[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 15 av 25; kap. 21]

[1] (Herren) – 

”Till största delen uppenbarar Gud sig själv genom helt uppväckta profeters munnar. Sådana profeter är alltid igenkännbara för den uppväckta personen, för det första genom deras skriftliga och muntliga ord, för det andra genom att de dessutom kan utföra mirakler, till exempel att de i en nödsituation i förväg kan berätta för personer om framtida händelser, så att folket kan notera det och förbättra sig själva och be Gud att förhindra att den förkunnade domen inträffar som var fallet med Nineveh. För det tredje så kan sådana verkligt uppväckta profeter genom Guds vilja också bota de sjuka med sina böner och genom handpåläggning om läkningen främjar själens frälsning för den sjuka. 

Och för det fjärde kan de också, kombinerat med Guds vilja, bringa en dom över en oförbätterlig mänsklighet, och motsatt också välsigna en nation.[2] 

Genom sådana och flera andra egenskaper är de korrekt karakteriserade som äkta profeter uppväckta av Gud och kan lätt skiljas från falska profeter, särskilt lätt därigenom att de som sanna profeter alltid är fyllda av ödmjukhet och kärlek till sin nästa, medan de falska profeterna går omkring i alla slags utsmyckade och av andra saker märkta kläder, är fyllda av högfärd och den mest upprörande själviskhet, syns bara till på vissa heliga platser, talar väldigt lite, och då mycket dumt och vettlöst, och utför falska mirakel vid vissa tillfällen med hjälpmedel som naturligtvis hålls mycket hemliga – och ve den som försökte kopiera dem, medan den verkliga profeten inte behåller sina sanna mirakler som en hemlighet, utan på toppen av detta uppmuntrar människorna till att de i samma sanna och goda anda också kan utföra samma mirakel.[3] 

Eftersom de sanna profeterna därigenom lätt kan särskiljas från de falska och varje besinningsfull person utifrån detta kan inse att det på fullt allvar finns sanna och falska profeter – då de senare aldrig skulle ha funnits om de sanna profeterna inte skulle ha funnits först, kan folk ur detta också lätt dra slutsatsen, att det finns en sann Gud, som aldrig kommer att låta folk vandra runt på jorden som fullständigt föräldralösa, utan kommer också att göra Sin vilja känd för dem och uppenbara Sina betydelsefulla och kloka avsikter för dem.[4] 

Denna typ av uppenbarelse är, för en människa som vill lägga märke till den, den mest välgörande, eftersom de därigenom inte tvingas på något särskilt sätt. Genom de bara sällan förekommande stora uppenbarelserna, ger folk för sina själar efter mycket mindre, eftersom sådana uppenbarelser är mer som en dom för en degenererad mänsklighet än det är någon frälsning för dem.[5] 

När Adam syndade inför Gud i Paradiset, genom att inte acceptera Guds väl kända vilja med sin fria vilja, fick han snart erfara en stor uppenbarelse från Gud och ångrade sin synd; Denna stora uppenbarelse var dock en dom för honom.[6] 

Efteråt gavs flera stora uppenbarelser av Gud till världens degenererade barn, som bodde i låglandet; Detta var dock alltid en dom för världens barn. (Se ”Guds hus”, 3 volymer av J. Lorber)[7] 

Under Noas tid fick människan åter erfara en stor uppenbarelse; men det var en mycket stor dom för mänskligheten.[8] 

Under tiden för Abraham inträffade återigen en stor uppenbarelse, nämligen på grund av de fruktansvärt degenererade invånarna i Sodom, Gomorra och de tio mindre städerna som omgav dessa två stora städer. Det var återigen en dom för folket; Döda Havet är ännu idag en talande vittnesbörd om detta.[9] 

Fader Jakob hade också en stor uppenbarelse från Gud; men hans barn måste lida för det i Egypten.[10] 

Under Mose tid inträffade en oerhört stor uppenbarelse från Gud och Guds dundrande ord till folket måste ristas in på stenplattor. Men vilken fruktansvärd dom var inte denna uppenbarelse från Gud, särskilt för egyptierna som blivit alltför blinda, alltför högmodiga och alltför omänskliga, vars storslagenhet därmed blev fullständigt sönderslagen; men inte heller israeliterna förbisågs.[11] 

När israeliterna lämnade öknen under Joshua, ägde återigen en Guds stora uppenbarelse rum och det stora Jeriko försvann från jorden.[12] 

Samma sak inträffade vid tiden för Samuel och Elias och även under tiden för de andra stora profeterna; och ta reda på de domar som följde! Inte ens de mindre profeterna skickades in i denna värld utan domar.[13] 

Men nu kommer Guds största och mest direkta uppenbarelse för folket att ske framför era ögon; men den efterföljande utomordentligt stora domen över judarna kommer inte att behöva vänta särskilt länge.[14] 

