Endast den som simmar mot strömmen når källan

Etikett: Babylons sköka

De europeiska och amerikanska staternas framtid

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 11]

[1] Hör upp, så här är det nu i Italien, som tills helt nyligen fortfarande var mörkt. Så här var det i Tyska Riket för många år sedan, liksom tidigare i England och i Nordamerika, som vid denna tidpunkt – genom hårda drabbningar – renas ännu mera  från alla riktningar som motsätter sig Min ursprungliga lära. Där säger de ofta: ”Men Herre, hur kan du låta de konfedererade (1), som vill behålla slaveriet, vinna viktiga segrar mot den mycket humana unionisterna?”

[2]

 Men jag säger: hos de konfedererade är inte allt det synd som synes vara synd, och hos unionisterna är inte allting dygdigt. Och därför drar båda partierna ut stickorna och bjälkarna ur varandras ögon, och den ena sopar framför den andras dörr, och så skall det inte vara enligt Min lära.

[3]

 Men när det ena såväl som det andra partiet först drar ut stickorna och bjälkarna ur sina egna ögon och sopar bort dyngan framför sin egen dörr så kommer de två partierna snart och lätt att förstå varandra och komma fram till en överenskommelse.[4]

 Sådana stora och även små gräl – såväl mellan nationer som enskilda människor – inträffar alltid när de inte ger akt på min undervisning som lär att ingen ska säga till sin granne: ”Kom hit, så skall jag ta bort stickan ur ditt öga.” Då säger grannen: ”Varför bryr du dig stickan i mitt öga medan jag kan uppdaga en hel bjälke i ditt öga? Rengör ditt öga först, och först därefter kan du hjälpa mig att rensa mitt öga.”[5]

 Det har redan inträffat många sådana sammandrabbningar och det kommer fortfarande att bli flera av dem om folket inte aktivt och fullständigt följer Min lära i sin rena form. [6] 

Men den här historien i Amerika kommer inte att hålla i sig särskilt länge. I Sydamerika, där Babylon fortfarande är mycket mer närvarande än någon annanstans på jorden, kommer en stor dom snart att bryta lös, därför att Babylon  överallt måste omvandlas till ett nytt Jerusalem, och de hedniska gadarenernas grisar måste förstöra i sin natts grav.[7]

 Jag tror att jag nu har visat er mer än tillräckligt, som en ’nota bene’ för denna tid. Och var och en som på något sätt kan räkna förstår lätt hur situationen ser ut och varför detta händer, och att de med nödvändighet snart måste åstadkomma resultat. [8]

 Så ni skall inte fråga mig om år, dag eller timme, eftersom alla dessa saker redan är tydliga för var och en, och alla ser säkert att slutet på natten närmar sig när man ser de små molnen på horisonten som är klart belysta av solen. [9]

 Låt bara de människor, som har någon makt, att på ett eller annat sätt försöka förbjuda gräset och alla örter, buskar och träd att börja växa igen på våren, att skjuta nya skott, bli gröna och blomma och att försöka förhindra allt detta eller att befalla över vinden och förskriva vilken väg den fria blixten skall ta, då kommer de snart att övertygas om hur stor deras maktlöshet är som ett resultat av deras dårskap. [10] 

Så fort jag har uttalat någonting och vill att det ska hända, så kommer det att hända lika säkert som att solen går upp varje morgon och går ner på kvällen. Jag behöver faktiskt inte berätta något ytterligare, även om jag fortfarande i ert sinne kan skönja en fråga i förhållande till Frankrike, om vad detta rike, som nu i världsligt avseende är mycket mäktigt, kommer att göra när det gäller det nuvarande, allmänna flödet av upplysning. Jag säger er: att gå mot min vilja, kommer verkligen att bli mödosamt och omöjligt.

Fotnoter:

(1) De konfedererade: sydliga stater i Nordamerika som 1861 bröt sig ut ur den amerikanska unionen (Utträde) och förenade sig som en federation. Unionisterna representerade de nordamerikanska staternas union. Dessa två parter utkämpade det så kallade Utträdes-kriget från 1861 till 1865, varav avskaffandet av slaveriet bara var ett av motiven. 

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Den ceremoniella kyrkans framtid.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 10]

[1] Vad är det för mening med att sy en ny bit tyg på en gammal utsliten rock, för att den lagade plätten skall täcka den nakna huden och under en tid skydda den mot vinden. Men när då bara en liten storm blåser upp, kommer denna lätt att riva bort det nya tygstycket från den gamla, utslitna rocken och samtidigt också en del av rocken. Vem kommer då att täcka hans nakna hud mot kylan? Gör därför genast en helt ny rock åt er så länge ni fortfarande har medel till detta, och slösa inte genom att köpa nya tygbitar för att reparera den gamla och helt utslitna rocken, vilket inte lönar sig. När stormar då blåser upp kommer dessa inte längre att skada er hud.

