Svar till Gunnar Adler-Karlsson, SFAI-tidningen 4/06

(SFAI= Svensk förening för Anestesi och Intensivvård)

I Gunnar Adler-Karlssons debattinlägg i SFAI-tidningen 4/06 om darwinismen hävdas, att jag gör ’ett grovt försök till sövning’ av mina kollegor. Metoden är enligt Adler-Karlsson ’gamla’ referenser. Nu är det inte så inom medicinen, att man kan bestämma en artikels aktualitet utifrån ett medeltal av referensernas publikationsår. Vi anger ofta av artighet tidigare pionjärers arbete, t.ex. Hippokrates, Galenos, Virchov m.fl., för att ge en historisk bakgrund, eller för att de kanske råkar vara de mest relevanta just då. I mitt fall användes pionjären Margaret Dayhoffs sekvenssiffror angående cytokrom C från 1979 (hon dog 1984). Det finns ingen anledning att betvivla dessa resultat, baserade på 1 089 jämförelser, men jag skall ändå göra Adler-Karlsson till viljes och citera ett dussintal artiklar, publicerade under den senaste 10-årsperioden i de stora tidskrifterna Science, Nature m. fl. 

Fortsätt läsa