Lorraine Day är ortopedisk traumakirurg. När hon en gång tar på sig bilbältet upptäcker hon plötsligt en liten knuta i bröstvävnaden, som irriterar. Detta hände 1992 då hon var 55 år. Hon blev inte omedelbart orolig eftersom knutan, som togs bort, såg ofarlig ut. Provtagning visade dock på en cancer. Tyvärr var inte denna avgränsbar utan hade spridning i hela bröstet. Man föreslog konventionell behandling med kemoterapi, röntgenstrålning och mastektomi (att operera bort bröstet). Hon vägrade. Problemet, som hon såg det, var att hon under sin medicinarutbildning fått lära sig att cellgifter i sig kan skapa cancer och att dessa också förstörde immunsystemets celler, som behövdes för att bekämpa cancer. Och detta var väl känt bland alla läkarutbildade, menade hon. Hur kunde man då rekommendera en behandling mot cancer, som förstörde de naturliga mekanismerna i kroppens egen cancerbekämpning. Hennes behandlande läkare, som också var hennes personliga vänner, blev förskräckta över hennes beslut att inte följa onkologernas råd. Kirurgi löser inte heller problemet, menade hon, eftersom det i kroppen utvecklats en tendens att bilda cancer, som inte kan skäras bort. Hon drar slutsatsen att det är hon själv som skapat sin cancer genom sitt levnadssätt och att hon måste finna en väg tillbaka.

Fortsätt läsa