[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1 a 25; kap. 49]

[1] Säger översteprästen:

 ”Jag har fått ordning nu och Jag hoppas att detta 

också skall gälla för hela detta distrikt inom kort. Men tillåt mig bara ställa 

en annan fråga, och den lyder: skall vi fortfarande hedra berget och ditt 

gamla hus och hedra din sabbat där, eller ska vi resa ett nytt hus här för 

att träffas i Ditt namn? Om det senare är Din vilja så kanske du imorgon 

vill peka ut den lämpliga platsen som är mest tilltalande för dig, så skall 

vi sedan också göra allt för att tillgodose Din önskan om detta.”[2] 

Jag sade: ”Min vän, det som är det rätta för dig och mänskligheten i stort 

har jag redan tillkännagivit för dig på berget idag.[3] 

Men för att hålla fast vid samma krävs det varken det gamla huset på 

berget och ännu mindre ett nytt i staden, utan bara era troende hjärtan och 

en fast och god vilja.[4] 

När jag kom hit igår och vilade Mig vid Jakobs brunn, och stötte på 

Irhael, frågade hon också när hon kände igen mig närmare om Gud skall 

dyrkas på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Låt henne berätta vilket svar 

jag gav henne.”[5] 

Här vänder sig översteprästen till Irhael, och hon säger: ”Herren talade 

till mig sålunda:

[6] ”Nu är den tid kommen då de sanna tillbedjarna varken skall tillbedja 

Gud på Gerizim eller i Jerusalems tempel. Ty Gud är en Ande, och de 

som tillber honom måste tillbe Honom i ande och i sanning.” Så talade 

Herren, du är en överstepräst och bör veta vad som måste göras från och 

med nu.

[7] Min åsikt är att eftersom Herren har skänkt oss alla så mycket nåd

och låtit sig inhysas i detta hus, vilket inte är mitt utan Hans och skall 

förbli så, så borde det här huset bli ett minnesvärt sådant för evigt, och 

vi vill alltid samlas i det i Hans namn och hedra sabbaten till Hans ära.”

[8] Översteprästen säger:

 ”Ja, ja, du har helt rätt, om bara vi alla vore 

troende, men viss omtanke måste också ges till de svaga. Dessa skulle 

förolämpas ännu mer.”[9] 

Jag sade: ”Irhael har rätt. Den som är förolämpad – nåja, låt honom bli

förolämpad och klättra på sitt berg. Så fort han inte längre hittar något där, 

kommer han att börja tänka på något bättre.[10] 

Bygg inte bönehus för Mig i framtiden, utan gästhus och tillflyktsorter 

för de fattiga, som inte kan betala dig.[11] 

I kärleken till dina stackars bröder och systrar kommer ni att vara 

Min sanna tillbedjare. Och i sådana bönehus kommer jag att ofta vara 

hos er, utan att ni nödvändigtvis blir medveten om det. Men i templen 

byggda för att tillbedja mig med läpparna, så som det har varit tills

nu, kommer jag från och med nu inte att vistas mera än att människans 

intellekt skulle bo i hennes lilla tå.[12] 

Om ni, trots detta, måste uppväcka era hjärtan mot Mig och med äkta

ödmjukhet beträda ett upphöjt tempel – flytta då ut till Min skapelses

tempel så kommer solen, månen och alla stjärnorna och havet, bergen och 

träden och luftens fåglar liksom också fisken i vattnet och fältens otaliga 

blommor att tillkännage Min prakt för er.[13] 

Säg, är inte trädet mer härligt än all glans hos Jerusalems tempel? Ett 

träd är ett rent verk av Gud, det har sitt liv och frambringar närande frukt. 

Men vad frambringar templet? Jag säger eder: ingenting annat än arrogans, 

ilska, avund, den mest skamlösa svartsjuka och härsklystnad, därför att 

det inte är Guds, utan människans fåfänga verk. [14] 

Sannerligen, sannerligen säger Jag till er alla: Den, som hedrar, älskar och

tillbedjer Mig genom att göra gott mot sina bröder och systrar i Mitt namn,

kommer att få sin eviga belöning i himlen. Men den, som från och med nu

hedrar mig med alla slags ceremonier i ett tempel, som byggts särskilt för 

detta, kommer också att få sin tillfälliga belöning från templet. Men när hon

efter sitt kötts död kommer till Mig och säger: ”Herre, Herre, ha 

barmhärtighet med mig, din tjänare”, då skall jag säga till honom: ”Jag 

känner inte dig, gå därför ifrån Mig och sök din belöning hos honom 

som du tjänade.” Av denna anledning borde inte ni heller från och med 

nu ha något mera att göra med något tempel.[15] 

Men i detta nuvarande hus bör ni alltid samlas i hågkomst om Mig, 

oavsett om det är sabbat eller någon annan dag, eftersom varje dag är 

Herrens och inte bara sabbaten, på vilka ni i framtiden kan göra gott så

som på vilken annan dag som helst.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net