[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 48; röd text = Jesus, svart text = alla övriga][1] 

Men endast några vid bordet var medvetna om att bli betjänade av

änglar, med mat från himlen. De trodde på fullt allvar att jag hade sådana 

tjänare som en del av Mitt följe, och hade köpt dessa för pengar i Mindre 

Asien. Men de kunde inte förstå sig på deras stora gladlynthet, vänlighet och 

höga bildning, eftersom sådana slavar normalt hade sura miner och tog del 

av sin tjänst slaviskt och som maskiner, och rent allmänt kan det inte bli 

tal om någon utbildning eller filantropi hos dessa. Kortfattat så var 

gästerna mycket roade och översteprästen, som gradvis hade börjat 

inse att dessa många tjänare var övernaturliga varelser, kände sig stadigt 

mera obekväm, eftersom han kände sig generad för människorna, som även 

om de uppförde sig väl, enligt hans åsikt roade sig något lösaktigt med 

dessa härliga uppassare.[2] 

Men det som gjorde honom förlägen mest av allt var att de skyndade 

sig hem utan tro, trots alla tecken från den vida öppna himlen. Han talade med stor förskräckelse: 

”Min Herre och min Gud. Vad skall någonsin kunna 

omvända sådana människor någonsin om sådana tecken är fruktlösa? Du 

Själv, åh Herre, och de många änglarna från den öppna Himlen kunde inte 

omvända denna ras; vad skall jag, min arma stackare, göra med dem? Skulle 

de inte spotta mig i ansiktet om jag vågade undervisa dem om dig?[3]

 Jag sade: ”Har inte du också ett stort antal troende omkring dig? Gör 

dem till dina hjälpare så skall din uppgift bli lätt. Ty om en människa skall 

lyfta en viss vikt men saknar tillräcklig styrka, så anlitar han någon som 

hjälper honom. Om det inte räcker med bara en så anlitar han en andra 

och en tredje och kommer på så sätt att kunna bemästra bördan. 

När antalet troende väl är lika, och här lite fler än de som inte tror, 

då blir arbetet enkelt.[4] 

Det är tämligen annorlunda på platser där det inte finns några troende 

alls. Där gör man verkligen ett försök, så att ingen en gång skall kunna

ursäkta sig med: Jag har aldrig hört ett ord om detta.[5] 

Om man hittar en troende, stannar man hos honom och uppenbarar

Guds nåds rike för honom. Men om inte ens någon tar emot Ordet, går 

man vidare, men borstar också av sig dammet från ett sådant ställe från 

fötterna, därför att en sådan plats är då ovärdig någon annan nåd än 

den som också förlänas åkrarnas och skogens djur. Här får du då dina 

riktlinjer för din framtida inställning till alla de icke-troende.[6] 

Men jag uppmanar dig också att själv vara stark i din tro, annars 

kommer du att uppnå mycket lite för Mitt rike. Låt inte dig själv avledas 

av alla slags nyheter du kommer att få höra om Mig från Jerusalem om ett 

par år. Därför att där kommer jag att överlämnas till myndigheterna, och 

dessa skall döda denna Min kropp, men den kommer Jag att återuppliva 

igen på den tredje dagen och därefter förbli hos er till världens slut. 

Därför att den avfödan i Jerusalem skall tro endast när de är övertygade

om att det inte finns något sätt att döda Mig.[7] 

Och då kommer det också att hända att hårdnackade människor på 

olika platser på jorden kommer att fysiskt döda de som sprider 

evangeliet. Men just en sådan död skall då göra de förra troende, när de 

förstår att de som lever ett andligt liv utifrån Mitt Ord inte kan dödas. 

Ty dessa dödade ska sporadiskt återvända till sina elever och undervisa 

dem om dem Mina vägar.[8] 

Men när det gäller de hårdhjärtade, världsliga människorna som 

antingen inte har någon tro eller har någon men ändå inte handlar i enlighet 

med vad tron lär ut, så kommer varken Jag eller Mina lärjungar att till

fullo avlägsna deras hjärtans mörka tvivel. Men när deras kötts slut kommer 

över dem, så kommer de att få smaka på sin trolöshets ondska och 

följderna av att inte hålla sig till Min lära genom gärningar, till och med medan de som tror på Mig genom gärningar varken kommer att få känna på eller smaka på döden.[9] 

Ty när jag öppnar köttets dörr för dessa, skall de stiga ut ur sitt kött som 

fångar från sina celler när deras herres mildhet gjort dem fria.[10] 

Bli därför inte förvirrad när du kommer att få höra den ena eller

andra saken om Mig. Därför att den som rättar sig efter tron och är orubbad 

i tro och kärlek till slutet, såsom jag undervisar och har undervisat och skall 

lära ut om och om igen, skall uppnå salighet i himlens eviga rike, som du nu 

ser öppet ovanför dig, med Mina änglar uppstigande och nedstigande.’

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net