Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: juni 2012

Om Ingemar Hedenius ”Tro och vetande”

(Publicerad 20 juni, 2012)

 När Ingemar Hedenius bok ”Tro och vetande”, som är en ’uppgörelse’ med de akademiska Lunda-teologerna bl. a. biskoparna Nygren och Bohlin och andra, utkom 1949 väckte den en hel del uppståndelse. Hedenius försöker i denna bok med filosofiska metoder visa att kristendomens Gud inte existerar. Så det fanns naturligtvis goda skäl till uppmärksamheten. Vid min genomläsning av Hedenius bok, nu 60 år senare, har jag faktiskt svårt att förstå denna uppståndelse framförallt eftersom den framstår som svag. Tiden har naturligtvis gjort sitt. Den innehåller gott om fräna formuleringar och förklenande omdömen om motståndarna, som skull kunna förklara uppståndelsen och lite sådant är förstås att förvänta i en känsloladdad debatt som denna. Men den rikliga förekomsten av sådana förklenande omdömen antyder snarast en brist på argument. Så uppfattar i alla fall jag saken. Samtidigt är de argument han presenterar inte hållbara, vilket jag i det följande skall försöka visa.  

Fortsätt läsa

Slumpmässiga mutationer leder inte framåt utan bakåt!

(Publicerad 20 juni, 2012)

 Evolutionförespråkare tror att livet på jorden utvecklats tack vare slumpmässiga gynnsamma mutationer som i mycket små steg långsamt förändrat arterna till vad de är idag. Ett sådant scenario kan dock inte göras till föremål för vetenskapliga experiment – därtill är mutationerna alltför sällsynta och det individuella livet alltför kort. Men genom studier av organismer med extremt korta generationstider, t.ex. malariaparasiten, HIV-viruset och tarmbakterien E. Coli har man kunnat följa effekten av långvarig mutationsutveckling. Forskarnas historiska erfarenhet av 10.000 år med malariaparasiten, 50 års med HIV och 10 års odling av tarmbakterien E. Coli motsvarar den mängd mutationer som människan genomgår på 35 miljoner år, 2,5 miljarder år respektive 5,3 miljoner år. Och vad har kommit ut av denna enorma mängd mutationer? Mycket lite. Nästan ingenting alls. 

Fortsätt läsa