började medicinstudier v. 1966, utbildad i Göteborg på Sahlgrenska sjukhuset, specialist i Gynekologi & Obstetrik, specialist i Anestesi & Intensivvård 1985, docent. Visiting Assoc. Professor UCLA, Los Angeles, USA 1992-94