kommer han inte att hitta det han söker. Ty du, som är en mycket vis man bland judarna, vet säkert att natten, oavsett vilken natt det
må vara, inte alls är lämplig för att söka och finna. Därför måste den, som
söker Människosonen, söka honom om dagen och inte om natten, och han kommer då att låta sig hittas.[4] 

Bara detta säger Jag till dig: Gå till Johannes som på grund av vattnet för 

närvarande döper vid Aenon nära Salim. Han kommer att berätta för dig huruvida Guds enfödde Son redan är här eller inte. Där kommer du att lära känna honom.

[5] Nikodemus säger:

 ”Åh, åh, kära Mästare, det blir inte lätt, ty alla mina
dagar är alltför upptagna. Tänk på att i staden och dess närmaste omgivning
bor det, över 800 000 människor, inklusive främlingar, som jag, som deras överhuvud, har att sörja för. Förutom detta måste jag dagligen delta i tempelverksamhet som inte kan skjutas upp. Om denna nåd inte beviljas mig
här i Jerusalem, så måste jag avstå från det. Ty se, för ett sådant företag behöver jag åtminstone tre hela dagar, och i min verksamhet skulle det vara
som tre år för en annan person.

[6] Därför måste du förlåta mig om jag inte kan följa dina råd. Men när du än 

kommer till Jerusalem med dina lärjungar, kom då till mig så skall jag ordna 

bra logi för er alla. Du och alla som är med dig ska alltid i mig ha en uppriktig vän och en som önskar er väl. Mitt hus, som är stort nog att hysa tusen människor, ligger på David Square inne i Salomos port, även kallad Golden Gate. När du kommer, står detta helt till ditt förfogande. Jag kommer alltid göra allt som står i min makt för att tjäna dig. Om du någonsin behöver något, så berätta för mig, så skall jag tillhandahålla detta.

[7] Ty se, en stor förändring har ägt rum inom mig. Jag älskar min kära
Mästare mer än någonting jag någonsin har värderat högt, och denna kärlek berättar på sätt och vis för mig: Du själv är Den för vars skull du bad mig till Aenon och till Johannes. Kanske är det inte som jag känner det inom mig,
men det får vara som det är med det, jag älskar dig av hela mitt hjärta
eftersom jag i dig känner igen en stor mästare av sann gudomlig visdom.
Dina gärningar, vars like ingen före dig någon aldrig någonsin tidigare utfört,
har fyllt mig med djupaste förundran, men din stora visdom hade hänfört mitt  hjärta ännu mer för dig, du kära mästare. Jag älskar dig. Berätta för mig
huruvida mitt hjärta ger en rättvis vittnesbörd om dig?[8] 

Jag sade: ”Har lite mer tålamod så kommer allt att stå klart för dig. Inom kort kommer jag tillbaka till dig för att vara din gäst, och då kommer du att veta allt.[9] 

Men följ ditt hjärtats uppmaning, som på ett ögonblick lär dig mer än alla 

Moses fem böcker och alla profeterna. Ty se, inget i människan är sant, förutom kärlek. Håll därför fast vid det så kommer du att gå i dagsljus. Men nu till något annat.[10] 

Jag kommer nu att gå till Judéen där jag ska predika om Guds kungarike. Du är detta lands högsta förvaltare. Låt Mig få ett säkerhetspass som används bland judarna i enlighet med romersk lag, inte för Min egen utan för mina lärjungars skull, så att de inte får några problem med tulltjänstemän och tullavgifter. För barn är det givetvis gratis, men de måste vara registrerade som sådana. Det skulle egentligen vara lätt för mig att överallt passera igenom gratis och utan att legionerna hindrar dem, men jag vill inte orsaka att någon blir irriterad och följer därför till Roms lag.”

[11] Nikodemus säger: 

”Du skall få det omedelbart, kära Mästare, jag skall
själv skriva ut det och ge det till dig om en timme, ty härifrån är det är inte långt till mitt hus.[12] 

Nikodemus skyndar sig nu hem och kommer redan efter en halvtimme
med det begärda säkerhetspasset. När vi var i besittning av detta pass på en
bit pergament, välsignade Jag i mitt hjärta den rättskaffens Nikodemus. Han
tog tog farväl med tårar i ögonen och bad mig än en gång om att utnyttja hans hus vid min återkomst till Jerusalem, vilket Jag också lovade honom. Men jag rådde honom att hålla templet rent och han lovade detta högtidligt. Och så skildes vi på morgonen.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

​Botandet av en spetälsk.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 46; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

ÅTER TILL SYKAR. [1] 

