Anafylaxi är en allvarlig, potentiellt livshotande allergisk reaktion. Det kan inträffa inom några sekunder eller några minuter efter exponering för något man är allergisk emot, till exempel jordnötter eller bistick. Injektioner kan leda till döden genom anafylaktisk chock, som är en livshotande allergisk reaktion. Vid COVID-injektioner misstänks den allergiska reaktionen orsakas av tidigare sensibilisering mot polyetylenglykol [PEG].

Polyetylenglykol (PEG) är en vattenlöslig syntetisk polymer bestående av upprepade enheter av etylenglykol. Det används för att vara ett täckande skikt runt injicerade proteiner för att skydda dem från att brytas ner av enzymer. PEG används ofta i kosmetika, hygienprodukter, tandprodukter, livsmedel och läkemedel. Det finns 20 godkända vacciner för barn- och vuxna som innehåller polysorbat 20 eller polysorbat 80. PEG och polysorbat är strukturellt besläktade, och korsreaktiv överkänslighet mellan dessa föreningar kan förekomma. Så många produkter innehåller nu PEG att exponering nästan är oundviklig. Mer än 70% av befolkningen har anti-PEG-antikroppar jämfört med 0,2% för två decennier sedan.

Patienter med höga nivåer av anti-PEG IgG-antikroppar kan drabbas av allvarliga allergiska reaktioner och anafylaxi när de åter exponeras för injicerat PEG, t.ex. i samband med ”vaccination” mot SARS-CoV-2. Vi har sett många exempel på människor som dör direkt i samband med denna ”vaccination”. Det är sannolikt att det då rört sig om en anafylaktisk chock. Känd allergi mot PEG eller polysorbat har därför varit en kontraindikation mot SARS-CoV-2-vaccination.

REF: Moreno, Angelo, et al. “Anti-PEG Antibodies Inhibit the Anticoagulant Activity of PEGylated Aptamers.” Cell Chemical Biology. Vol 26, Issue 5, 2019. Pages 634-644.e3. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2451945619300352 

UPPDATERING: 5 mars 2021: En förändring från tidigare versioner av rekommendationer: Känd polysorbatallergi är inte längre en kontraindikation mot mRNA-vaccinationer; att undvika Pfizer eller Moderna-injektionen är nu bara en ”rekommendation”. Detta är detsamma som att säga till människor, som har haft anafylaktiska reaktioner mot ägg: att till exempel undvika mässlings- eller influensavaccin, som innehåller äggprodukter, ’rekommenderas’ men är inte en ’kontraindikation’. Känd polysorbat-allergi är fortfarande en kontraindikation mot Janssen COVID-19-vaccin.

REF: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html 

REF: https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html