Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: december 2012

Jesus Kristus talar till en muslimsk kvinna

Nadia Khalil Bradley är en kvinna som är född muslim i USA av palestinska föräldrar. Hon blev bortgift i ett typiskt arrangerat äktenskap enligt föräldrarnas vilja och födde i detta äktenskap två barn. Äktenskapet var inte alls lyckligt och hon fick ständigt ta emot väldigt mycket ilska och ovett från sin man, som alltid tycktes vara arg på henne. Hon blev mycket deprimerad och sjönk in i sig själv, slutade äta och dricka, magrade oroväckande och bara sov. ”I was dying”, skriver hon om sig själv i sin bok ”Origins of Truth”. Hon hade dock under lång tid fört dagbok i vilken hon ställde frågor om sin äktenskapliga situation till ’Allah’ – utan att få svar, vilken dagbok hon gömde omsorgsfullt. Det visade sig att maken ändå hittat och läst den, vilket fick till följd att han lämnade henne och barnen för alltid. Hon ägde endast 5 dollar. Ändå skulle det komma att lösa sig för henne. 

 När vi nu möter henne i detta video-clip har hon skaffat en egen försörjning för sig och barnen. Och nu händer det som hon haft på känn hela sitt liv: På något sätt har hon ’vetat’ att något mycket märkligt skall hända henne när hon blir 40 år. Och hon har väntat och väntat men inte vetat på vad. Och nu händer verkligen något mycket märkligt. Lyssna ! 

video_object.png

Tron på en ideologi

(Publicerad 7 December 2012)

 Många intelligenta, begåvade och godhjärtade människor har, speciellt under sin ungdom, tjusats av socialismens idéer om ett perfekt samhälle fritt från människans förtryck och utsugning av sin medmänniska. När de blivit lite äldre och tagit till sig lite fler personliga och historiska erfarenheter inser de att det finns många saker som de inte tidigare kände till och börjar nyansera sin bild av socialismen. Det är nämligen inte så enkelt att skapa det perfekta samhället – vilket erfarenheterna från alla världens kommunistländer visat. 

Fortsätt läsa

Evolutionsteorin i ett nötskal

 Enligt den darwinistiska evolutionsteorin har olika arter i naturen utvecklats från en enda gemensam anfader genom s.k. naturligt urval, där den starkaste eller bäst anpassade avkomman överlever medan de svaga och dåligt anpassade går under i konkurrensen. Om man t.ex. funderar över hur den moderna geparden eller gasellen kommit till så föreställer sig teorin utvecklingen ungefär på följande sätt: En föregångare till en modern gepard började jaga en föregångare till en modern gasell. Både geparden och gasellen var från början ganska långsamma. De snabbare geparderna fångade de långsammare gasellerna, som dog ut. Långsamma geparder lyckades aldrig fånga några gaseller, förblev hungriga och dog också ut. Båda arterna har nu blivit av med de långsammaste individerna inom sin art och som helhet har båda arterna blivit snabbare. De snabbare geoparderna fångade åter de långsammaste gasellerna, som dog ut. De långsamma geparderna lyckades inte heller nu fånga några gaseller, förblev hungriga och dog också ut. Och så där håller det på. 

Fortsätt läsa