[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 18 av 25; kap. 87]

[1] Min skribent och vän, i din fråga har du nämnt andar som är fruktansvärt aggressiva i gamla högborgar och på gårdar, och jag säger att det – särskilt i dessa tider – verkligen är så, men jag kan med detta också ge dig den fullständigaste försäkran om att dessa är absolut inga farliga andar, utan ofta utför mycket farliga och helt igenom onda människor sitt onda spel i samarbete med hedniska trollkarlar – även judiska före detta präster och avskedade esséer. Dessa människor har i sin tjänst all slags välbetalt slödder och genom rån, mord och alla slags andra sant djävulskt bedrägliga påhitt samlar de stora skatter. Och de gamla högborgarna med sina underjordiska tunnlar är för dem ytterligt lämpliga arbetsplatser för deras verksamhet.[2]

 När en intet ont anande person kommer i närheten av dessa riktigt helvetiska nästen, så kommer hans närvaro inte att tolereras, för att bedrägeriet inte skall komma upp i ljuset. Men genom sina onda knep skrämmer de honom så mycket att han själv blir den bästa beskyddaren och försvararen av ett sådant helvetiskt tillhåll, ty från mun till mun berättar han detta för tusen andra människor och alla tänker att detta är något fruktansvärt övernaturligt, och inte enda av dessa tusen vågar då någonsin komma i närheten av ett sådan sant helvetiskt tillhåll. Men som jag redan direkt anmärkte i början, låt bara en välbeväpnad romersk armé komma nära en sådan ökänd högborg av kusliga spöken, så kommer andarna inte att flytta, utan fly undan så fort de kan genom sina hemliga underjordiska tunnlar.[3]

 Jag säger er: i sådana fästen och gårdar som nämndes av er, har endast ett fåtal människosjälar blivit verkligt djävulska och de som redan för länge sedan lagt ner sina kroppar bor där. Det finns, emellertid, snarare ofta ett större antal människosjälar som fortfarande är kvar i köttet och lever sina mer än

djävulskt onda liv och vanligtvis är mycket värre än det absoluta djävlarna på den andra sidan. Jag tror att med denna förklaring detta nu är klart för er. Eller om ni fortfarande är i tvivel om någon annan sak, så låt oss få höra det.”

[4] Sedan steg den romerske Agricola fram igen och sade: 

”Aha, så är så det förhåller sig med sådana nästen? Det är bra att jag nu hört detta från det mest sanningsenliga vittnets mun. Jag kommer att veta hur man skall driva ut dessa slags kusliga spöken. Också hos oss i Europa känner jag till ett stort antal sådana ökända boningar och det kommer snart att bli ett slut med sådana andar av kött och blods verksamheter.”[5] 

Jag sade: ”Detta blir mycket svårare för er än vad som skulle bli fallet här i judarnas land, eftersom era inflytelserika hedniska präster är med särskilt intresse inblandade i det ondskefulla spelet. Så länge som Min lära, som nu har delgivits er, inte har gjort goda framsteg, finns det inte mycket som kan göras med våld mot de europeiska kusliga nästena. Men den bästa vägen att gå emot så extremt bedrägligt nonsens är den information som ni kan ge till folkets bättre del, eftersom när de en gång mycket väl förstår vad detta egentligen handlar om, så kommer slöddret snart att veta det också, och det är då den snabbaste och viktigaste metoden att driva bort sådana onda andar av kött och blod.[6]

 Den som vill fånga fåglar ska inte börja med att slå med klubbor direkt i buskarna, utan bör först breda ut näten och först därefter slå med klubborna i buskarna, då kommer många fåglar samtidigt att fånga sig själva i näten.[7]

 När vissa av en världslig regerings överordnade huvudmän också är alltför nära knutna till sitt bedrägliga prästadöme, så kan i den första hand öppet våld inte användas med framgång, men i ett senare skede det kan säkert väl användas.[8]

 Men här i judarnas land – nämligen i Galileen – har Jag själv förstört ett par sådana bedrägliga platser om vilka Cyrenius kommer att kunna berätta mer. Ändå finns det fortfarande några kvar, som jag snart ska ta hand om, precis som jag också har gjort med det vrickade avgudatemplet i Samosata vid

Eufrat.[9]

 Men med er i Europa, där det fortfarande finns en djup hedendom, finns det inget annat som ni kan göra mot en så kuslig verksamhet förutom det, som jag har antytt för er.[10]

 En dag kommer Europa till stor del att överträffa Asien i trosfrågor, men är nu i allmänhet fortfarande väldigt grovt och omoget, ty det är fortfarande alltför djupt inblandat i den mörkaste hedendom, vilket det, även efter många hundra år, inte kommer att kunna ge upp helt och hållet.

Ändå kommer det att finnas många, som befinner sig i den fullaste sanning i Mitt namn, men som också mer eller mindre kommer att förföljas av hedningarna. Någon gång kommer jag emellertid att  utfärda en stor dom över alla hedningar, oavsett vilken, och det kommer då också att bli det slutgiltiga dråpslaget mot alla hedningar. Men nu ska vi låta skribenten fortsätta att tala.[11]

 Berätta nu för mig, min författare och vän, vad du mera inte förstår. Ty som en äkta författare 

måste du också förstå Skriften helt och hållet och därför erbjuder jag dig och andra nu en möjlighet att ta emot mig rätt upplysning från Mig om allt som fortfarande är oklart för er alla. 

[12]Skribenten sa:

 ”Herre och Mästare, genom din godhet och ödmjukhet, har nu allt, som tycktes mig vara det viktigaste, redan klarats upp. Men eftersom du själv nu har nämnt den ytterligt stora domen över alla hedningar, skulle du fortfarande inte vilja peka ut den tidpunkt mera i detalj när det här kommer att hända. 

[13] Det är sant att även Daniel och Jesaja har pratat om det i dunkla bilder, och Du har själv förklarat två hela kapitel av Jesaja som hänvisade till det, liksom vissa av Jerusalems ruiner. Men Du har inte nämnt något speciellt om en viss tid. Eftersom vi nu redan har hört så många saker om Dig, skulle du inte vilja berätta om det för oss, mera specifikt om den sista domen över hela världens hedningar, liksom om vilken slags dom det kommer att bli och vilka tecken som kommer att förebåda den. Ty utan vissa varningar kommer du aldrig att framkalla en dom över folket.”[14] 

Jag sade:” Min kära författare och vän. Du har verkligen ställt dig en bra fråga, och jag kommer att svara på detta för er alla, men du får inte förväxla den tidens hedendom, som jag talade om, med hedendomen nu i denna tid. Templen för avgudadyrkan under denna tid kommer verkligen att ha förstörts för länge sedan, men i stället för dem kommer otaliga andra att byggas av Anti-Krist, och detta även i Mitt namn. Och deras präster kommer att låta sig hedras ofantligt mycket som mina ställföreträdare på jorden, och de kommer att anstränga sig för att samla ihop alla världsliga rikedomar. 

De kommer att göda sig själva, men folket kommer att vara i stor nöd andligt och materiellt. [15]

 Ty se, när den här hedendomen dominerar, så kommer snart domen att välla ut över Babylons nya sköka. Jag kommer att ge dig mer detaljer senare, men låt oss nu dricka lite mera vin.”

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net