[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 11]

[1] Hör upp, så här är det nu i Italien, som tills helt nyligen fortfarande var mörkt. Så här var det i Tyska Riket för många år sedan, liksom tidigare i England och i Nordamerika, som vid denna tidpunkt – genom hårda drabbningar – renas ännu mera  från alla riktningar som motsätter sig Min ursprungliga lära. Där säger de ofta: ”Men Herre, hur kan du låta de konfedererade (1), som vill behålla slaveriet, vinna viktiga segrar mot den mycket humana unionisterna?”

[2]

 Men jag säger: hos de konfedererade är inte allt det synd som synes vara synd, och hos unionisterna är inte allting dygdigt. Och därför drar båda partierna ut stickorna och bjälkarna ur varandras ögon, och den ena sopar framför den andras dörr, och så skall det inte vara enligt Min lära.

[3]

 Men när det ena såväl som det andra partiet först drar ut stickorna och bjälkarna ur sina egna ögon och sopar bort dyngan framför sin egen dörr så kommer de två partierna snart och lätt att förstå varandra och komma fram till en överenskommelse.[4]

 Sådana stora och även små gräl – såväl mellan nationer som enskilda människor – inträffar alltid när de inte ger akt på min undervisning som lär att ingen ska säga till sin granne: ”Kom hit, så skall jag ta bort stickan ur ditt öga.” Då säger grannen: ”Varför bryr du dig stickan i mitt öga medan jag kan uppdaga en hel bjälke i ditt öga? Rengör ditt öga först, och först därefter kan du hjälpa mig att rensa mitt öga.”[5]

 Det har redan inträffat många sådana sammandrabbningar och det kommer fortfarande att bli flera av dem om folket inte aktivt och fullständigt följer Min lära i sin rena form. [6] 

Men den här historien i Amerika kommer inte att hålla i sig särskilt länge. I Sydamerika, där Babylon fortfarande är mycket mer närvarande än någon annanstans på jorden, kommer en stor dom snart att bryta lös, därför att Babylon  överallt måste omvandlas till ett nytt Jerusalem, och de hedniska gadarenernas grisar måste förstöra i sin natts grav.[7]

 Jag tror att jag nu har visat er mer än tillräckligt, som en ’nota bene’ för denna tid. Och var och en som på något sätt kan räkna förstår lätt hur situationen ser ut och varför detta händer, och att de med nödvändighet snart måste åstadkomma resultat. [8]

 Så ni skall inte fråga mig om år, dag eller timme, eftersom alla dessa saker redan är tydliga för var och en, och alla ser säkert att slutet på natten närmar sig när man ser de små molnen på horisonten som är klart belysta av solen. [9]

 Låt bara de människor, som har någon makt, att på ett eller annat sätt försöka förbjuda gräset och alla örter, buskar och träd att börja växa igen på våren, att skjuta nya skott, bli gröna och blomma och att försöka förhindra allt detta eller att befalla över vinden och förskriva vilken väg den fria blixten skall ta, då kommer de snart att övertygas om hur stor deras maktlöshet är som ett resultat av deras dårskap. [10] 

Så fort jag har uttalat någonting och vill att det ska hända, så kommer det att hända lika säkert som att solen går upp varje morgon och går ner på kvällen. Jag behöver faktiskt inte berätta något ytterligare, även om jag fortfarande i ert sinne kan skönja en fråga i förhållande till Frankrike, om vad detta rike, som nu i världsligt avseende är mycket mäktigt, kommer att göra när det gäller det nuvarande, allmänna flödet av upplysning. Jag säger er: att gå mot min vilja, kommer verkligen att bli mödosamt och omöjligt.

Fotnoter:

(1) De konfedererade: sydliga stater i Nordamerika som 1861 bröt sig ut ur den amerikanska unionen (Utträde) och förenade sig som en federation. Unionisterna representerade de nordamerikanska staternas union. Dessa två parter utkämpade det så kallade Utträdes-kriget från 1861 till 1865, varav avskaffandet av slaveriet bara var ett av motiven. 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net