Endast den som simmar mot strömmen når källan

Kategori: Uncategorized

Andra märkliga möten och händelser

1. Berättelsen om Mona

Detta, som jag nu kommer att beskriva, hände i slutet av 1984, när jag gick min 3 månaders randutbildning i kardiologi, som en del i min specialistutbildning till intensivvårds- och narkosläkare. Patienten var en rödhårig 50-årig kvinna med mjölkvit hud och mycket fräknar. Jag nämner detta eftersom detta sannolikt hade stor betydelse för själva händelseförloppet, men det anade man inte då. Patienten hade diabetes sedan många år och tog dagliga injektioner av svininsulin. Hon ansåg sig för övrigt vara helt frisk om man räknar bort hennes diabetes och hon motionerade regelbundet med löpningar i skogen flera gånger i veckan. Humant insulin hade alldeles nyligen syntetiserats och ansågs vara mycket bättre än svininsulin och i stort sett biverkningsfritt. Det trodde man i alla fall. Hon hade av denna orsak alldeles nyligen bytt från svininsulin till humant insulin. Nu kom hon emellertid in till akutmottagningen i ett tillstånd av uttalad fysisk svaghet samt hjärtklappning med mycket hög hjärtfrekvens. Hon orkade ingenting. Samma dag, som hon hade lagts in på hjärtintensiven, träffade jag som hennes behandlande doktor henne och hennes man.

Fortsätt läsa

Kraftig överdödlighet hos unga friska människor efter Covid-19 vaccination

Antalet dödsfall under ett år är i varje land praktiskt taget konstant, med en årlig variation på bara någon tiondels procent på sin höjd. I USA dog 1,4 miljoner människor 1933 och 1,5 miljoner 1955-56. Under åren 2017-19 dog flera, 2,8 miljoner, eftersom befolkningen mellan åren 1940 till idag ökat från 132 miljoner till 330 miljoner. Man kan räkna ut att mellan åren 1940 till 2019 så minskade den årliga mortaliteten från 1,06% till 0,5%. Denna skillnad kan förklaras av förbättring i livskvalitet och hälsovård. Sannolikheten att mortaliteten under ett år skulle öka med 10% anses vara en chans på 200 år, så stabila är mortalitetssiffrorna.

Överdödligheten mer än 40% bland friska, arbetsföra

Det kom därför som en stor överraskning när Scott Davidson, CEO för försäkringsbolaget OneAmerica, deklarerade att överdödligheten i genomsnitt var 40% bland deras försäkringstagare (18-64 år) under 3:e-4:e kvartalet 2021. Han berättade också att andra amerikanska försäkringsbolag hade noterat samma överdödlighet. Detta handlar inte om människor som dött av Covid-19, eftersom dessa var äldre och sjuka och dog under pandemin året dessförinnan, 2020. Detta rörde sig istället om unga, friska, arbetsföra människor i karriären, som tagit en grupplivförsäkring, men som tvingats vaccinera sig för att få behålla sina jobb. I april 2021 hade 50% av utvalda grupper i USA injicerats med mRNA- eller DNA-vaccin och då rapporterades också de första dödsfallen efter vaccination i mainstream media. Nu kunde man faktiskt relatera antalet unga döda till antalet injicerade och borde ha stoppat dessa vaccinationskampanjer. Istället blev det under våren och sommaren 2021 en presidentkampanj mot ”de ovaccinerade”, vilka demoniserades av mainstream media.

Fortsätt läsa