[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 7]

(Här gör Jesus Kristus en paus i berättandet om tiden med lärljungarna för 2000 år sedan och berättar dessa saker om den katolska kyrkans utveckling i nutid. Det är därför det kallas ’A nota bene’, dikterad den 11 augusti 1862. Berättelsen om den katolska kyrkan fortsätter från kapitel 7 till kapitel 12)

[1] OBSERVERA: nu ett klargörande för denna tid.

[2]Redan 500 år efter mitt jordiska liv, fanns de flesta budskapen om allt jag har gjort och undervisat om under mitt fysiska liv på denna jord i hela judiska riket delvis inte längre tillgängliga och hade för det mesta blandats upp med gammalt strunt, speciellt vad gäller förklaringar av naturfenomen – och detta i en sådan utsträckning att ingen längre kunde upptäcka den rena sanningen i detta.

[3] Även om många kopior av samma handskrifter, mestadels gjorda av greker och romare, bevarades, delvis i de 10 städerna i Jordaniens långa och breda dal (de cirka 60 städerna hörde också till det, vilka under min tid, men också redan före det och efter Mig till förstörelsen av Jerusalem och dess omgivningar, alla huvudsakligen var bebodda av greker och romare), delvis i Essaea (varav redan för 1200 år sedan inga spår kunde hittas eftersom den gruppen också var mycket förföljd av hedniska romerska kristna), men mestadels i det kända biblioteket i Alexandria.[4]

 Men titta bara på alla dessa förödande krig och stora folkförflyttningar i halva Asien, norra Afrika och nästan hela Europa. Och detta för att redan snart efter Mig förvrängde folket Min lära, speciellt samhällenas ledare, och blandade upp den med gammalt trams därför att den renaste sanningen från himlen gav dem för lite vinning – som profeten Daniel, och kort efter Mig Min lärjunge Johannes har visat i sin uppenbarelse, som jag gav honom på ön Patmos. [5]

 Så med mig var det så här: Bra, eftersom ni föredrar gammal, världslig lort i stället för mitt renaste guld från himlen, och eftersom ni på grund av detta mer och mer ser ut som hundar som återvänder till det de har kräkts upp, och också som grisar som snabbt springer tillbaka till pölen där de så ofta grovt smutsat ner sig, så kommer guldet från himlen att tas ifrån er under lång tid. I er bedrövelse, mörker och nöd kommer ni att trängta efter Mig, och döden kommer återigen att bli en stor plåga för er på jorden.[6]

 Och så hände det fram till nu. Nästan alla städer och platser där handskrivna kopior om mina många gärningar och läror till stor del var tillgängliga, förstördes och skövlades. Bara Johannes och Matteus korta evangelier, som tjänar som etiska rättesnören för människor av god vilja, är fortfarande något språkligt korrekta och bevarade som verkliga dokument om mina gärningar och läror. Även Lukas och Markus skrifter – så långt som han kortfattat skrev ner för sig själv vad han hört från Paulus – bevarades, liksom flera av apostlarnas brev, varav också många förlorats, och Johannes Uppenbarelse, fastän också med några språkliga fel, vilket dock inte förminskar någonting av det som är viktigast för dem som leds av Mig.[7]

 När det gäller andra läror om saker och ting och fenomen och deras egenskaper, så bevarades bara ett fåtal fram tills nu – här och där och mycket blev dolt. Och där  någonting hittades från romarnas och grekernas tid så hamnade det i klostren, men detta berättades aldrig för mänskligheten som försmäktade i mörkret – inte ens ett pennstreck.[8]

 Sol- och månförmörkelser, kometer och andra mycket naturliga fenomen sågs inte som fördelaktiga för prästerna när dessa förklarades sanningsenligt. De ändrades snart till att bli förebud om straff som jag ådömt folket, som därigenom skrämdes upp, så att folket i massor skulle företa pilgrimsresor till tempel, vilka snart växte upp som svampar ur jorden, för att lägga många dyrbara gåvor vid prästernas fötter.[9]

