När jag för ett 25-tal år sedan för första gången stötte på namnet Jakob Lorber var detta i en bok av författaren E.F. Schumacher med titeln ”Vägledning för vilseförda”. Baksidestexten till denna bok var så intressant att jag omedelbart bestämde mig för att köpa boken. Det visade sig bli ett viktigt beslut. Med denna bok bytte jag nämligen litteratur-inriktning helt och hållet och beslöt att ”gå till botten” med frågor jag tidigare undvikit, t.ex. frågor om döden samt religiösa frågor. 

   Författaren E.F. Schumacher gjorde ett mycket beläst intryck och var insatt i de mest skilda ämnesområden och de mest skilda och okända författare. Han skrev t.ex. om några mycket märkliga författare med en enormt omfattande produktion, men om vilka det inte fanns ett endaste ord i våra nationalencyklopedier. En av dessa märkliga okända författare var just Jakob Lorber, som skrivit c:a 15.000 tryckta boksidor. Han var okänd för sin samtid, förutom den närmaste vänkretsen, och ingenting av hans verk publicerades före hans död utan först 13 år senare (1877). Han höll inga föredrag utan arbetade i tysthet på sin kammare. Om honom skrev E.F. Schumacher så här i ”Vägledning för vilseförda”: 

   Jakob Lorber… “föddes år 1800 i Steiermark, en delstat i Österrike. Hans fader ägde två små vingårdar, som gav en nödtorftig utkomst för familjen, men han var också musiker som kunde spela praktiskt taget alla instrument och kunde tjäna lite extra som dirigent. Hans äldste son, Jakob – som hade två yngre bröder – lärde sig att spela orgel, piano och fiol och uppvisade en osedvanlig musikalisk talang, men tvingades vänta ända tills han var fyrtio år innan han fick en befattning som verkade kunna ge honom möjlighet att utveckla sina talanger. Han var just på väg att lämna Graz för att börja sin nya anställning i Trieste när han inom sig hörde en mycket tydlig röst som uppmanade honom: “Gå upp, tag en penna och skriv.” Detta var den 15 mars 1840, och Jakob Lorber stannade i Graz och skrev ner det som den inre rösten dikterade för honom ända fram till sin död vid sextiofyra års ålder, den 24 augusti 1864. Under dessa tjugofyra år producerade han vad som skulle motsvara 24 volymer på 400 sidor styck, en monumental “Nya Uppenbarelseboken”. De ursprungliga manuskripten finns fortfarande bevarade, och de är skrivna med en absolut jämn stil med knappt några ändringar. Många av den tidens framstående män var nära vänner till Lorber, och några av dem försåg honom med mat och pengar under de tjugofyra åren av hans aktiva skrivande, då han nästan inte hade någon tid över för att tjäna sitt uppehälle. Några få har skrivit ner sina intryck av denne ödmjuke och helt anspråkslöse man, som levde i fattigdom och ofta upplevde sin skrivande uppgift som en mycket tung börda. 

   Stommen i Lorbers författarskap är de tio volymerna ‘New St John’s Gospel’. Jag skall här inte göra något som helst försök att karaktärisera dessa arbeten, vilka alla är skrivna i första person singularis: “Jag, Jesus Kristus, talar.” De innehåller många besynnerliga saker som är oacceptabla för det moderna tänkandet, men samtidigt ett sådant övermått av yttersta visdom och insikt att det är svårt att hitta något mer imponerande i hela världslitteraturen. Lorbers böcker  är dessutom fulla av kommentarer till vetenskapliga frågor vilka gick tvärt emot den tidens vetenskaper och föregrep en hel del av den moderna fysiken och astronomin. Ingen har någonsin hyst minsta tvivel om att Lorber-manuskripten tillkom under åren 1840-64 och att de skrivits av Lorber ensam. Det finns ingen rationell förklaring till innehållsvidd, djup och precision. Lorber själv förklarade alltid – och övertygade sina vänner om – att inget kom från hans eget intellekt och att ingen var mer förvånad över innehållet än han själv.”

   Jag blev självklart nyfiken på denna författare och sökte efter litteratur av Jakob Lorber på internet men kunde endast hitta en sajt (på Nya Zealand) som sålde en förkortad version på 2.000 sidor av ”The Great Gospel of John”, som jag köpte på nätet och läste. Efterhand publicerade ett bokförlag i USA många andra verk av denne författare och för ett tiotal år sedan kom det så ut en engelsk översättning från originalspråket (tyska) av hela verket ”The Great Gospel of John” på 25 böcker, vardera på 300 sidor och totalt således 7.500 sidor. Och numera finns det Facebook-grupper som samlas kring intresset för Jakob Lorber. 

   För den som vill ha hela verket på engelska så finns detta plus en hel del av hans andra verk att ladda ner på nätet helt gratis från adressen: https://www.jakob-lorber-australia.net

   För dem som är duktiga på tyska finns originaltexten på denna sida: http://jesusoffenbarungen.ch/Lorber/

   För den som vill läsa svenska översättningar av utvalda kapitel så finns dessa här.