Som redan tidigare nämnts var vi faktiskt inte på toppen av berget, 

utan längre ner vid den första stigningen på grund av det större utrymmet 

där vilket var lämpligt för den stora folkmassan som hade följt Mig från 

staden, bland vilka det fanns många gamla och redan ganska svaga människor som i den betydande hettan under dagen knappast skulle ha nått toppen av berget. Men vi var ändå ganska högt upp och nedstigningen var bara långsam eftersom skymningen gjorde det svårt att se stigen för vissa 

människor med svag syn.[2] 

När vi sålunda långsamt och försiktigt kom ned från berget till slätmark 

låg en man, som var täckt med fula sår, vid vägkanten. Han kom snabbt upp

på fötterna, kom till Mig och sade med sorgsen röst: ”Herre, om det bara vore 

din vilja, så kunde du göra mig ren. ”Och jag sträckte ut min hand över 

honom och sade:” Så det är min vilja att du ska bli ren.” På ett ögonblick var 

den sjuka mannen renad från sin spetälska. Alla svullnader, sårskorpor och 

fjäll hade plötsligt försvunnit. Eftersom det hade varit ett särskilt allvarligt 

fall av spetälska, som var utom hjälp från någon läkare, blev alla människor ganska förvånade när de såg hur denne man plötsligt blev så ren från sin spetälska.[3] 

Nu avsåg den renade mannen att prisa Mig högt, men jag varnade honom 

på allvar och säger:

”Jag uppmanar dig att du för tillfället inte får berätta 

detta för någon, förutom för översteprästen. Gå till honom; han går bakom 

oss med Mina lärjungar. När han kommer att ha fått bekräftat att du är 

renad, gå då hem och offra på altaret så som Moses har föreskrivit.[4] 

Den renade mannen gjorde omedelbart vad jag bad honom om. 

Översteprästen blev också mycket förvånad och sade: ”Om en läkare hade 

sagt till mig: ”Se, jag kommer att bota den här mannen,” skulle jag bara ha

skrattat och sagt: ”Åh, din dåre, gå till Eufrat och försök att ösa ur den. Varje 

hink som dras upp kommer att ersättas med ett hundra tusen. Men det 

borde fortfarande vara lättare för dig att tömma Eufrat än att återställa 

hälsan för den här mannen, vars kött redan har börjat sönderfalla. ”Och 

den man, som vi nu har känt igen som Messias, lyckades göra detta med 

ett enda ord. I själva verket är det tillräckligt för oss. Han är definitivt 

Kristus. Vi behöver inte några ytterligare bevis.

[5] Sannerligen om någon i dag skulle be mig om en skjorta, skulle jag inte 

bara lägga till rocken, utan alla mina kläder. För detta pris är jag

sannerligen villig att ge bort allting ända in på skjortan, och jag förstår nu

att Hans lära är en rent gudomlig sådan. Ja, Han själv är som om Jehova 

nu kroppsligen vore hos oss. Vad mer kunde vi önska oss? Jag kommer 

att vara en budbärare hela natten för att tillkännage hans närvaro på alla 

gator och gränder.”[6] 

Efter dessa ord springer han till Mig, det vill säga alldeles invid brunnen,faller till mina fötter och säger:

 ’Herre, stanna bara ett ögonblick så att jag

kan dyrka dig, ty du är inte endast Kristus, en Guds Son, utan Gud 

själv klädd i köttet tillsammans med oss. ’[7] 

Jag sade: ”Min vän, låt det passera. Jag har redan visat dig hur man skall

bedja. Så bed tysthet, det är tillräckligt. Gör inte alltför mycket idag och 

som ett resultat kanske inte tillräckligt i morgon. Det skall var lagom 

mycket av allting. Om du lägger till rocken till skjortan, så är detta

helt tillräckligt för att göra den fattige till din mycket goda vän för alltid, 

men om du, då han bara ber om en skjorta, skulle ge honom alla dina kläder, 

skulle detta göra honom förlägen och han kommer att tro att du antingen 

vill förbrylla honom eller att du har förlorat förståndet. Och tänk efter, 

ingenting gott skulle kunna ha uppnåtts på detta sätt.[8] 

Men om någon ber dig om en shekel och du ger honom två eller 

kanske tre, så kommer du att göra låntagarens hjärta glatt och ditt 

eget väldigt lyckligt. Om du emellertid ger ett tusen siklar till någon

som kom till dig för att låna endast en, så kommer han att bli ängslig

och tänka: ”Vad betyder detta? Jag bad honom om en shekel och han

vill ge mig allt han äger? Tror han att jag är omättlig, vill han skämma 

ut mig eller har han kanske blivit psykiskt sjuk?”

