Myo/perikardit innebär att hjärtmuskeln och/eller hjärtsäcken har blivit inflammerade. Detta tillstånd har ökat dramatiskt bland unga människor efter att man har börjat med vaccinationer mot Covid-19 och uppträder i mycket nära anslutning till vaccininjektionerna.. Före SARS-CoV-2 pandemin räknade man med 4 nya insjuknanden per miljon invånare och år. I ett land som Sverige insjuknade således 40 nya fall per år, uppskattningsvis. Man visste att tonåringar drabbades oftare och att cirka 80% var pojkar. Men tillståndet var sällsynt och allmänpraktiserande läkare och t.o.m. hjärtläkare kunde inte stöta på så många patienter med myo/perikardit under sin läkarkarriär.

Dr. Peter McCulloughs intervju med Joe Rogan

En av USAs mest kända hjärtläkare dr. Peter Mc Cullough medgav t. ex. under en nästan tre timmar lång videointervju med Joe Rogan på Joes egen Spotify kanal att han troligtvis bara behandlat 1-2 ungdomar med myo/perikardit under sin hittillsvarande läkarkarriär [1]. En vanlig missuppfattning har varit att dessa patienter inte behöver vara inneliggande på sjukhus utan kan behandlas i hemmet, under förutsättning att de avstår från ansträngande fysisk aktivitet och idrottsutövning/träning. Läkare har för övrigt alltid varnat för fysisk aktivitet vid förkylning eller feber eftersom detta anses kunna utlösa myo/perikardit.

Vanlig missuppfattning om myokardit: ”milt tillstånd”

På senare år har man dock tvingats omvärdera att myo/perikardit skulle utgöra ett ganska beskedligt sjukdomstillstånd under förutsättning att man i 3-6 månader håller sig i stillhet och inte utsätter sig för fysiska ansträngningar. Grafen nedan är tagen från en artikel som ganska nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Circulation Research i maj 2019 av Carsten Tschöpe och medarbetare [2]. Den beskriver sjukdomsförloppet för de 210 undersökta vuxna, som före SARS-CoV-2-pandemin drabbats av myo/perikardit. Artikeln är en reviewartikel vilket betyder att de 210 patientbeskrivningarna härrör från flera olika separata vetenskapliga artiklar just på grund av att dessa fall var mycket sällsynta före pandemin.

Nedsatt pumpförmåga hos hjärtat

En av de saker man studerat i dessa olika studier var förändringar av hjärtats pumpförmåga. Detta mättes med hjälp av ultraljud över hjärtat. Den som under hjärtoperation eller på TV betraktat ett slående hjärta vet att hjärtat pumpar ut blodet med en vridande rörelse ungefär som när man vrider ur en disktrasa. Denna rörelse är mycket effektivare än bara en sammandragning av hjärtmuskeln och ger hjärtat 40% mera kraft. Men hjärtat lyckas ändå inte pumpa ut allt blod utan det blir alltid lite kvar i hjärtat. Man räknar med att ett ungt friskt hjärta kan pumpa ut c:a 85% av det blod som finns i hjärtat. Detta benämner man ejektionsfraktionen, EF. När hjärtat blir skadat på grund av en hjärtinfarkt eller inflammation så minskar dess pumpförmåga och ejektionsfraktionen sjunker, vilket innebär att större mängd blod blir kvar i hjärtat efter hjärtslaget och hjärtat blir då samtidigt förstorat för att kunna pumpa ut samma mängd.. 

Bild 1. Den blåa tårtbiten är de 27 % av patienterna som aldrig hade någon minskning i sitt hjärtas pumpförmåga i samband med myokarditen. Den oranga tårtbiten beskriver de 26% som hade en minskning i pumpförmågan men som blev helt återställda efter att myokarditen/perikarditen läkt ut. Den gråa beskriver de 34% som hade en minskning i pumpförmågan och som blev bättre efterhand men aldrig återhämtade sig helt. Det gula fältet slutligen beskriver de 13% som inte förbättrades alls efter att myokarditen läkt ut.

13% aldrig återställda

Vi ser här således att 34% av de som drabbats av myo/perikardit aldrig blev helt återställda och 13% drabbades av hjärtsvikt. Tillsammans utgör dessa nästan hälften av fallen av myo/perikardit. Detta var före pandemin. Ändå gick CDC i USA (Center for Disease Control and Prevention) ut med ett pressmeddelande om att tillståndet är ofarligt och har ett milt förlopp när de första fallen efter vaccination började uppträda i USA [1]. Och det är detta budskap som fortfarande kablas ut och har kablats ut av prof. Matti Sällberg vid otaliga tillfällen via Sveriges olika radio- och TV-kanaler. Men prof. Matti Sällberg är inte läkare utan vaccinförsäljare och varken ser eller behandlar några patienter. Man frågar sig varför svenska nyhetsmedia envisas med att låta en sådan partisk person sprida sin propaganda och bagatellisera problematiken i detta viktiga ärende.

Patienter med nytillkommen myo/perikardit efter vaccination ökade dock mycket snabbt i flera länder [3-6] varför CDC snart tvingades att inta en mera seriös hållning till detta tillstånd och erkänna att problemet existerade och måste tas på allvar. Någon sådan förändring har dock inte skett i svenska media utan Matti Sällberg har fått fortsätta med sin propaganda om hur ”ofarligt” detta tillstånd är.

