[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 9]

[1] Och detta är nu också fallet i denna värld. I den så kallade heliga staden myllrar det redan av mängder av hungriga heliga människor, och de vet inte längre vad de ska göra med dem och vilket litet paradis de fortfarande kunde erbjuda dem på denna jord. Ty trots sina fördömande hot förfogar de inte över mycket mer än några kvadratkilometer, eftersom de uppväckta nationernas kungar och ännu mindre folket själva vill beordras av dem. 

[2] 

Vad mer kan dessa lata och hungriga heliga göra, förutom att lämna sin helighet och att söka och acceptera andra tjänster som tidigare inte var tillräckligt heliga för dem, för att som heliga inte svälta. 

[3]

 Tror du att det i den nuvarande situationen kommer att bli stora religiösa krig? Det skulle vara fallet om mannen i Babylon fortfarande skulle ha kvar sin tidigare makt över kungar och nationer, och om folkets flertal fortfarande skulle vara lika stumma och okunniga som för 300 år sedan. Men för närvarande har skaran anhängare till det gamla, en gång så mäktiga Babylon blivit mycket liten, och folket är redan upplyst av min upplysning. Även den enklaste man från landet med hela sin familj tror inte längre på att djävulen sätter igång ångmaskinerna på hav och på land för att en själs säljs till dem eller att djävulen skuttar och dansar fram och tillbaka genom telegraftrådarna, och på så sätt förmedlar önskade meddelandena från avlägsna länder och platser till  framstående och även till enkla människor.[4]

 Hur många finns det som på fullt allvar fortfarande tror på de så kallade mirakelstatyerna? Var kan ni fortfarande hitta ett land där så kallade magiker bränns som svartkonstnärer, drar läsare av Bibeln och andra andliga böcker och skrifter inför en obeveklig inkvisitionsdomstol som torterar dem? Vilken någorlunda utbildad person fäster fortfarande någon vikt vid syndaförlåtelsen, alla dessa tomma och oandliga så kallade religiösa ceremonier, heligt vatten, rökelse, helgonbilder, klockor och bjällror, vaxljus, reliker, själamässor och dyrbara begravningar, fastedagar och normadagar (1)

 och ännu mycket mer av sådant? [5]

 De fortsätter fortfarande med dessa saker för den yttre lagens skull, vilken redan blivit mycket svag. Men av 1000 så tror knappt 10 fortfarande på det och inte lika mycket på allvar som tyvärr var fallet under lång tid under den förra vidskepelsens mörka tider. [6]

 Om så nu är fallet för alla och inte annorledes, hur kan man då överväga ett stort eller till och med ett övergripande religiöst krig?[7] 

De riktigt mörka krafterna skulle vilja sätta sig emot de mycket upplysta, men det finns för få av dem. Och om de upplysta skulle angripas, vet de att de alltid kommer att segra över de få och fullständigt maktlösa mörka krafterna.[8]

 Men trots detta kommer det att förekomma alla slags fältslag och småkrig som  en förödmjukelse för många diktatorer, som vill förhindra Min upplysning. Ty från och med nu kommer jag inte längre att ha tålamod eller ta någon hänsyn till alla dessa diktatorer. På detta kan ni tro eftersom Jag själv tillkännager detta för er.  [9]

 Betrakta riket där ni bor. Det har fortfarande en övertygad babylonisk attityd – särskilt vad gäller diktatorer – och detta av särskilda skäl som ni lätt kan föreställa er. De måste nu samla all sin makt och hjälpa sin ”heliga fader” på den gamla tronen – om de kan och kommer att göra det. [10]

 Ja, om de ändå fortfarande tvivlar på att ge sina nationer vad som från Mig är lagligt  – eftersom den rena sanningen gör och måste göra alla fria nu, enligt Mitt Ord, som bara bör följas – så kommer de också att dela ödet med den genom vilken de fram tills nu förväntade sig sin frälsning. De har inte de ekonomiska medel som är absolut nödvändiga för en kraftfullare hjälp. Och om de fortfarande förlitar sig på en inbillad hjälp från sidan av ett sju gånger helgonförklarat altare och dess avgudabild, som gör underverk, kommer de snart att sakna alla annan kraft. Låt dem bara betrakta följderna av sin mörka överenskommelse, och alla främmande länder kommer att säga: ”Om ni lojalt knyter er till vår allmänt hatade fiende till ljuset och kärleken till vår nästa, så kan vi inte ingå fler vänskapsförbund med er. Låt nu dessa hjälpa er i er nöd och ensamhet, för vars sak ni glömde alla era gamla vänner och som ni gynnade – så mycket att ni lämnade över mer än hälften av er makt i deras händer, detta till er mycket stora nackdel.”[11]

 Tänk på det själva, och se efter om inte i ert land de extremt bittra konsekvenserna av denna tanklösa handling på detta sätt sjungs ut högt överallt ifrån. Då skulle ett sådant misstag snart kunna rättas till, i annat fall kommer också den ondsinta allt övergripande eld som frambringar döden (2)

. [12]

 När alla medel saknas för att bevara ett hus, och när deras vänner och till och med de bättre släktingarna vänder ryggen till dem och inte vill höra eller veta någonting för att bevara ett sådant hus som redan har försummats under lång tid, hur skall då detta hus kunna hållas starkt, ens på gammalt manér? [13]

 Jo, det kan stärka sig självt och bli starkt igen, men för att göra detta behövs det först och främst en oböjlig, fast vilja att göra sig av med allt som är gammalt och söndervittrat och anlägga en ny, fast grund och reparera hela huset såväl som ett hållfast tak med hjälp av många skickliga arbetare. Då kommer alla att se det och säga: ”Se, nu har det här huset, som tidigare blev helt oanvändbart, återfått ett äkta värde, och vi kan förlita oss på dess fundament, rum och tak.” [14]

 Om de skulle ta saken i egna händer på detta sätt så skulle de inte sakna alla slags goda vänner från utsidan och ännu fler från insidan. Men vem kommer någonsin att lita på ett hus om vilket ingen längre vet vem som över husets herre faktiskt bestämmer vilka lagar som gäller, så att han fortfarande under en tid kan se ut som husets herre.

Fotnoter:(1) 

Norma : Latinskt ord (= regel, direktiv). Viktiga kyrkofest dagar vid vilka folkliga nöjen förbjöds.
(2) 

Detta syftar antagligen på överenskommelsen 1855 som gav kyrkan långtgående befogenheter i skolan, undervisningen, giftermål och så vidare. Följden blev ett krig mellan Österrike, Frankrike och Italien 1859 och ett krig mellan Österrike, Italien och Preussen 1866.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net