Och sannerligen säger Jag, en sådan man kommer inte att bli till fördel

för ditt hjärta, och inte heller kommer en sådan attityd från din sida 

att bli till fördel för hans hjärta. Därför, gör bara lagom mycket när det 

gäller allting. Och detta är fullt tillräckligt.”[9] 

Denna instruktion har tillfredsställt översteprästen helt och fullt och hantalar till sig själv:

 ”Ja, ja, Han har rätt i allt. Om man gör precis som han sade,

så är det helt i sin ordning; vad som ligger under eller över detta är antingen 

dåligt eller dumt. Ty om jag idag gav bort allt och det kanske imorgon kom

en ännu fattigare man till min dörr, vad kunde jag då ge honom? Så ledsen

detta skulle göra mig, för jag skulle inte längre kunna hjälpa en ännu 

fattigare människa.

[10] Herren har så absolut rätt om allting och vet hur man ska se till att det 

bästa måttet tillämpas överallt. Därför, all ära, lovprisning och lovord skall 

ges till Honom ensam och den djupaste vördnad från alla hjärtan.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Herrens himmelska tjänare.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 av 25; kap. 47][1] 

Men vid denna tid anländer vi till Irhaels och Jorams hem, där allt hade 

gjorts i ordning för kvällsvarden, på samma sätt som föregående dag, bara 

långt mycket rikligare. Alla de många sykariterna som hade varit på 

berget börjar ta sitt farväl i korridoren, men en stor mängd ungdomar klädda 

i vitt steg in bland dem och bönföll dem att stanna till kvällsvarden.[2] 

Översteprästen som var förvånad över det stora antalet ungdomar och

framför allt över deras stora älskvärdhet, vänlighet och välvilja, steg 

omedelbart fram till mig och frågade mycket ödmjukt: ”Men herre, vilka 

är dessa magnifika ungdomar? Ingen av dem kan vara sexton år, ändå 

uppvisar de med varje ord och rörelse en  enastående bildning. Åh berätta 

för mig varifrån de kom och vilken skola de tillhör Åh så vackra och välväxta 

de är. Så oerhört trevligt och behagligt för hjärtat att bara höra ljudet av 

deras röster. Därför Herre, berätta, berätta för mig vilka dessa ungdomar är
och varifrån de kommer ?[3] 

Jag sade: ”Har du inte hört det som sagts sedan gamla tider: Den som är 

herre har också sina tjänare och skötare? Du kallar Mig Herre, och det passar

sig därför att jag också har Mina tjänare och skötare. Att de är högt utbildade 

bevisar att deras Herre måste vara högst vis och kärleksfull. Världens herrar

är emellertid hårda och kärlekslösa och så förhåller det sig också med deras 

tjänare; Men den Herre som är Herre i himlen och nu har kommit till jorden 

och till människornas hårda värld har också sina tjänare varifrån han
kommit, och tjänarna liknar honom eftersom de inte bara är hans tjänare utan också barn av hans visdom och kärlek. Har du verkligen förstått Mig ? 

[4] Översteprästen säger:

 ”Ja, Herre, försåvitt man alls kan förstå ditt högst 

tänkvärda bildspråk. Det återstår visserligen många frågor för att få klarhet 

i detta, men jag lämnar det där och hoppas att det ännu skall finnas gott om 

möjligheter för det idag.”[5] 

Jag sade: ”Åh ja, verkligen. Men låt oss nu gå till kvällsmaten, eftersom 

allt står färdigt.’[6] 

Folkmassan som hade tron ​​gick alla till kvällsvarden; endast den del 

som inte hade tron gick hem, eftersom de betraktade allt detta som en fälla. 

Orsaken var att dessa mestadels var emigrerade galiléer, bland dem

många från Nasaret, som kände Mig och också mina lärjungar, som de ofta sett på fiskmarknaden. Dessa sade också till de inhemska samariterna: ”Vi känner 

honom och hans lärjungar. Han är snickare till yrket och hans
lärjungar är fiskare. Han gick i skolan tillsammans med esséerna som är
mycket kunniga i alla slags konster, läkande och sällsynt magi. Sådant har
han lärt sig där och han utför nu sina konster för att vinna många följare
och stora inkomster till esséerna. Dessa ungdomar är dock välväxta,
förklädda flickor som köpts i Kaukasien, och som tillhör samma esséer;
dessa var tänkta att vara huvudattraktionen. Men vi ska inte så lätt låta
oss bedåras, eftersom vi vet att man absolut inte skojar med Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud. Men för esséerna, som tror att deras förfäder skapade världen, är det lätt att skämta om sådant som de anser inte existerar. Så
länge som vi därför tror på Abrahams, Isaks och Jakobs gud har vi inget
behov av sådana bedrägerier från esséerna, och om vi någonsin skulle
förlora vår tro, så kommer inte esséerna med sina luriga budbärare att
bli någon ersättning, utan till slut göra oss till sadducéer, som inte tror
på någon återuppståndelse eller evigt liv. Men Jehova må rädda oss
från det. ”Med dessa kommentarer återvände de hem.[7] 

