Blodproppar och blödningar i olika organ är väl kända komplikationer till SARS-CoV-2 infektionen respektive vaccinationen mot densamma. Man har klarlagt vissa orsaksförlopp, men mycket är fortfarande oklart. Denna studie inriktar sig på tänkbara korsreaktioner mellan olika kroppsegna proteiner och de antikroppar som bildas mot SARS-CoV-2 virusets spikprotein i samband med infektion eller vaccination. Korsreaktioner mellan antikroppar och kroppsegna proteiner gör proteinerna odugliga för den funktion de är ämnade för eller att de helt enkelt fungerar fel, vilket är orsaken till s.k. autoimmuna sjukdomar. Sådana autoimmuna sjukdomar kan bli resultatet om man drabbats av en infektion, vid vilken patogenens peptider haft likheter med de kroppsegna mänskliga peptiderna. Detta känner man till sedan tidigare. Denna studie är än så länge bara en preprint och inte peer-reviewed ännu, men bygger på väletablerade metoder för att kartlägga likheter mellan aminosyresekvenser, s.k. epitoper, mellan olika proteinmolekyler. Liknande studier på andra patogener men med användande av samma metodik har sedan länge publicerats av samme och andra författare i peer-reviewed medicinska tidsskrifter. 

Varje aminosyra betecknas med en bokstav 

A – AlaninI – IsoleucinR – Arginin
C – CysteinK – LysinS – Serin
D – AsparaginsyraL – LeucinT – Treonin
E – GlutaminsyraM – MetioninV – Valin
F – FenylalaninN – AsparaginW – Tryptofan
G – GlycinP – ProlinY – Tyrosin
H – HistidinQ – Glutamin

Olika digitala register

Med hjälp av registret NCBI, GenBank Protein Accession, ID: QHD43416.1. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/1791269090) analyserade man peptider, aminosyre-sekvenser, som var gemensamma mellan SARS-CoV-2 och mänskliga proteiner som hade att göra med trombos- eller blödnings-sjukdomar. Man sökte efter gemensamma pentapeptider (= fem aminosyror i rad) eftersom detta är den minsta sekvens av aminosyror, som kan gene-rera väldigt specifika antikroppar och ge korsreaktioner. De mänskliga proteiner, som var knutna till tromboser eller blödningssjukdomar, återfanns i registret UniProtKB (www.uniprot.org). 

Gemensamma pentapeptider 

Spikproteinet delades upp i pentapeptider som analyserades med en amino-syras skillnad i taget, t. ex. MFVFL, FVFLV, VFLVL, FLVLL osv. Man under-sökte sedan om någon av dessa pentapeptider kunde återfinnas i de human-proteiner, som var knutna till trombos- eller blödningssjukdomar. De penta-peptider som befanns vara gemensamma analyserades också för eventuell förekomst hos några kända patogener, Bordella pertussis, Corynebacterium diphteriae, Clostridium tetani, Haemophilus influensae och Neisseria meningitidis. Man undersökte också de gemensamma pentapeptidernas immunologiska potential genom ett annat register: ”the Immune Epitope DataBase (IEDB [www.iedb.org]). 

Man kunde visa att det fanns 60 olika pentapeptider i spikproteinet som återfanns hos 44 olika humanproteiner varav en del humanproteiner hade 2-3 gemensamma pentapeptider. Om humanproteinerna förändras, t. ex. genom en korsreaktion med antikroppar bildade gentemot spikproteinets epitoper, så skulle detta kunna ge upphov till autoimmuna sjukdomar, som innefattar koagulationsrubbningar, blödningar, sinustromboser i hjärnan, ventromboser, stroke etc. 

Nästan alla de epitoper som listats här har i IEDB-registret experimentellt visat sig vara immunoreaktiva. Autoimmuna korsreaktioner kan triggas av SARS-CoV-2 infektion/vaccination och drabba humanproteiner som är knutna till tromboembolier och koagulopatier. Bredden är stor och man räknar till 96 sådana milda, måttliga och allvarliga former. Det immunolog-iska minnet kan också kraftfullt förstärka den autoimmuna korsreaktionen genom att patogener som tidigare har infekterat kan innehålla dessa epitoper. Man visar här att 31 av de 60 epitoper, som är gemensamma för SARS-CoV-2 och humanproteiner knutna till tromboser också finns vitt spridda inom patogener som Bordella pertussis, Corynebacterium diphteriae, Clostridium tetani, Haemophilus influensae och Neisseria meningitidis, (=kikhosta, difteri, stelkramp, influensa och gonorré), dvs. patogener som man under livet redan kommit i kontakt med antingen genom infektion eller vaccination.Detta innebär att Covid-19 infektionen eller vaccinationen kan förstärkas på grund av detta minne av en gammal infektion.  

SARS-CoV-2 är ett artificiellt framskapat virus

Detta visar återigen att SARS-CoV-2 viruset inte är ett naturligt virus fram-sprunget genom mutationer från andra coronavirus-stammar – utan ett artificiellt konstruerat virus på laboratoriet i Wuhan, Kina. Man räknar med att det kan produceras c:a 100.000 olika proteiner i en mänsklig cell. Med tjugo olika aminosyror att välja mellan kan en pentapeptid variera i amino-syresekvens på 20^5 = 3.200.000 olika sätt. Sannolikheten för att denna peptid skall uppstå på naturlig väg genom mutationer är en chans på 3.200.000 (1/3.200.000). Sannolikheten att 60 gemensamma pentapeptider spontant skulle uppstå är en chans på 20^(5×60), vilket blir ett tal på mindre är 1/ 1000….. (mer än trehundra nollor i nämnaren ). Således bevisar också detta att viruset är artificiellt framtaget. 

Det bevisar antagligen också att de lungembolier och sinustromboser i hjärnan, som varit mycket uppmärksammade komplikationer till COVID-19 och vaccinationssprutorna, inte kommit som en överraskning för dem som konstruerat detta SARS-CoV-2-virus utan måste ha ingått i planeringen av detta ”monstervirus”. För hur kan man annars förklara att 31 av 60 gemensamma epitoper berör just bildningen av blodproppar? 

REF: Darja Kanduc. ”Thromboses and Hemostasis Disorders Associated with Coronavirus Disease 2019: The Possible Causal Role of Cross-Reactivity and Immunological Imprinting.” Thieme Open Access. Published online 2021-06-26. 

https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0041-1731068.pdf