SARS-CoV-2 använder sitt spikprotein för att binda sig till ”angioten-sin converting enzyme 2” (ACE2) för att komma in i humana värdcel-ler. ACE2-receptorer uttrycks i lung-,tarm- och njurvävnader och även rikligt på testiklar, spermier, äggstockar, livmoder och vagina.

SARS-CoV-2 binder sig 10-20 gånger starkare till ACE2-receptorn än SARS-CoV och MERS-CoV och är det enda coronavirus som använder ACE2-receptorn som ingångsport till cellernas cytoplasma. Man har påvisat inflammation av testiklar i samband med SARS-CoV och det är därför rimligt att anta att detta också kan uppstå i samband med SARS-CoV-2 infektion. Men spikproteinets konsekvenser för reproduktionen såsom infertilitet och risken för sexuell överföring – antingen det kommer från viruset eller som en följd av att det injicerats med en COVID-spruta – är för närvarande okända. Risken för infertilitet är möjlig men ännu inte bevisad. Vi bör dock vara uppmärksamma på möjligheten att en COVID-19-infektion kan få konsekvenser för den manliga och kvinnliga reproduktionsförmågan. 

REF: Sheikh Zadeh Hesari F, et al. ”Review of COVID-19 and male genital tract.” Andrologia. 2021 Feb;53(1):e13914.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33236375

REF: Morelli, Fabricio et al. ”COVID-19 Infection in the Human Re-productive Tract of Men and Nonpregnant Women.” The American journal of tropical medicine and hygiene, vol. 104 (3) 814-825. 18 Jan. 2021. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7941816/

Michael Yeadon, Pfizers f.d. vice president, som avgick 2011, och ledande forskare på Pfizers allergidivision, uttalade sig med andra argument – angående antikroppsreaktionerna – om riskerna för kvinnlig infertilitet i samband med mRNA-vaccinationerna. Han menade att en aminosyrasekvens i spikproteinet var homolog med (=identisk med) en aminosyrasekvens i det protein, syncytin-1, som är nödvändigt för bildning av en livmoderkaka. Det fanns därför risk, menade han, att de antikroppar som bildats mot spikproteinet också skulle kunna korsreagera med syncytin-1 och orsaka infertilitet hos vaccinerade kvinnor. Pfizers talesperson, Dervila Keane, erkände att det existerade en homologi men menade att denna homologa aminosyresekvens (4 aminosyror) är ”för kort” för att kunna ge upphov till kors-reaktioner mellan syncytin-1 och antikropparna. 

Så bevisläget är även här oklart. Vid läsning av litteraturen verkar det dock vara en vanlig uppfattning att det bara krävs en identisk sekvens på 5 aminosyror i rad (=pentapeptider) för en korsreaktion. 

REF: https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-syncytin-idUSKBN2A4257