Från och med nu och framåt i nästan 2000 år kommer otaligt många siare och profeter att uppväckas, medan samtidigt till och med ett större antal falska profeter och det kommer även att uppstå enormt högmodiga, makthungriga och falska Kristusgestalter, som är utblottade på all kärlek. Men också domarna kommer att kvarstå och det kommer sällan att finnas en härskare som på grund av sin ondska inte kommer att få uthärda en svår dom tillsammans med sitt folk, [15] 

Mot slutet av den angivna perioden kommer Jag att uppväcka ännu större profeter och med dem kommer också domarna att öka och bli mer utbredda. Det kommer att inträffa stora jordbävningar och mycket förödande stormar, stora prishöjningar, krig, hungersnöd, pest och många andra katastrofer och som jag redan har påpekat tidigare kommer tron inte finnas bland folket – förutom hos ett fåtal – och kommer att frysas till is av folks högmod och den ena nationen kommer att angripa den andra. [16] 

Folket kommer att varnas genom siare och speciella tecken i skyn, vilka endast några av de Mina kommer att lägga märke till, medan de världsliga människorna bara kommer att betrakta detta som naturfenomen och spotta på dem som fortfarande tror på Mig. [17] 

Därefter kommer den största uppenbarelsen att äga rum genom Min återkomst till denna jord; men denna uppenbarelse kommer redan att föregås av den största och skarpaste domen och följas av en allmän utgallring av de världsliga människorna genom elden och dess utlöpare, på det att Jag Själv kan upprätta en helt annan plantskola för sanna människor på denna jord, vilken sedan kommer att vara till tidens ände på denna jord. [18] 

Jag säger nu detta till er i förväg, så att ni verkligen inte hyser den uppfattningen, att det efter mig kommer att bli perfekt som i Mina himlar. Ja, väldigt få kommer att vara jämställda med mina änglar, men många till och med mycket värre än folket under dessa våra tider. [19] 

Trots allt detta bör ni inte bli irriterade över detta; för jag har redan sagt er många gånger att människan utan sin fria vilja, inte alls är en människa utan bara ett människo-likt djur. [20] 

I bästa fall kan man dressera sådana människor som djur för för vilken uppgift som helst, men låt dem aldrig inta den ståndpunkten att de ser sådant arbete som bra och nyttigt för den sanna människan och för djurmänniskor, på det att de då bestämmer sig för att utföra sådant nyttigt arbete vid rätt tidpunkt. [21] 

En människa som syndar mot lagen visar därmed att han är en fri man, precis som den som följer lagen frivilligt. Därför bör ni inte döma och fördöma någon utan bara lära honom med allt ert tålamod och mildhet och visa den som gått vilse den rätta vägen . Om han vill vandra på den vägen, är det verkligen bra för honom; men om han inte vill göra det, bör ni därför inte tvinga honom på något sätt, utan i värsta fall bannlysa honom från ett bättre och renare samhälle, eftersom en framtvingat troende person är tiofaldigt sämre än en som är öppet icke troende och en avfälling. [22] 

Titta på fariséerna! De är alla framtvingat troende som tomt prål; men inom sig tror de inte på någonting och gör precis som de har lust till.  [23] 

Var därför försiktiga om ni i Mitt namn väljer efterträdare efter er, så att ni först och främst inte under några omständigheter tvingar någon och för det andra inte godkänner någon, där ni redan på avstånd kan förstå att han bara av tillfälligt intresse vill komma in på ert ämbetsrum. [24] 

Ni kommer säkert att ta hand om sådant; Men icke desto mindre kommer otaliga att lägga beslag på ert ämbetsrum, delvis genom yttre tvång och delvis genom utsikten att hitta ett bra och behagligt liv på ert ämbetsrum. Men alla dessa kommer att räknas av Mig till anti-krists regimente, och deras gärningar kommer att skapa en äcklig lukt och se ut som ett stinkande lik inför Gud. [25] 

Sannerligen säger jag till er: Alla er efterföljare som inte är förberedda av Mig, utan endast tränade av människor i vissa världsliga skolor att följa ert ämbete, kommer Jag inte att se på; eftersom bara Anti-rist kvalificerar sina lärjungar på detta sätt. [26] 

De, som ni kommer att lägga era händer på och döpa i Mitt namn kommer att fyllas med Min ande; Det är dem, som Jag Själv alltid kommer att välja som era efterträdare och bekräfta dem genom den sanna förlänandet av Min ande. [27] 

Men under senare tider kommer det bara att finnas några, eftersom Antikrist kommer att utvidga sitt regemente alltför mycket; men när han tror att är den högsta i världen, kommer han att störtas för alltid! Har ni förstått detta helt och fullt? ”

Översättning från engelska av mig.[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net