Jag och en stor del, bestående mestadels av samariter, sätter oss ned 

till måltiden, tar det lugnt efter en bra dags arbete och låter änglarna

passa upp oss, eftersom Jag också här arbetade i en öken, och det står skrivet:

”Och när Satan tvingades att ge sig av, kom änglar och passade upp honom.”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Strålande löfte för sanna efterföljare.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 48; röd text = Jesus, svart text = alla övriga][1] 

Men endast några vid bordet var medvetna om att bli betjänade av

änglar, med mat från himlen. De trodde på fullt allvar att jag hade sådana 

tjänare som en del av Mitt följe, och hade köpt dessa för pengar i Mindre 

Asien. Men de kunde inte förstå sig på deras stora gladlynthet, vänlighet och 

höga bildning, eftersom sådana slavar normalt hade sura miner och tog del 

av sin tjänst slaviskt och som maskiner, och rent allmänt kan det inte bli 

tal om någon utbildning eller filantropi hos dessa. Kortfattat så var 

gästerna mycket roade och översteprästen, som gradvis hade börjat 

inse att dessa många tjänare var övernaturliga varelser, kände sig stadigt 

mera obekväm, eftersom han kände sig generad för människorna, som även 

om de uppförde sig väl, enligt hans åsikt roade sig något lösaktigt med 

dessa härliga uppassare.[2] 

Men det som gjorde honom förlägen mest av allt var att de skyndade 

sig hem utan tro, trots alla tecken från den vida öppna himlen. Han talade med stor förskräckelse: 

”Min Herre och min Gud. Vad skall någonsin kunna 

omvända sådana människor någonsin om sådana tecken är fruktlösa? Du 

Själv, åh Herre, och de många änglarna från den öppna Himlen kunde inte 

omvända denna ras; vad skall jag, min arma stackare, göra med dem? Skulle 

de inte spotta mig i ansiktet om jag vågade undervisa dem om dig?[3]

 Jag sade: ”Har inte du också ett stort antal troende omkring dig? Gör 

dem till dina hjälpare så skall din uppgift bli lätt. Ty om en människa skall 

lyfta en viss vikt men saknar tillräcklig styrka, så anlitar han någon som 

hjälper honom. Om det inte räcker med bara en så anlitar han en andra 

och en tredje och kommer på så sätt att kunna bemästra bördan. 

När antalet troende väl är lika, och här lite fler än de som inte tror, 

då blir arbetet enkelt.[4] 

Det är tämligen annorlunda på platser där det inte finns några troende 

alls. Där gör man verkligen ett försök, så att ingen en gång skall kunna

ursäkta sig med: Jag har aldrig hört ett ord om detta.[5] 

Om man hittar en troende, stannar man hos honom och uppenbarar

Guds nåds rike för honom. Men om inte ens någon tar emot Ordet, går 

man vidare, men borstar också av sig dammet från ett sådant ställe från 

fötterna, därför att en sådan plats är då ovärdig någon annan nåd än 

den som också förlänas åkrarnas och skogens djur. Här får du då dina 

riktlinjer för din framtida inställning till alla de icke-troende.[6] 

Men jag uppmanar dig också att själv vara stark i din tro, annars 

kommer du att uppnå mycket lite för Mitt rike. Låt inte dig själv avledas 

av alla slags nyheter du kommer att få höra om Mig från Jerusalem om ett 

par år. Därför att där kommer jag att överlämnas till myndigheterna, och 

dessa skall döda denna Min kropp, men den kommer Jag att återuppliva 

igen på den tredje dagen och därefter förbli hos er till världens slut. 

Därför att den avfödan i Jerusalem skall tro endast när de är övertygade

om att det inte finns något sätt att döda Mig.[7] 

Och då kommer det också att hända att hårdnackade människor på 

olika platser på jorden kommer att fysiskt döda de som sprider 

evangeliet. Men just en sådan död skall då göra de förra troende, när de 

förstår att de som lever ett andligt liv utifrån Mitt Ord inte kan dödas. 

Ty dessa dödade ska sporadiskt återvända till sina elever och undervisa 

dem om dem Mina vägar.[8] 

Men när det gäller de hårdhjärtade, världsliga människorna som 

antingen inte har någon tro eller har någon men ändå inte handlar i enlighet 

med vad tron lär ut, så kommer varken Jag eller Mina lärjungar att till

fullo avlägsna deras hjärtans mörka tvivel. Men när deras kötts slut kommer 

över dem, så kommer de att få smaka på sin trolöshets ondska och 

följderna av att inte hålla sig till Min lära genom gärningar, till och med medan de som tror på Mig genom gärningar varken kommer att få känna på eller smaka på döden.[9] 

Ty när jag öppnar köttets dörr för dessa, skall de stiga ut ur sitt kött som 

fångar från sina celler när deras herres mildhet gjort dem fria.[10] 

Bli därför inte förvirrad när du kommer att få höra den ena eller

andra saken om Mig. Därför att den som rättar sig efter tron och är orubbad 

i tro och kärlek till slutet, såsom jag undervisar och har undervisat och skall 

lära ut om och om igen, skall uppnå salighet i himlens eviga rike, som du nu 

ser öppet ovanför dig, med Mina änglar uppstigande och nedstigande.’

