I studien från F. Amana et al nedan undersökte man antikroppsreaktionerna från 30 patienter, som haft SARS-CoV-2 och jämförde dem med 6 friska frivilliga som fått två mRNA-injektioner. Man tog blodprover före och efter – för de vaccinerade efter första mRNA-injektionen och två gånger efter den andra.

Toppen i antikroppssvaret inträffade en vecka efter andra injektionen varefter det planade ut. För konvalescentgruppen, som haft SARS-CoV-2, fann man att de med de lägsta antikroppstitrarna också hade flest neutraliserande antikroppar i förhållande till icke-neutraliserande, medan de med de kraftigaste antikroppsreaktionerna hade flera icke-neutraliserande i förhållande till neutraliserande. Att ”neutralisera” viruset betyder att oskadliggöra detta. När antikropparna är ”icke-neutraliserande” betyder detta att de binder sig lätt till viruset men inte orkar oskadliggöra detta, varför de är inadekvata för sin uppgift att bekämpa virus. Att patienterna med det kraftigaste antikroppssvaret hade flest inadekvata (=odugliga) antikroppar,  kan bero på att de uppkommit som ett minne från tidigare coronainfektioner. 

De friska, frivilliga som fått två mRNA-injektioner hade ännu kraftigare antikroppssvar än de som haft SARS-CoV-2 och det visades att c:a 80 % (66-95%) av antikropparna var av typen icke-neutraliserande antikroppar, och dessa är suboptimala och inadekvata för sin uppgift att bekämpa infektion. 

REF: Amana, Fatima et al . “The plasmablast response to SARS-CoV-2 mRNA vaccination is dominated by non-neutralizing antibodies that target both the NTD and the RBD.” medRxiv 2021.03.07.21253098. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.03.07.21253098v1.full 

Detta leder oss fram till nästa problem. Kombinationen av hög viral replikationshastighet hos individer, som också producerar suboptimala, icke-neutraliserande antikroppar skapar den perfekta miljön där resistenta virus sannolikt kommer att uppstå och spridas. Och detta är precis vad vi just nu ser – nya muterade virusvarianter på flera kontinenter, UK, Brasilien, Sydafrika etc. 

REF: Moore, John. “Approaches for Optimal Use of Different COVID-19 Vaccines: Issues of Viral Variants and Vaccine Efficacy.” JAMA. Published online March 4, 2021. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777390