Del I: GAMLA TESTAMENTET

1) Den tidigaste, viktigaste versionen av vårt Gamla Testamente är ”Septuaginta” eller den grekiska översättningen, ett arbete av 70 lärda, som påbörjades under 300-talet före Kristus och avslutades på 100-talet efter vår tideräkning. Den syriska versionen, som kallas *Peshito’ gjordes på 200-talet efter vår tideräkning. Den berömda helige Jeromes latinska version, som kallas Vulgata, avslutades år 405 A.D. Alla senare översättningar gjordes från de ursprungliga …, och dessa versioner kopierades många gånger. (denna översättning är inte färdig men kommer att färdigställas och publiceras här.) 

[Den som vill läsa den engelska texten från vilken denna översättning är gjord hittar denna här: http://www.j-lorber.de/jl/0/dpb/order-engl.htm]

Del II: NYA TESTAMENTETS EVANGELIER: 

MATTEUS, MARKUS, LUKAS OCH JOHANNES.

Mottaget från Herren genom Jakob Lorber den 18 mars, 1864.

Herren:

1) ”Man bör känna till att evangelisten Matteus togs emot av mig när jag stötte på honom som skatte-indrivare på min resa till Kis, där han tjänstgjorde för Rom stationerad halvvägs mellan Kapernaum och Kis. På grund av detta mottagande, så förebråddes Jag av folk, för att Jag beblandade mig med skatte-indrivare – och syndare. 

2) ”Eftersom denne Matteus var duktig på att skriva och inte ville ge sig av ifrån mig, godtogs han av Mig som skribent för att skildra enbart faktiska händelser, medan Min Johannes skulle skriva ner Ordet, det vill säga det som jag undervisade om. Ibland skrev Matteus för sig själv ner de mera andliga delarna av mina predikningar varefter han bad Johannes om rättelser; Matteus hade gott minne för fysiska ting, men ett dåligt sådant för Min andliga förkunnelse.”

3) ”Under den tid han reste med Mig, så visste han endast lite om Mina familjeförhållanden, och det han visste fick han reda på av Jakob, Simon och Johannes vid olika tillfällen; ändå skrev han inte ned detta direkt utan först ett par år efter min återuppståndelse, då han invaldes som lärljunge i Judas Iskariots ställe. När han var färdig med sammanställningen av sitt evangelium, så tog lärljungen-evangelisten Matteus med sig detta på sin resa till de sydöstra delarna av Asien. 

Fortsätt läsa