[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 24; kap. 69]

[1] Jag sade: ”Min vän, nu talar och tänker du fortfarande som en blind man. Judarna var Guds utvalda folk, men uppförde de sig också så och förblev de det som de var kallade till sedan Abrahams tid? Utåt sett höll de sig till lagen på ett mycket spetsigt sätt och prisade Gud med sina läppar, medan deras hjärtan förblev känslolösa och långt ifrån Gud.

[2]

 Många gånger förmanades de av många profeters och andra visa lärares tal om hur de skulle bete sig mot Gud, men handlade de ens lite i enlighet med dessa förmaningar?

[3]

 De kämpade ständigt inbördes emot varandra och gick ut i krig för att skaffa sig åtråvärda världsliga ting. Jag bestraffade dem en gång för detta med den babyloniska fångenskapen genom den hedniska kungen Nebukadnessars svärd och jag lämnade dem där åt sitt öde i full vanära och nöd i hela 40 år på det att de skulle bättra sina liv. Ändå lämnade jag dem inte utan profeter och lärare.[4]

 När de bättrade sina liv igen, lät jag dem återvända till sitt land och på nytt bygga upp staden Jerusalem och templet. Och de blev återigen ett folk som det ryktades om.[5]

 Men när det gick dem väl igen, glömde de gradvis Mig, lyssnade inte på profeterna och lärarna utan förföljde dem och stenade flera av dem till döds.[6] 

När jag såg att det judiska folket återigen inte lyssnade på mina förmaningar, uppväckte jag romarna. Dessa kom med en mäktig krigsarmé, erövrade inte bara det förlovade landet utan dessutom stora delar av Asien, och de utnämnde stränga feodala kungar över judarna och även över andra nationer, men de lät dem behålla sina skrifter och religion.[7]

 Slutligen kom Jag nu Själv, reste flera gånger till Jerusalem, undervisade i templet och som Fader ville jag också beskydda folket – som en höna med sina kycklingar – under min kärleks, maktens och visdomens vingar. Men vad har Mitt framträdande, Min lära och Mina handlingar hittills uppnått? Ingenting, förutom att de hatar mig mer och mer för varje dag, förföljer mig i alla riktningar och vad anbelangar min kropp, så vill de på fullt allvar döda mig, vilket judarna också snart kommer att lyckas med, så att domen som är hotfullt framlagd för dem genom Skriften, kommer att uppfyllas för dem.[8]

 Den Gamla Förbundet kommer att upphöra att gälla, som profeten Daniel profeterade om och ett Nytt Förbund kommer att ingås i vilket också alla hedningar kommer att bli arvtagare till och innehavare av Guds rike, ty romarna har redan erövrat det förlovade landet en gång men förstörde inte någonting i det. Kort efter Mig kommer romarna att erövra det igen och kommer att förstöra det på ett sådant sätt att man i de många städerna – Jerusalem inte uteslutet – inte kommer att lämna en sten kvar på en annan, och en kort tid efter detta kommer man inte ens att kunna fastställa på vilken plats den eller den staden hade varit belägen.[9]

 Så när jag här sade att judarnas ljus kommer att tas bort och ges till hedningarna, är jag då orättvis? Eller också om ni beger er och omvänder alla judar till Mig, så att de tror på Mig, så kommer jag att avbryta den sista domen över dem, förnya det Gamla Förbundet och kommer från och med nu också att upprätthålla detta till tidens ände.[10]

 Men var försiktiga och se upp med hur det går för er med det åtagandet. Jag säger eder: Ännu mycket värre än det som hände med er lärare Johannes som i öknen predikade ånger för syndernas förlåtelse, men som  snart därefter kastades i fängelse av Herodes, som senare lät halshugga honom på begäran av den otrogna kvinnan Herodias.[11]

 Tror ni att ni kommer att få det bättre om ni nu skulle omvända de högfärdiga och stolta judarna i Mitt namn från deras synder och påvisa för dem deras många laster?[12]

 Om ni betraktar detta med ert förnuft med bara en liten gnista av ljus, kommer ni säkert att inse att måttet är rågat för detta folks synder, precis som måttet blev rågat för Hanochiternas synder vid tiden för Noah, varefter syndafloden kom, som svalde alla Guds fiender.[13]

 Eller är judarna i Jerusalem nu kanske Guds vänner om de inte har något annat i åtanke än att fånga in och döda Mig, Gud, deras Herre och Fader? Ska vi låta ett sådant folk leva?[14]

 Se, så här kan det inte vara för de många andra utvalda. Därför kommer jag att avsevärt förkorta tiden för Jerusalems och dess folks undergång och jag ska låta domen komma.

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net