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Varje dag är Herrens dag.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 a 25; kap. 49]

[1] Säger översteprästen:

 ”Jag har fått ordning nu och Jag hoppas att detta 

också skall gälla för hela detta distrikt inom kort. Men tillåt mig bara ställa 

en annan fråga, och den lyder: skall vi fortfarande hedra berget och ditt 

gamla hus och hedra din sabbat där, eller ska vi resa ett nytt hus här för 

att träffas i Ditt namn? Om det senare är Din vilja så kanske du imorgon 

vill peka ut den lämpliga platsen som är mest tilltalande för dig, så skall 

vi sedan också göra allt för att tillgodose Din önskan om detta.”[2] 

Jag sade: ”Min vän, det som är det rätta för dig och mänskligheten i stort 

har jag redan tillkännagivit för dig på berget idag.[3] 

Men för att hålla fast vid samma krävs det varken det gamla huset på 

berget och ännu mindre ett nytt i staden, utan bara era troende hjärtan och 

en fast och god vilja.[4] 

När jag kom hit igår och vilade Mig vid Jakobs brunn, och stötte på 

Irhael, frågade hon också när hon kände igen mig närmare om Gud skall 

dyrkas på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Låt henne berätta vilket svar 

jag gav henne.”[5] 

Här vänder sig översteprästen till Irhael, och hon säger: ”Herren talade 

till mig sålunda:

[6] ”Nu är den tid kommen då de sanna tillbedjarna varken skall tillbedja 

Gud på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Ty Gud är en Ande, och de 

som tillber honom måste tillbe Honom i ande och i sanning.” Så talade 

Herren, du är en överstepräst och bör veta vad som måste göras från och 

med nu.

[7] Min åsikt är att eftersom Herren har skänkt oss alla så mycket nåd

och låtit sig inhysas i detta hus, vilket inte är mitt utan Hans och skall 

förbli så, så borde det här huset bli ett minnesvärt sådant för evigt, och 

vi vill alltid samlas i det i Hans namn och hedra sabbaten till Hans ära.”

[8] Översteprästen säger:

 ”Ja, ja, du har helt rätt, om bara vi alla vore 

troende, men viss omtanke måste också ges till de svaga. Dessa skulle 

förolämpas ännu mer.”[9] 

Jag sade: ”Irhael har rätt. Den som är förolämpad – nåja, låt honom bli

förolämpad och klättra på sitt berg. Så fort han inte längre hittar något där, 

kommer han att börja tänka på något bättre.[10] 

Bygg inte bönehus för Mig i framtiden, utan gästhus och tillflyktsorter 

för de fattiga, som inte kan betala dig.[11] 

I kärleken till dina stackars bröder och systrar kommer ni att vara 

Min sanna tillbedjare. Och i sådana bönehus kommer jag att ofta vara 

hos er, utan att ni nödvändigtvis blir medveten om det. Men i templen 

byggda för att tillbedja mig med läpparna, så som det har varit tills

nu, kommer jag från och med nu inte att vistas mera än att människans 

intellekt skulle bo i hennes lilla tå.[12] 

Om ni, trots detta, måste uppväcka era hjärtan mot Mig och med äkta

ödmjukhet beträda ett upphöjt tempel – flytta då ut till Min skapelses

tempel så kommer solen, månen och alla stjärnorna och havet, bergen och 

träden och luftens fåglar liksom också fisken i vattnet och fältens otaliga 

blommor att tillkännage Min prakt för er.[13] 

Säg, är inte trädet mer härligt än all glans hos Jerusalems tempel? Ett 

träd är ett rent verk av Gud, det har sitt liv och frambringar närande frukt. 

Men vad frambringar templet? Jag säger eder: ingenting annat än arrogans, 

ilska, avund, den mest skamlösa svartsjuka och härsklystnad, därför att 

det inte är Guds, utan människans fåfänga verk. [14] 

Sannerligen, sannerligen säger Jag till er alla: Den, som hedrar, älskar och

tillbedjer Mig genom att göra gott mot sina bröder och systrar i Mitt namn,

kommer att få sin eviga belöning i himlen. Men den, som från och med nu

hedrar mig med alla slags ceremonier i ett tempel, som byggts särskilt för 

detta, kommer också att få sin tillfälliga belöning från templet. Men när hon

efter sitt kötts död kommer till Mig och säger: ”Herre, Herre, ha 

barmhärtighet med mig, din tjänare”, då skall jag säga till honom: ”Jag 

känner inte dig, gå därför ifrån Mig och sök din belöning hos honom 

som du tjänade.” Av denna anledning borde inte ni heller från och med 

nu ha något mera att göra med något tempel.[15] 