 Det finns fortfarande många viktiga handskrifter från min tid, som kan återfinnas i katakomberna i Rom och i påveslotten i Spanien och Italien och på vissa ställen i det  tyska riket. Men också nu, på grund av Babylons skökas enorma girighet och strävan efter makt och prakt, kommer hon inte att visa upp någonting av detta för folket, och detta av rädsla och väldig oro för att detta i hög grad nu skulle avslöja henne och att hon skulle tvingas att avge en noggrann redogörelse för var och en om skälet till varför hon i så många år har undanhållit sanningen för folket. Eftersom detta förödmjukande skäl säkert är ganska klart för varje tänkande människa, så är det inte heller nödvändigt att förklara detta ytterligare. [10]

 Hur kort är inte tiden sedan de fyra evangelierna och ”Apostlagärningarna” av Lukas, apostlarnas brev och Johannes uppenbarelse strängt undanhölls folket? Och

i flera länder är de fortfarande undanhållna dem.[11]

 Hur starkt motsatte de sig inte ljuset från Min klara blixt som med vetenskapens hjälp återigen tydligt visar allt som från öst till väst finns på jorden, och detta redan för 300 år sedan. Och dess ljus skiner nu ännu klarare, och detta så mycket att även den tidigare så väldiga och mäktiga Babylons skökas allra hemligaste och mest dolda rum idag ligger för öppen dag. [12]

 Man skulle med all rätt kunna fråga sig: Ja, hur länge kommer Babylons sköka att kunna fortsätta? [13]

 Då säger jag: Det är en småsint fråga. Titta på ljuset från Min blixts belysning som blir klarare och mäktigare för var dag. Hur kan den gamla mörka, hedniska babyloniska mirakelsmörjan, vilket bedrägeri utsatts för ljuset i de minsta skrymslen och vrån, fortsätta att samexistera tillsammans med de nu tusentals, fullständigt matematiskt bevisade sanningarna från vetenskapens och teknikens alla färdigheter, vilka kan användas fritt och är tillgängliga för alla ? [14]

 Hon kan fortfarande stå sig så länge som det fortfarande finns ett fåtal gamla vidskepliga kvinnor i livet – hållna mycket stumma från tidigare – och några skenheliga fanatiker som vill tro på prästernas fabler och så länge som dessa härskare fortfarande har något sätt att skydda skökans tron. Men detta kan och kommer bara att hålla för en mycket kort tid eftersom det har ordnats så att sådana härskares medel kommer att tas bort – så som de redan tagits bort från många – och vilka nu är utan land och folk och nu måste se på hur deras gamla aktiviteter, ansträngningar och mörka gärningar går upp i rök och ånga. [15]

 Säg bara: Kan natten styra på jorden när solen redan står högt över horisonten? Och detta är nu redan situationen på jorden. Ljuset har blivit alltför kraftfullt. Och de härskare som högtidligt omfattade allt mörker så mycket – för sina troners och sitt obeskrivligt behagliga livs skull – börjar förstå sin stora maktlöshet i ljuset av denna oövervinnliga kraft. Om de vill överleva måste de nu anamma en vänlig attityd mot det ljus som de högtidligen hatade så mycket. Och om de obemärkt vill ha tillbaka det gamla mörkret igen, så kommer folk att inse det. De kommer då att vägra att lyda dem och göra dem mycket förlägna och jaga bort dem från deras härskartroner, och det finns redan nu många exempel på detta. [16]

 Min vilja kan inte motstås. Fastän jag oavbrutet lämnar åt folket deras fria vilja när det handlar om detaljerna, men i det stora hela så är jag Herren, och jag tar ingen hänsyn till denna jords mäktiga. Ljusets tid är nu här och kan inte längre hejdas av någon jordiskt mänsklig kraft.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net