Antikroppsberoende förstärkning (ADE) vid ny exponering för cirkulerande coronavirus riskerar att orsaka omfattande sjukdom  

När det gäller SARS-CoV-1 så har man klarlagt att de försöksdjur, makak-apor, som vaccinerades 2002 med mRNA för SARS-CoV-1 blev avsevärt mycket försämrade när de exponerades för SARS-CoV-1. Alla försöksdjur hade autoimmuna skador på lungorna efter ny exponering. 

Exponering för SARS-CoV var då förbundet med tydligt framträdande in-flammatoriska infiltrat i lungorna (=lunginflammation) vilka kännetecknades av en företrädesvis eosinofil (allergisk) komponent. Men eosinofila celler aktiveras inte bara vid allergi utan också för att förinta större patogener, som är för stora för att kunna fagocyteras (=ätas upp och förintas) av makrofager och neutrofila granulocyter, t. ex. parasiter.

Vaccinerade makaker

Vid kontroll 7 och 35 dagar efter infektion avslöjade lungvävnaden en akut diffus alveolär (ADA) skada av olika svårighetsgrad, alltså en skada på själva luftblåsorna i lungorna där utbytet av syrgas och koldioxid till och från blodet sker. Den allvarliga infektionen fick ett långdraget förlopp, vilket främjade en allvarlig lungskada. Sårläkningen blockerades av de anti-S-IgG-antikroppar, som skapats av vaccinationen men som var för inadekvata för att bekämpa infektionen. Istället utvecklades det som kallas ADE, Anti-body Dependent Enhancement, alltså en förstärkning av infektionen. De inadekvata antikropparna drog in virus i makrofag typ 2, där virus genomgick snabb förökning och förstörde makrofag typ 2 (som har till uppgift att rensa upp) vilket ökade aktiviteten hos makrofag typ 1 (som är aggressiv och orsakar en cytokinstorm), med förstörelse av lungvävnad som ett resultat.  

Ovaccinerade makaker

Lungvävnad avslöjade här endast mindre till måttlig inflammation. Alveolära monocyter/makrofager antog en sårläkande funktion redan så tidigt som två dagar efter infektion hos makaker, som inte vaccinerats.

Eftersom SARS-CoV- och SARS-CoV-2-virus överlappar genetiskt till ungefär 78-85% så förväntas det av många forskare att reaktionen skulle vara densamma också för SARS-CoV-2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7827936/

För de individer som fått en mRNA-injektion för SARS-CoV-2 finns det således en växande oro för den sjukdom som kommer att utvecklas när dessa individer utsätts för vanliga coronavirus eller SARS-CoV-2-viruset.

REF: Li Liu, et al. ”Anti-spike IgG causes severe acute lung injury by skewing macrophage responses during acute SARS-CoV infection. JCI Insight. 2019;4(4):e123158. 

https://doi.org/10.1172/jci.insight.123158

REF: Jason A. Tetro. ”Is COVID-19 receiving ADE from coronaviruses?” Microbes and Infection Vol 22, Issue 2, March 2020, Pages 72-73. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1286457920300344?via%3Dihub