Dramatisk ökning av myo/perikardit i samband med vaccination

Nedan ser vi en grafisk sammanställning av de data som lämnats ut av CDC (Center for Disease Control i USA ) om myokardit/perikardit hos personer 12-49 år. Båda graferna är hämtade från LäkarUppropets hemsida [7].

Bild 2. Visar att myokarditerna hos dem som injicerats med Modernas vaccin ökat 32 gånger hos pojkar i åldersgruppen 18-24 år, från 4 till 128 fall per miljon och år. I denna åldersgrupp drabbas drygt hälften så många flickor, mot normalt endast 1/5-del. Insjuknadet minskar med ökande ålder. 

Bild 3. Visar de som vaccinerats med Pfizers vaccin och här redovisas också åldersgrupper, 12-15 år och 16-17 år. För åldersgrupperna 18-24 år och uppåt är det ingen större skillnad med Pfizers och Modernas vaccin. Ökningen är fortfarande 30 gånger för åldersgruppen 18- 24 år och följer samma mönster som för Moderna i de övre åldersgrupperna. Men för åldersgruppen 12-15 år är det mer än 133 gånger så många pojkar som drabbas av myokardit mot normalt innan vaccinationerna startade. Istället för 4/miljon/år blir det 534 fall/miljon/år ≈ 1 fall på 2000 pojkar. En mycket stor skillnad.

Modernas vaccin pausas

Modernas vaccin har inte givits till barn i USA. Detta vaccin har en något högre risk för de två hjärttillstånden än Pfizers, framför allt för kvinnor 18-29 år. Men Pfizers vaccin har allra högst ökning av risken för myokardit och perimyokardit i de två yngsta åldersgrupperna: risken ökar med 133 respektive 79 gånger för män 12-15 och 16-17 år, och för kvinnor är riskökningen i dessa åldersgrupper 37 respektive 26 gånger.

Den 6 oktober 2021 pausas så Modernas vaccin för alla under 30 år i Sverige på grund av den ökade incidensen av hjärtmuskelinflammation med detta vaccin [8], vilket också klart visas av siffrorna från CDC. Det är då märkligt att man INTE också pausar Pfizers vaccin eftersom detta vaccin uppvisade ungefär samma siffror från 18-49 år men dessutom avsevärt mycket högre risk för åldrarna 12-15 år och 16-17 år, hos vilka incidensen är 3-5 högre än för 18-24 åringar. 

Också svårare sjuka

Förutom att incidensen av myokardit/perikardit har ökat mycket kraftigt i samband med vaccinationerna så är dessa patienter också mycket sjukare och behöver sjukhusvård i 87 – 96 % av fallen. Detta yttrar sig i mycket kraftigare bröstsmärtor än vid myokardit/perikardit i samband med Covid-19, kraftigare EKG-förändringar och 10-100 faldigt högre troponinutsvämning från hjärtat jämfört med vad som är fallet vid hjärtinfarkt. Det är inte heller ovanligt att man under magnetröntgen upptäcker små ärr i hjärtmuskulaturen som tecken på små hjärtinfarkter. Således kan myokarditen ge upphov till hjärtinfarkt och ibland avsevärt sämre pumpförmåga.

ICD eller hjärttransplantation

Professor Peter McCullough, som är USAs mest meriterade kardiolog, med mer än 650 publicerade vetenskapliga artiklar, har berättat att han under det senaste året på sin mottagning i Dallas, Texas, behandlat mängder av unga människor med myokardit/perikardit. Enligt honom drabbas nu c.a 25% av dessa unga patienter med myokardit/perikardit av hjärtsvikt och måste behandlas med hjärtsviktsmediciner [1], vilket normalt är förbehållet svårt hjärtsjuka gamla patienter. Det är inte ovanligt med dubbelt så stora hjärtan [1] i dessa fall och enligt hans bedömning kan 25% av dessa unga människor i framtiden komma att behöva hjärttransplantation eller få en defibrillator inopererad [1]. Om prof. Peter McCulloughs förutsägelser är korrekta skulle detta innebära att kanske 300 barn per år skulle behöva operera in en defibrillator (ICD) eller hjärttransplanteras – i Sverige. Hans uttalande bör då jämföras med vaccinförsäljaren Matti Sällbergs propaganda om det ”milda” sjukdomsförloppet på TV och i tidningar.   

REFERENSER:

1. https://rumble.com/vqx8ma-dr-peter-mccullough-with-joe-rogan-the-joe-rogan-experience-1747.html

2. Carsten Tschöpe et al. Management of Myocarditis-Related Cardiomyopathy in Adults. Circ Res 2019 May 24;124(11): 1568-1583

3. https://www.science.org/content/article/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination

4. https://www.gov.il/en/departments/news/01062021-03

5. https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf

6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/

7. https://lakaruppropet.se/2022/02/15/all-vaccinering-av-unga-i-sverige-bor-omedelbart-avbrytas-da-en-ny-studie-fran-usa-visar-kraftigt-forhojd-risk-for-myokardit-och-perimyokardit/

8. https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

9. Allison Krug, et al. BNT162b2 Vaccine-Associated Mys/Pericarditis in Adolescents: A Stratisfied Risk-Benefit Analysis. Eur J Clin Invest 2022 May; e13759. Published online 2022 Mar 4. PMID: 35156705

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9111575/