Lorraine Day är ortopedisk traumakirurg. När hon en gång tar på sig bilbältet upptäcker hon plötsligt en liten knuta i bröstvävnaden, som irriterar. Detta hände 1992 då hon var 55 år. Hon blev inte omedelbart orolig eftersom knutan, som togs bort, såg ofarlig ut. Provtagning visade dock på en cancer. Tyvärr var inte denna avgränsbar utan hade spridning i hela bröstet. Man föreslog konventionell behandling med kemoterapi, röntgenstrålning och mastektomi (att operera bort bröstet). Hon vägrade. Problemet, som hon såg det, var att hon under sin medicinarutbildning fått lära sig att cellgifter i sig kan skapa cancer och att dessa också förstörde immunsystemets celler, som behövdes för att bekämpa cancer. Och detta var väl känt bland alla läkarutbildade, menade hon. Hur kunde man då rekommendera en behandling mot cancer, som förstörde de naturliga mekanismerna i kroppens egen cancerbekämpning. Hennes behandlande läkare, som också var hennes personliga vänner, blev förskräckta över hennes beslut att inte följa onkologernas råd. Kirurgi löser inte heller problemet, menade hon, eftersom det i kroppen utvecklats en tendens att bilda cancer, som inte kan skäras bort. Hon drar slutsatsen att det är hon själv som skapat sin cancer genom sitt levnadssätt och att hon måste finna en väg tillbaka.

Kirurgen tog bort den lilla knutan men efter några månader hade den kommit tillbaka och var då stor som en spelkula. Hon prövade 40 olika alternativa kostmetoder men ingenting hjälpte och hon blev inte bättre. Hon var vid denna tidpunkt inte alls religiös utan betraktade sig som agnostiker, men sökte sig ändå till Bibeln för att försöka hitta någon naturlig metod. Brösttumören hade efterhand hunnit bli stor som en grapefrukt och hon hade magrat betänkligt och orkade inte stiga upp ur sängen och hade svårt att andas på grund av vätska i lungsäcken m.m. 

Hon hittade sin väg och är nu helt frisk. Titta på henne – hon är 69 år gammal vid denna intervju 2006, som råkar ske på hennes födelsedag, ser omåttligt fräsch ut för sin ålder och är full av energi. Hon påstår till och med att hon nu genom sitt nya levnadssätt har exakt samma energi och kan göra precis lika mycket som när hon var 25 år. Mot bakgrund av dr. Lorraine Days berättelse och den enorma mängd forskningspengar, som genom decennier satsats på cancerforskning utan att man kunnat lösa cancerns gåta eller ens ha kommit särskilt långt, så måste man komma till slutsatsen att den konventionella cancerforskningen kanske helt enkelt är på fel spår. Lorraine Day är nu 86 år gammal och väldigt vital. Den som vill få en uppfattning om vad hon åstadkommit sedan hon tillfrisknat från sin cancer 1996 bör ta sig en titt på hennes hemsida. Hon har skrivit mängder av böcker i medicinska och andra ämnen, har stor bredd i sitt skrivande och det hon skriver är rykande aktuellt i samtliga av de frågor hon tar upp. På sin hemsida har hon också lagt upp bilder på utvecklingen av sin brösttumör för den som vill kontrollera hennes berättelse:

https://www.drday.com/#coming