Men i detta nuvarande hus bör ni alltid samlas i hågkomst om Mig, 

oavsett om det är sabbat eller någon annan dag, eftersom varje dag är 

Herrens och inte bara sabbaten, på vilka ni i framtiden kan göra gott så

som på vilken annan dag som helst.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Att hedra sabbaten.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 av 25; kap. 50]

[1] Herren: ”Det lämpligaste sättet att ära sabbaten är dock att ni borde vara mer aktivt sysselsatta i att göra gott än på någon annan dag.

[2] Dräng-arbete, med vilket jag menar att arbeta för löner och belöningar från världen, borde ni från och med nu inte utföra varken på en normal veckodag och ännu mindre på en sabbat, därför att från och med nu skall varje dag vara en sabbat och varje sabbat en full arbetsdag. Med detta, min vän, har du nu en fullständig regel om hur ni i framtiden skall tjäna Gud. Låt oss lämna det med detta.”

[3] Säger översteprästen: ”Jag inser nu tydligt denna regels heliga sanning, som jag är glad att ta som ett bud. Men med de befästa judarna kommer det att krävas mycket innan denna regel, som framspringer ur den rent gudomliga viljan, skall bli begriplig för dem i sin fullaste sanning. Jag fruktar att väldigt många inte kommer att godta denna regel innan världens slut, därför att människor redan är vana vid sabbaten från antiken och inte vill att den tas ifrån dem. Åh, för det första kommer detta att kräva mycket ansträngning och arbete.”

[4] Jag sade: ”Det är inte alls nödvändigt att sabbaten helt skall överges, utan bara dess stolligheter. Gud Herren kräver inte era tjänster och vördnad, ty han har skapat världen och människan utan någons hjälp och ber bara människorna om att erkänna och älska honom med all sin kraft, och detta inte bara på sabbaten utan varje dag oavbrutet.

[5]  Vilken typ av gudomlig tjänst är det som gör att ni bara kommer ihåg Gud på en sabbat men aldrig under veckan? Är inte Gud densamme, oföränderlige Guden varje dag? Låter Han inte solen gå upp varje dag och låter ljuset stråla över de rättfärdiga och orättfärdiga, av vilka det alltid finns vida mera än de rättfärdiga?[6] Arbetar inte Gud Själv på samma sätt varje dag? Om emellertid Gud Själv inte tar helgledigt, varför bör människor behålla helgdagar bara för lättjans skull? Därför att ingenting bryr de sig mera om på en sabbat än att vara sysslolösa. Men genom detta tjänar de Gud på sämsta möjliga sätt.

[7] Ty det är Guds vilja att människor mer och mer skall vänja sig vid kärleksverksamhet, så att de en gång på den andra sidan kommer att vara kapabla till mycket arbete och ansträngning och endast i sådan verksamhet kommer att kunna söka och finna den sanna och högsta möjliga salighet. Skulle människor någonsin kunna uppnå detta inom sig själva genom sysslolöshet? Jag säger er: aldrig.

[8] På arbetsdagarna, fastän hon faktiskt arbetar, idkar människan bara själviskhet, ty då arbetar hon för sitt kött och benämner det hon erhåller för sitt eget. Den som än vill erhålla detta från henne måste köpa det genom arbete eller med pengar, i annat fall skulle hon inte få någonting av betydelse från någon. Om människor därför bara odlar sin egen själviskhet på arbetsdagar och tillbringar sabbaten, som den enda dagen på vilken de bör utöva kärleksverksamhet, i den mest omedgörliga sysslolöshet, så uppstår den mycket allvarliga frågan: när bör eller skall folk utöva den enda sanna gudstjänsten, som består i kärleksfull tjänst gentemot medmänniskan?

[9] Gud Själv är inte ens för ett ögonblick sysslolös utan ständigt verksam för mänskligheten och aldrig för Sig Själv. Han behöver inte en jord för sig själv, eller en sol, en måne, alla stjärnorna eller något som finnes däri eller utgår från desamma. Gud behöver inte allt detta. Men alla skapade andar och människor behöver det, och för deras skull är Herren ständigt verksam.

[10] Om Herren, vars arbete pågår varje dag och som ständigt är verksam för mänskligheten, önskar att människorna som Hans barn skall vara liksom Honom i allt, hur kan det någonsin ha varit Hans vilja att människorna, efter sex själviskt tillbringade dagar, på den sjunde dagen tillfredsställande bör tjäna Honom genom omedgörlig sysslolöshet och hedra honom, Den evigt verksamma, genom lättja?

