[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 22]

[1] Därefter sade Johannes, som var min favorit:

 ”Herre, då är det knappast värt besväret att göra sådana ansträngningar för de dumma människornas skull ! Eftersom Ditt klaraste  livsljus givet till folket bara alltför snart mörknar igen genom Satans alltid segrande ansträngningar, så borde han ta människor som de är nu, sålunda fullständigt mogna för hans helvetiska rike. Varför ska dessa människor först begåvas med Ditt livsljus ?! Verkligen, om detta blir frukten av Din gudomliga undervisning betyder det – om man ville undervisa de världsliga människorna i Din lära – att kasta Dina livets pärlor till alla världens grisar som ordinärt käk! Man borde inte ge dem denna ädla sak, på det att de inte kommer att kunna förstöra och förorena det! ”[2] 

Jag sade: ”Ja, min vän, för dessa människors skull, som inte tror på det de kan höra om Min lära och förfalska den för världsliga vinsters skull, är livets lära från Mig inte given; för sådana människors själ och deras möjliga och vidare utveckling har Jag därför fortfarande oändliga många och stora skolor i hela oändligheten.[3] 

Endast för denna jords sanna barn ger jag denna undervisning och de innefattas också i den äkta försoningen från evig död. De kommer emellertid också att alltid hålla sig till denna lära i sin renaste form och kommer aldrig att bli utsatta för världsligt bedrägeri, utan kommer att hårt som en diamant hålla fast vid det eviga livets sanningar.[4] 

Vad bryr vi oss om alla världsliga människor? De ges också möjlighet att komma in bland Guds barns bänkrader. Om de vill göra det på allvar, så bör de inte hindras att göra det, och om de inte gör det bör de göra vad de vill och du behöver inte längre oroa dig för dem ![5] 

Se, så förhåller det sig! Ty jag har inte kommit för att befria världen från dess gamla doms fjättrar, utan bara för att befria Mina barn från världen och dess dom. Och vad och hur jag gör detta nu, kommer likaledes du och dina efterföljare att göra.[6] 

Och det som på jorden måste lösas i enlighet med Min ordning, måste ni också finna en lösning på, och det som ni kommer att finna en lösning på, kommer också omedelbart att klaras upp hos Mig i himlen; men det som inte kan lösas upp, lämna det bundet, eller om någon inte vill lägga märke till det det, lämna honom i sina fjättrar och bind honom, så att ni inte inte störs av begränsningen, och sannerligen säger jag till er, han kommer också vara bunden i himmelen av mig och för en mycket lång tid förbli en slav under sin  mörka världs vilja! – Se, så förhåller det sig !

[7] Johannes sade vidare:

 ”Men hur kommer vi att kunna känna igen sådana förtäckta anti-kristliga? För det kan jag nu se helt klart att Din lära kommer att tas upp av många, särskilt av trollkonstnärer, som med hjälp av detta kommer att försköna sin magi . Åh, berätta bara för oss även om de särskiljande kännetecken, så att vi snabbt kan känna igen dem och omedelbart börja kämpa emot dem! ”[8] 

Jag sade: ”Ni kommer lätt att känna igen dem på deras gärningar! Eftersom inga druvor växer på törnen och inga fikon på tistlarna. Den, som ger något och vill ta mer i gengäld, är verkligen inte min lärjunge! Ty se, eftersom jag ger allt till dem som tillhör de Mina, slutligen till och med denna Min kropps liv, och i gengäld inte kräver en enda världslig uppoffring av någon, utan endast önskar att en person måste älska Mig över allt annat, så att jag kan skänka honom till och med oändligt mycket mera och större saker.[9] 

Tror ni att Antikrist kommer att göra detsamma? Åh, visst inte! Han kommer att ge sina anhängare fruktansvärt lite – som kanske inget annat än tomma, fiktiva löften om det storartade på andra sidan, men i gengäld be om stora uppoffringar, som nu görs av

prästerna, som får betalt för sina flera fot långa böner; dessa böner är dock inte till nytta för någon, varken för denna värld eller för den andra sidan ! Och se, precis samma kommer Antikrist att göra och de Mina kommer ganska lätt att känna igen honom och hans lärjungar och följare på dessa smulor och ihåliga frukter![10] 

Vad gör fariséerna för närvarande med syndarna av alla de slag? Se, de tar emot en gåva för synden, antingen som pengar eller även som andra typer av rika erbjudanden och ger därigenom syndarna en frisedel för de redan begångna synderna och också för de synder vilka en person, som det finns gott om, särskilt i den rika världen, överväger att begå i framtiden och säger till människorna: ”Det är bättre för dig att ge en gåva, om du inte kan hålla dig till den hårda lagen! ” Och på detta sätt upphäver prästerna Guds lag och förkunnar istället sina själviska världsliga regler, ty deras enda syfte är få ett gott liv på bekostnad av den fattiga, blinda mänskligheten .[11] 

Se, Antikrist och också alla hans lärjungar kommer att handla exakt på detta sätt och ni kommer genom detta att känna igen honom ännu lättare ! Och om hans lärjungar i hela världen kommer att skrika med öppet munnar: ”Se, här är den sanna Kristus!” eller ”Där är han”, så kommer sådant inte att bli betrott av någon av de Mina! Lämna emellertid   världens sanna barn och kalla inte på dem så att ni får vara i fred från draken och dess anhängare; ty under en tid han kommer han att lägga under sig starka krafter och kommer att behandla sina fiender ganska illa! Men genom detta förbereder han sin egen dom och undergång. [12] 

Under denna tid kommer jag att låta folket göra stora uppfinningar som, liksom glödande pilar, kommer att tränga in i drakens dolda kammare och omåttligt ödelägga hans nedriga bedrägliga list och hans falska underverk, och han kommer att stå naken till och med framför sina mest vildsinta anhängare, som snart kommer att vända sig bort ifrån honom i stora massor. [13] 

Därför bör ni inte oroa er för vad som kommer att hända under denna tid då jag bedriver Min undervisning; eftersom jag ensam känner till allt som måste hända i denna värld och vad som måste tillåtas, så att det en dag också blir ljust som livet i den blinda världen! [14] 

Men det kommer inte att ske så fort som ni tror; eftersom endast Jag känner till livets beståndsdelar på denna jord och också vet bäst, vad som krävs för att i tid leda dem till ett högre livets ljus. Fråga därför inte mera och var vid glatt mod![15] 

Se, ganska märkliga och eländiga händelser väntar fortfarande på mig i denna värld, vilka egentligen inte behöver dröja särskilt länge! Men på grund av detta har ni inte märkt någon sorg hos Mig. Låt det komma, som skall ske. Jag ensam är Herren! Ingenting kan hända bortom min visdom och bortom min vilja. Det som händer och det som ännu kommer att hända, är uträknat och styrt från ovan och har sina djupaste heliga skäl; men den som är med Mig i hjärtat och i kärlek och i viljan, honom kan inte den allra värsta världen skada på något sätt. Men den som är en med Mig bara i visdom, kommer att få utstå många och onda strider i världen; eftersom världen med sitt materiella förnuft aldrig förstår, att dess uppenbara någonting, faktiskt ingenting är för anden. – Var nöjd med detta och ha en fullständigt glatt sinnelag tillsammans med mig! ”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net