Endast den som simmar mot strömmen når källan

Månad: april 2023

Andra märkliga möten och händelser

1. Berättelsen om Mona

Detta, som jag nu kommer att beskriva, hände i slutet av 1984, när jag gick min 3 månaders randutbildning i kardiologi, som en del i min specialistutbildning till intensivvårds- och narkosläkare. Patienten var en rödhårig 50-årig kvinna med mjölkvit hud och mycket fräknar. Jag nämner detta eftersom detta sannolikt hade stor betydelse för själva händelseförloppet, men det anade man inte då. Patienten hade diabetes sedan många år och tog dagliga injektioner av svininsulin. Hon ansåg sig för övrigt vara helt frisk om man räknar bort hennes diabetes och hon motionerade regelbundet med löpningar i skogen flera gånger i veckan. Humant insulin hade alldeles nyligen syntetiserats och ansågs vara mycket bättre än svininsulin och i stort sett biverkningsfritt. Det trodde man i alla fall. Hon hade av denna orsak alldeles nyligen bytt från svininsulin till humant insulin. Nu kom hon emellertid in till akutmottagningen i ett tillstånd av uttalad fysisk svaghet samt hjärtklappning med mycket hög hjärtfrekvens. Hon orkade ingenting. Samma dag, som hon hade lagts in på hjärtintensiven, träffade jag som hennes behandlande doktor henne och hennes man.

Fortsätt läsa

Traumakirurg får bröstcancer men vägrar konventionell behandling

Lorraine Day är ortopedisk traumakirurg. När hon en gång tar på sig bilbältet upptäcker hon plötsligt en liten knuta i bröstvävnaden, som irriterar. Detta hände 1992 då hon var 55 år. Hon blev inte omedelbart orolig eftersom knutan, som togs bort, såg ofarlig ut. Provtagning visade dock på en cancer. Tyvärr var inte denna avgränsbar utan hade spridning i hela bröstet. Man föreslog konventionell behandling med kemoterapi, röntgenstrålning och mastektomi (att operera bort bröstet). Hon vägrade. Problemet, som hon såg det, var att hon under sin medicinarutbildning fått lära sig att cellgifter i sig kan skapa cancer och att dessa också förstörde immunsystemets celler, som behövdes för att bekämpa cancer. Och detta var väl känt bland alla läkarutbildade, menade hon. Hur kunde man då rekommendera en behandling mot cancer, som förstörde de naturliga mekanismerna i kroppens egen cancerbekämpning. Hennes behandlande läkare, som också var hennes personliga vänner, blev förskräckta över hennes beslut att inte följa onkologernas råd. Kirurgi löser inte heller problemet, menade hon, eftersom det i kroppen utvecklats en tendens att bilda cancer, som inte kan skäras bort. Hon drar slutsatsen att det är hon själv som skapat sin cancer genom sitt levnadssätt och att hon måste finna en väg tillbaka.

Fortsätt läsa