[11]Jag säger nu detta tämligen klart till dig, som är överstepräst, så att du i framtiden – väl medveten om vem Den Ende är, som har sagt detta till dig –  skall visa din församling sabbaten i ett bättre ljus än som har varit fallet från Moses fram till nu. Ty på samma sätt, som jag nu har förklarat sabbaten för dig, hade det också givits till Moses. Men folket förvandlade den bara alltför snart till en hednisk dag av sysslolöshet, och trodde på att göra Gud en god tjänst genom att vara overksamma och att straffa dem som ibland också på sabbaten vågade utföra någon liten uppgift eller ge någon nyttig hjälp till en sjuk person. Åh vilken stor blindhet. Åh, vilken enorm dåraktighet.’

[12] Säger översteprästen, ganska förkrossad av sanningen: ”Åh vilken helig sanning som kommer ut ur din mun. Ja, nu är allt klart för mig. Först nu har du, Herre, tagit bort Mose trefaldiga slöja från mina ögon. Herre, nu finns det inget behov av ytterligare mirakel, ty här räcker det med bara Ditt heliga ord. Och jag vidhåller av min fullaste övertygelse att de som i framtiden tror på Dig enbart på grund av miraklerna men inte på Dina i högsta grad sanna ord kommer inte att äga en sann levande tro, utan istället vara bara lata, mekaniska följare av Din lära och heliga vilja. Men med oss kommer det att vara annorlunda. Inte de under som din närvaro har skänkt oss, utan endast Dina heliga och högst sanna ord, kommer att frambringa och uppväcka den sanna, levande tron ​​och den fullaste kärleken till Dig i våra hjärtan – och ut ur Dig Själv och endast på grund av Dig också emot alla människor i rätt mått. Och sålunda kommer Din vilja att ske för evigt, vilket Du, Herre, nu har gjort så överflödande tydligt för oss.”

[13] Jag sade: ”Amen. Ja, kära vän och bror, sålunda är det rätt och gott. Därför att bara på detta sätt skall du bli fullkomlig på samma sätt som Fadern i Himlen är fullkomlig. Men när du är fullkomlig så är du också ett sant Guds barn, och kan hela tiden vända dig till honom: ”Abba, kära fader”. Och vad du än kommer att be Honom om, som Hans sanna barn, det skall han också ge dig. Ty Fadern är utomordentligt god och ger sina barn allt Han har. Men ät och drick nu, för maten här är inte från denna jord, utan Fadern sänder den till dig från himlen och är nu själv ibland er.’

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

Evangeliet i Sykar.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 51]

[1] Översteprästen säger

: ”Herre, ska vi börja äta igen? Styrkte vi oss inte med mat och drick redan i början av kvällen? Jag för min del är fullkomligt styrkt och kan varken äta eller dricka mer.[2] 

Jag sade: ”Du har svarat rätt, för du har ätit dig mätt på mat och kostbart vin från himlen. Men det finns många här som varken vågade äta eller dricka, eftersom de ännu inte hyste någon aktning för Mitt namn eller Mitt ord och var rädda för häxeri. Men nu efter att de hört vårt samtal och insett dess kristallklara sanning, blev de kvitt sin fåniga rädsla och hunger och törst intog dess plats. Nu skulle de vilja äta och dricka men vågar inte på grund av all sin vördnad. Tycker du att man bör låta dem fortsätta så? Åh det skulle vara främmande för oss. De bör nu äta och dricka med god aptit. Eftersom de från och med nu inte kommer att äta eller dricka från detta kök, förutom när de en gång kommer till mitt rike i himlen. ”[3] 

Efter denna tillrättavisning uppmanade jag återigen folkmassan att äta och dricka och sade också till ungdomarna: ”Låt dem inte gå miste om 

något. ”Och ungdomarna skaffade återigen fram mycket bröd och vin och alla slags dyrbara frukter.

[4] Men några oroade sig för att äta de okända frukterna. Och ungdomarna tog till orda: 

”Kära bröder, ät alla dessa frukter utan rädsla, eftersom de är rena och smakar utsökt. Det finns förvisso på denna jord ett antal frukter, grässorter och djur för vars bildning orena andar är verksamma, eftersom det är inskrivet i Herrens ordning, därför att också här måste djävlarna tjäna Herren, även om de inte kommer att eller inte kan göra det frivilligt. Ty precis som en slav måste tjäna sin herre i kedjor, just precis så måste också djävlarna tjäna, men det ligger ingen välsignelse i ett sådant arbete.

