Det som jag här skriver om är hämtat från boken ”Turtles all the way down: Vaccine Science and Myth” redigerad av Zoey O’Toole och Mary Holland (ISBN 978-965-598-104-9) och utgiven under tidigt 2019, alltså före pandemin. Boken är på c:a 500 sidor med 1200 vetenskapliga referenser. Författarna, två israeliska forskare, har föredragit att förbli anonyma, då de förutsåg att man annars skulle undvika att diskutera bokens innehåll och bara rikta in sig på att smutskasta författarna enligt strategin ”att skjuta på budbärarna”. Dessa personliga angrepp har författarna genom detta beslut lyckats avstyra och kritiken, i den mån kritikerna läst boken, måste följaktligen riktas mot bokens innehåll. Min avsikt med detta stycke är att introducera mina läsare till den växande kritiken mot de med tiden alltmer omfattande vaccinationsprogrammen för barn i flera länder. Hur vetenskapligt förankrade är dessa vaccinationsprogram och hur vetenskapligt förankrad är kritiken? För att mina läsare självständigt skall kunna avgöra detta har jag för varje påstående lämnat en vetenskaplig referens som kan länkas till.

I USA är det obligatoriskt att vaccinera små barn under 2 år med 13 olika vacciner: Polio, Difteri, Stelkramp, Kikhosta, Hepatit A och B, Haemophilus Influenza typ B, Pneumokocker, Vattenkoppor, Mässling, Påssjuka, Röda hund och Rotavirus [1]. Man kan på goda grunder ifrågasätta behovet av att vaccinera barn mot olika sjukdomar innan de haft möjlighet att utveckla sitt eget immunsystem och hur pass säkra och komplikationsfria är i så fall dessa vacciner. Det uppges från läkemedelföretagens och hälsomyndigheternas (FDA och CDC) sida att alla dessa vacciner är ”säkra”. Det har emellertid framkommit att INGA av dessa 13 vacciner, vilka ges till barn under 2 år, är någonsin testade mot äkta placebo med koksalt. INGET läkemedelsföretag kan därför uppge den sanna incidensen av milda eller allvarliga biverkningar och kan därför inte heller hävda att något av dessa 13 vacciner är säkert. Ändå hävdas detta. Och man hävdar vidare att de flesta vaccinerna är testade mot ”placebo” i stora randomiserade och kontrollerade studier (RCT). 

Fortsätt läsa