[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 8]

[1] Nu har också tiden kommit för hörnstenen, som byggnadsarbetarna, särskilt de från Babylon, har gjort sig av med. Den som nu snubblar på denna sten kommer att slås ned, och den på vilken hörnstenen faller kommer att tillintetgöras, eftersom detta nu händer snart och mycket snart för alla som lägger ifrån sig hörnstenen och vill följa Babylons sköka. O, hur kommer de snart att beklaga och jämra sig. Men den ratade hörnstenen kommer inte att hjälpa dem. 

[2]

 Jag har med stor tålamod under lång tid iakttagit svinens påhitt. Som svin-skötarna som höll sina grisar i Gadara under Mitt jordiska liv. Men det fanns två  män, väldigt besatta på allvar, i det gamla basalt1

-brottet – ty Gadara var en gammal gruv-stad. 

[3]

 Med vad kan de två besatta männen, som kvarhölls med kedjor och rep i det kända gamla stenbrottet, jämföras? När Jag kom, slet de sönder sina kedjor och rep i bitar, sprang emot Mig och sade: ”Vad ska vi göra med Er före tiden?” Ty se, dessa två kan jämföras med det gemena, gamla världsliga jagandet efter vinning där en legion av andra onda andar bor. [4]

 Men eftersom dessa andar insåg att Jag menade allvar, bad de mig om att få flytta in i grisarna. Och de två var fria och förhärligade Mig, fastän Gadarenerna senare bad mig att lämna dem eftersom de var alltför rädda för Mig. Och i framtiden kommer därför världens verkliga ande och hans aktivitet att förhärliga Mig eftersom han befriades från legionen av sina onda, själviska andar genom kraften från Mitt ljus. Fastän de flyttade in i sina grisar, kom de emellertid därmed att gå under i havet. [5]

 Alla Babylons skökas ultramontana2

 tjänare hör till grisarna, på grund av deras smutsiga, själviska och maktlystna strävanden, som de visat mycket öppet och högljutt genom sina konkordat3

 och uppdrag, breves4

 och förbannelser. Och redan sedan den tiden då Babylons sköka härskade över nationerna och deras kungar, flyttade legioner av onda andar in i de ovannämnda grisarna, som hoppade i havet. Och vid denna tid mest av allt. Det är därför som deras undergång är oundviklig. [6]

 Havet betyder deras envishet att framhärda i det gamla mörkret och det ljus som de förföljer och förbannar överallt – detta ljus från vetenskapens och teknikens alla grenar som Jag nu låter strömma ner från himlen till alla. [7]

 Ty se, detta är havet till vilket grisarna drivs av de osunda andar, som redan sedan långt tillbaka flyttat in i dem och med vilka de kommer att möta sitt oundvikliga fördärv. [8]

 Till sin egen jordiska fördel grävde de en grop för mitt ursprungliga himmelska ljus och dolde detta inför folkets ögon för att hålla dem i okunnighet. Men jag befriade ljuset och nu faller de i den grop som de grävde, i vilken mitt himmelska ursprungliga ljus var tänkt att kvävas och förstöras. [9]

 Eftersom detta nu händer inför allas ögon och enligt allas tydliga önskan är det meningslöst att fråga när detta kommer att inträffa.[10]

 Det är lätt att inse att detta inte kan hända på ett ögonblick, lika lite som natten plötsligt kan lämna plats för full dag. Och i denna värld behöver allt sin egen tid. Och ingen människa, det spelar ingen roll hur stora hans talanger och förmågor må vara, kan bli vetenskapsman eller konstnär på en dag. Och ingen frukt från ett träd kan plötsligt vara mogen och njutas av. Men när träden väl är fulla av sav under tidig vår, och knopparna kraftfullt sväller upp, så är detta ett säkert tecken på att den varma våren och den sälla sommaren är mycket nära. Några lätta frostperioder däremellan kan då inte längre göra någon större skillnad. [11]

 Vad profeten Hesekiel har profeterat i det 14: e kapitlet om Israels och Jerusalems straff anspelar nu på de falska profeternas alla verk: de kommer att förstöras och måste förstöras. [12] 

Vad de falska profeternas verk består av och vilka de nutida fariséerna är, behöver inte förklaras ytterligare för varje klart tänkande människa, eftersom alla känner igen de gamla fienderna till ljuset, sanningen och kärleken från Mig. [13]

 När Jag själv uppmanade apostlarna att inte döma, förkasta eller förbanna någon, för att det som kommer från Mig inte skulle drabba dem, vem gav då dem rätten att döma, fördöma och tvinga de mest fruktansvärda och avskyvärda förbannelser på dem, som uppväckta av Min Ande, har sökt och fortfarande söker efter den rena sanningen? Därför kommer de själva att kastas i den grop som de grävde för de många miljonerna oskyldiga människor. Och däri kommer deras onda gärningar också att dömas, obevekligt och utan barmhärtighet, och de kommer att få sin belöning. [14]

 Se ut över alla kontinenter, så kommer ni att upptäcka hur Babylons skökas  falska profeters gärningar hatas på jorden av nästan alla de människor som är lite mognare, och hur deras missionärer mottas och respekteras. Säkert inte så som ni kan läsa i de bedrägliga tidningar som tjänar Babylons sköka, utan helt annorlunda.

Endast hos mycket outvecklade och förvildade människor kan de fortfarande hävda sig för en kort tid. Men ganska snart, när de väl visar upp sina giriga och maktlystna sidor, eller när de under sina fårakläder visar upp vargen, som lätt känns igen, är lyckan med  deras uppdrag över och de måste tänka på att fly därifrån och rädda sitt eget skinn. [15]

 Hur ofta skickade de inte sina mest vågade missionärer till Kina och Japan, där det finns mycket guld, silver och andra skatter. Så länge de inte tagit av sig sina fårakläder så tolererades de. Och de lockade många till sig, på grund av att de låtsades predika om himmelsk fred. Men så snart som de, som det brukar heta, blev varma i kläderna och deras fårakläder blev obekväma för dem, och de tänkte att de nu kunde handla fritt utifrån vad de verkligen kände innerst inne, värderades de omedelbart efter allt de egentligen önskade, och de greps och fick sin välförtjänta belöning. [16]

 När de i Babylon mottog nyheten om deras fruktansvärda öde, som de gjort sig förtjänta av, förklarades de heliga med stor pompa och ståt, trots att Jag själv har sagt och lärt att endast  Gud är helig. Men till sådana heliga kan jag bara säga: ”Jag känner inte er och har aldrig känt er. Lämna därför Mig och sök er frälsning och belöning hos dem i vars namn ni predikat och handlat. Ty ni har aldrig predikat och ännu mindre handlat i Mitt namn, eftersom ni sedan barndomen aldrig gjort en gärning av sann kärlek till nästan som Jag lärt ut, eftersom ni aldrig trodde på Mig utan bara missbrukade Mitt namn för att skaffa er världsliga fördelar.  Och därför kan ni inte förvänta er någon belöning eller nåd från Mig. Gå sålunda till dem som ni har tjänat, och be dem om er belöning.”

Fotnoter:

1 Basalt: fin-kornig vulkanisk bergart (mörkgrå, mörkgrön, brun, rödaktig eller svart färg). Bergart som stelnat från ett flytande tillstånd.

2 Ultramontan: bortom bergen (Alperna).

3 Konkordater: överenskommelser mellan kyrka och stat.

4 Breve: skrivning av påven som tillkännager utnämningar och förmåner.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net