[5] Och på denna jord – där inte sällan människor, djur och djävlar lever under ett och samma tak, och verksamma efter sitt slag – förekommer det därför alla slags gärningar, bestyr och frukter av en dålig och oren natur och arter, som människor inte bör ta del av om de vill undvika alla slags jordiska sjukdomar; och Herren har genom Sin tjänare Moses av denna anledning fastställt alla de saker som är rena och bra, och har givit människor rådet att inte använda de saker som orena andar håller igång, och detta är en lysande ordning. Men allt som erbjuds här för er njutning är ytterst rent, därför att de är för er skull införskaffade på ett övernaturligt sätt hit från himlen; därför kan ni njuta av allt utan fruktan. Ty det som Fadern ger från himlen är ytterst rent och utvecklar själens och andens liv för alltid. ”[6] 

Denna instruktion från de kloka ungdomarnas sida gladde alla i

hjärtat och alla lovprisade Gud för dessa ungas välvilliga klokhet. Denna undervisning skrevs också ner senare, vilket gjorde att den bevarades i många år i denna stad och trakt.[7] 

Men när denna stad och trakt senare skövlades av allsköns fiender, förstördes mycket och i samband med detta också denna undervisning, vilket Paulus en gång dunkelt anspelade på i ett av sina brev där han talar om alla möjliga slags andar.[8] 

Hela sällskapet var nu på gott humör och diskuterade inbördes bland varandra Mig och Min lära och denna måltid från himlen och ungdomarna diskuterade många saker med gästerna.[9] 

Nathanael ställde sig emellertid upp och höll tal till gästerna: ”Kära

vänner och bröder, för bara några månvarv (månader) sedan var jag fortfarande en fiskare i Bethabara-distriktet vid Jordanfloden, inte långt

från där denna mynnar ut i havet; en högst anspråkslös man kom till Johannes och lät döpa sig, och utan att någonsin ha träffat honom fysiskt på jorden, så gav Johannes honom omedelbart denna vittnesbörd: ”Se, Guds lamm som tar bort världens synd.” Och återigen vittnade Johannes och sade: ”Han är den om vilken jag sade: Han är den som även om Han kommer efter mig föredras framför mig, och vars skoremmar jag inte är värdig att knyta upp.”

[10] En sådan vittnesbörd hörde jag från predikanten i öknen, och jag

begrundade detta, gav mig iväg och berättade detta för min fru och barn

hemma, och dessa var mycket förvånade över att den strikta predikanten vittnade så om en annan människa.

[11] Eftersom det var svårt att prata med predikanten – och när han

talade så var hans ord grova och han skonade ingen, vare sig det rörde sig om en farisé, präst eller levit – så måste alla göra ett skutt på liv och död för

hans tungas svärd.

[12] Men när Han, som nu är en Herre bland oss, anlände, så blev Johannes ett lamm bland lamm och blev lika ömsint som en lärka som sjunger sin sång om våren. Kort sagt, min familj kunde knappast tro på min berättelse, eftersom de bara alltför väl visste hur Johannes brukade tala.

[13] Två dagar senare tog jag emellertid itu med mitt dagsverke ganska tidigt, satt under ett träd för att laga mitt fiskeredskap, när Han, som

Johannes så finstämt hade vittnat om, kom till mig i sällskap med några som redan följde Honom, kallade på mig vid mitt namn och bad mig att följa Honom. Och när jag undrade över hur Han sålunda kunde känna mig, eftersom jag inte hade träffat Honom tidigare, sade Han: ”Undra inte

mycket, ty sannerligen säger Jag till dig, att hädanefter skall du se himlen

öppna sig, och Guds änglar stiga upp och ned över Människosonen.’

[14] Och se, det som Herren hade talat om för mig har nu på det mest fantastiska sätt gått i uppfyllelse här. Alla himlarna står öppna och änglarna kommer ner och passar upp Honom och oss alla. Vilka mer bevis behöver vi på att Han ensam är Den som ska komma enligt de löften som förkunnades till alla Israels barn, med början hos Adam? Därför anser jag honom vara mera än bara Messias. Han är ….'[15] 

Nu avbryter Jag Nathanael och säger: ”Min kära vän och bror, bara för närvarande, så långt men inte längre. Först efter att detta kött har lyfts upp av judarna, kan du utan förbehåll säga allt som du känner till om Mig, men inte under några omständigheter förrän dess, ty människorna är inte redo för detta ännu.[16] 

Nathanael godtog detta, men kunde ändå inte förstå vad jag menade med att lyfta upp Mitt kött, men han var tyst med sorg i ansiktet. Men jag tröstade honom och påminde honom om vad Jag tidigare hade sagt till honom om detta, varefter han blev glad och lovordade mig i sitt hjärta.[17] 

Men den följande dagens morgon började gry. Ändå kände ingen 

minsta spår av trötthet eller sömnighet, eftersom alla var styrkta som

aldrig förr även efter den sundaste sömn. Alla frågade mig därför om

de kunde dröja kvar hos Mig under dagen. Och Jag gick med på detta deras så uppriktiga önskemål.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net

« Äldre inlägg