Dr. Eben Alexander arbetade som överläkare i neurokirurgi vid Harvarduniversitetet då han plötsligt 2008 drabbades av en mycket elakartad och hos vuxna mycket ovanlig form av bakteriell hjärnhinneinflammation, orsakad av tarmbakterien Escherichia Coli. Han hade förlorat medvetandet i hemmet och fördes i ilfart till akutmottagningen, lades i respirator och ställdes på en kombination av effektiva antibiotika. Prognosen var dålig och mindre än hälften förväntades överleva trots intensivvårds-behandling på sjukhus.

   Anhöriga fick veta att om man inte såg en vändning inom 2-3 dagar, så skulle hoppet snart vara ute. Denna vändning inträffade inte och efter 6 dagars stadig försämring meddelade doktorerna att man avsåg att avbryta all behandling – delvis beroende på en risk för mycket svåra hjärnskador om han överlevde.

 ”Surprise”! ”Surprise”!

 Strax efter detta besked slog dr. Eben Alexander plötsligt upp sina ögon, kunde kopplas ur respiratorn och började prata – och blev sedermera helt återställd till läkarnas stora förvåning. 

 Enligt dr. Eben Alexander måste hans hjärnbark vid detta tillstånd varit ”helt utslagen och icke-fungerande” eftersom bakterierna ”äter upp” allt det socker som hjärnbarken behöver för att kunna fungera elektriskt. Det var därför väldigt förvånande för honom själv som vetenskapsman att han under denna komatösa period var mera levande än någonsin och fick uppleva både händelser utanför sin egen kropp (for över vackra landskap) och i en annan ’andlig’ värld. Allt detta berättas om i hans bok ”Till Himlen och tillbaka” (Bokförlaget Forum, Stockholm).

 På sin andliga resa följdes han åt av en ung vacker kvinna med intensivt blåa ögon som utstrålade kärlek. Han funderade mycket på vem hon var. Denna kvinna skulle senare visa sig vara en biologisk syster till honom, Betsy, som dött endast 36 år gammal och som han aldrig träffat i livet. Dr. Eben Alexander var nämligen adopterad och skulle sent i livet söka efter och finna sin biologiska familj långt efter att systern Betsy dött. 

Förklaringar: 

 Vid alla sådana här berättelser finns det mängder av självutnämnda förståsigpåare som förklarar att det rört sig om ’hallucinationer’ och ’drömmar’ beroende på ’syrgasbrist’ i hjärnan. Dr. Eben Alexander var tidigare en sådan. Numera ansluter han sig till dem – likt alla som haft en sådan här upplevelse – som kraftfullt tillbakavisar denna typ av förklaring. I likhet med många andra framstående medicinska forskare menar han att livet, medvetandet, tänkandet och även känslorna kan existera helt oberoende av hjärnan.   

 Det finns ganska många och långa YouTube-filer med dr. Eben Alexander-intervjuer. Förslagsvis kan ni börja med denna korta intervju på 7 minuter: