(Publicerad 4 augusti, 2012)

 Dr Rudy är en av hjärtkirurgins pionjärer i USA. I detta You-Tube-clip berättar han för en annan läkare om två mycket märkliga operationsfall som han upplevt. Videon, som inte har någon svensk översättning, talar för sig själv. Men för dem som inte känner sig så duktiga på vissa amerikanska dialekter, kan jag sammanfatta. Det första fallet rör en patient som efter en infektion i munnen fått spridning av denna infektion till hjärtklaffarna och måste opereras omedelbart. Operationen gick bra, men när man skulle sätta igång hjärtat igen och koppla bort hjärt-lungmaskinen, så lyckades man inte få någon kraft i hjärtat. Efter många timmars försök gav man upp och förklarade patienten död. Hjärt-lungmaskin och respirator stängdes av, men den uthungrade narkosläkaren glömde att stänga av alla övriga apparater i sin iver att få något i magen (”a sandwich in the launch”) och Ekg, ultraljud, blodtryck etc. fortsatte att registrera. Efter c:a 20-25 minuter utan hjärtslag (och syrgas till hjärnan) kommer så hjärtat igång av sig självt igen. Patienten överlever, visar sig inte ha några hjärnskador (???!!!), och berättar dessutom att han upplevt allt uppifrån taket (=själen?) och beskriver detaljer som han omöjligen kunde känt till.

 Det andra fallet rör en operation där man inte kan få stopp på blödningen och trots att man försöker på alla sätt (”pull out every gun in the armery”) så lyckas man inte och ger upp. Då upplever alla en ”närvaro” i rummet. Blödningen stannar omedelbart och patienten överlever.  (Denna länk går inte längre att bädda in så klicka på länken så kommer videon upp).

https://www.youtube.com/watch?v=JL1oDuvQR08

 Dr. Rudy gör sedan en föredragning av dessa fall på en liten konferens med 13 andra hjärtkirurger. Alla hade upplevt liknande oförklarliga episoder.