[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 1; kap. 22; röd text = Jesus, svart text = alla övriga]

[1] Säger Nikodemus

”Förutom en sak står allt nu klart för mig, men den
Ende saknas fortfarande, och det är den märkliga Människosonen själv utan vilken alla dina kloka ord med de lysande förklaringarna är helt bortkastade.
Vad har jag för nytta av tron på eller den mest uppriktiga och bestämda viljan
att tro på Människosonen om han inte är där själv ? Man kan inte för sig själv skapa en Människoson från intet eller enbart som en idé. Berätta därför för mig var jag kan finna denna Guds eviga Son och övertygas om att jag helt och fullt kommer att tro på honom.[2] 

Jag sade: ”Om jag inte hade insett det, skulle du aldrig ha fått dessa förklaringar av Mig. Men du kom till mig på natten och inte på dagen, fastän du redan hade hört och sett mycket av vad har jag gjort. Eftersom du kom till mig under den normala natten liksom under din motsvarande själsliga natt i är det inte svårt att förstå att du ännu inte kan urskulda din inställning till Människosonen.[3] 

Jag säger till dig: Om någon söker Människosonen om natten, eftersom
han är rädd för att göra det om dagen inför alla människor, och således
riskera sitt rykte, kommer han inte att hitta det han söker. Ty du, som är en mycket vis man bland judarna, vet säkert att natten, oavsett vilken natt det
må vara, inte alls är lämplig för att söka och finna. Därför måste den, som
söker Människosonen, söka honom om dagen och inte om natten, och han kommer då att låta sig hittas.[4] 

Bara detta säger Jag till dig: Gå till Johannes som på grund av vattnet för 

närvarande döper vid Aenon nära Salim. Han kommer att berätta för dig huruvida Guds enfödde Son redan är här eller inte. Där kommer du att lära känna honom.

[5] Nikodemus säger:

 ”Åh, åh, kära Mästare, det blir inte lätt, ty alla mina
dagar är alltför upptagna. Tänk på att i staden och dess närmaste omgivning
bor det, över 800 000 människor, inklusive främlingar, som jag, som deras överhuvud, har att sörja för. Förutom detta måste jag dagligen delta i tempelverksamhet som inte kan skjutas upp. Om denna nåd inte beviljas mig
här i Jerusalem, så måste jag avstå från det. Ty se, för ett sådant företag behöver jag åtminstone tre hela dagar, och i min verksamhet skulle det vara
som tre år för en annan person.

[6] Därför måste du förlåta mig om jag inte kan följa dina råd. Men när du än 

kommer till Jerusalem med dina lärjungar, kom då till mig så skall jag ordna 

bra logi för er alla. Du och alla som är med dig ska alltid i mig ha en uppriktig vän och en som önskar er väl. Mitt hus, som är stort nog att hysa tusen människor, ligger på David Square inne i Salomos port, även kallad Golden Gate. När du kommer, står detta helt till ditt förfogande. Jag kommer alltid göra allt som står i min makt för att tjäna dig. Om du någonsin behöver något, så berätta för mig, så skall jag tillhandahålla detta.

[7] Ty se, en stor förändring har ägt rum inom mig. Jag älskar min kära
Mästare mer än någonting jag någonsin har värderat högt, och denna kärlek berättar på sätt och vis för mig: Du själv är Den för vars skull du bad mig till Aenon och till Johannes. Kanske är det inte som jag känner det inom mig,
men det får vara som det är med det, jag älskar dig av hela mitt hjärta
eftersom jag i dig känner igen en stor mästare av sann gudomlig visdom.
Dina gärningar, vars like ingen före dig någon aldrig någonsin tidigare utfört,
har fyllt mig med djupaste förundran, men din stora visdom hade hänfört mitt  hjärta ännu mer för dig, du kära mästare. Jag älskar dig. Berätta för mig
huruvida mitt hjärta ger en rättvis vittnesbörd om dig?[8] 

Jag sade: ”Har lite mer tålamod så kommer allt att stå klart för dig. Inom kort kommer jag tillbaka till dig för att vara din gäst, och då kommer du att veta allt.[9] 

Men följ ditt hjärtats uppmaning, som på ett ögonblick lär dig mer än alla 

Moses fem böcker och alla profeterna. Ty se, inget i människan är sant, förutom kärlek. Håll därför fast vid det så kommer du att gå i dagsljus. Men nu till något annat.[10] 

Jag kommer nu att gå till Judéen där jag ska predika om Guds kungarike. Du är detta lands högsta förvaltare. Låt Mig få ett säkerhetspass som används bland judarna i enlighet med romersk lag, inte för Min egen utan för mina lärjungars skull, så att de inte får några problem med tulltjänstemän och tullavgifter. För barn är det givetvis gratis, men de måste vara registrerade som sådana. Det skulle egentligen vara lätt för mig att överallt passera igenom gratis och utan att legionerna hindrar dem, men jag vill inte orsaka att någon blir irriterad och följer därför till Roms lag.”

[11] Nikodemus säger: 

”Du skall få det omedelbart, kära Mästare, jag skall
själv skriva ut det och ge det till dig om en timme, ty härifrån är det är inte långt till mitt hus.[12] 

Nikodemus skyndar sig nu hem och kommer redan efter en halvtimme
med det begärda säkerhetspasset. När vi var i besittning av detta pass på en
bit pergament, välsignade Jag i mitt hjärta den rättskaffens Nikodemus. Han
tog tog farväl med tårar i ögonen och bad mig än en gång om att utnyttja hans hus vid min återkomst till Jerusalem, vilket Jag också lovade honom. Men jag rådde honom att hålla templet rent och han lovade detta högtidligt. Och så skildes vi på morgonen.

Översättning från engelska av mig.
[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  

https://www.jakob-lorber-australia.net