[2]

 Vilken äkta gästgivare vill hälla nytt vin i gamla läglar? Vad kommer att hända med dessa läglar när det nya vinet jäser i det? Vinet kommer att ha sönder läglar, och den okloka gästgivaren kommer att förlora både läglarna och vinet. En ovis härskare som skjuter in en ny förordning i en gammal kan förvänta sig detsamma. Med nödvändighet kommer den nya att förorsaka den andras förstörelse, och härskaren kommer att förlora allt på grund av detta: sin konstitution, sitt land och sitt folk, eftersom det redan finns flera exempel på detta nu i Europa, och snart kommer andra att följa. 

[3] 

Jag säger eder: den som fortfarande flirtar med den specielle mannen som kallar sig själv gudfruktig och pratar med honom med en orms tunga, medan mitt ljus från himlen blir alltmer intensivt, kommer snart att bli helt övergiven och ensam. Ty jag vill att det långvariga fjäskandet för Babylon (1)

 slutligen skall få ett slut. Från och med nu kommer allting att bli nytt och annorlunda, och Mitt Ord som jag har utgivit till apostlarna och många andra människor måste nu uppstå med ny styrka och kraft, och sedan räcka fram till tidens Ände för denna jord. Alla måste komma in i solen och värma sig i ljuset av Min lära från himlen. Och de som ärligt och uppriktigt erkänner och älskar mig, måste från vaggan till graven åter få ett beständigt mycket synligt förhållande till mina änglar och så också till Mig, precis så som det var under den första tiden. [4]

 Nu frågar ni också vad som kommer att hända i ert land, där de gamla läglarna kommer att spricka på grund av det nya vinet som med kraft tvingas in och vinet förslösas. Jag säger till eder: Säkert tusen gånger bättre än nu när nästan ingen ens litar på sin ärligaste broder av rädsla för all det elände och trångmål som kan bli följden av lång och kostsam tvekan, medan han alltid säger: ”Du vet aldrig vad som kan hända.”[5]

 I det ögonblick som vinläglarna  spricker, kommer de stora konsumenterna inte längre att finnas till. Och staten kommer att se till att de som lojalt tjänade staten och folket under en lång tid med själ och hjärta kommer inte att sakna någonting. Men mer än en kvarts miljon gatflickor och dagdrivare utan merit – oftast från prästsidan – kommer inte längre att lyfta sina stora löner och pensioner (2)

, utan kommer tvärtom att strängt tvingas betala statens skuld, därför att detta kommer att beaktas under alla omständigheter, så att den ena brodern inte klagar på den andra. [6]

 Under alla omständigheter så är det jag som återigen bestämmer nu. Och detta innebär att kaos inte längre kan existera till nackdel för dem som håller fast vid mig. Detta år kommer jag ännu att ha lite mer tålamod med det land under vilka lagar ni lever, men inte mycket längre – även om många av mina gamla vänner fortfarande bor i sin kropp och under stor kärlek och tro. De som följer mig, och de nyupplysta, kommer säkert att bli räddade, men alla de andra kommer att bli tuktade.[7]

 Nu säger du självklart inom dig själv igen: ”Ja, Herre, allt detta är okej, för när väl vissa folks styren är odugliga och illasinnade, måste folket få ett annat som uppfyller människornas fysiska och särskilt dess andliga behov. Men så länge som de gamla avgudatemplen, som kallas Guds eller kyrkans hus, fortfarande finns med sina tjänare, som utför sina mässor, och till de ännu många blinda människorna  fortfarande ivrar för det betydelsefulla i att prästerligt underkasta sig Gud, särskilt på pilgrimsorter och kloster, kommer ett nytt folkets styre – oavsett om det är ett resultat av en ny konstitution eller av en ny härskare – alltid att riskera att återigen gradvis återfalla till det gamla mörkret. Och detta desto snabbare när tempeltjänarna måste leva på inkomsten från sitt prästerliga arbete. Om de då för en viss tid måste finnas som folkets lärare, så låt dem avlönas som vilken annan civil tjänsteman som helst. Men de borde aldrig vilja ha eller acceptera någon betalning från någon för sin tjänst åt kyrkan. 

Då skulle säkert tempeltjänarnas bestyr med att utnyttja, lura och bestjäla folket mycket bestämt få ett slut. Och pilgrimsfärder, mirakelstatyer och -lämningar och fortfarande mycket mer av kyrkliga missförhållande och missbruk kommer snart att upphöra.”[8]

 På detta säger jag å ena sidan att din åsikt är helt och hållet rätt och riktig och under en tid skulle detta fungera fint eftersom den så kallade religiösa mannen otvivelaktigt skulle känna sig mera engagerad i att undervisa folk, för vilket han är betald, än i prästerliga ceremonier, som han inte längre tjänar något på. Men om han skulle utföra sin prästerliga tjänst utan betalning, skulle de blinda människorna anse honom för att vara ännu viktigare på grund av hans värde för Gud, och på så sätt automatiskt falla ned i sin gamla vidskepelse, än värre och djupare än tidigare. Det som skulle förläna honom högt och storslaget anseende hos folket skulle den religiösa mannen inte framhäva som något utan värde för mig, utan något som är i högsta grad tilltalande för mig. Och på detta sätt skulle han binda folket fastare till sin gamla vidskepelse och skapa en ny tron ​​för Babylons skökas långa maktinnehav, som nu närmar sig sitt absoluta slut.  [9]

 Så låt prästerskapet exploatera folket. Låt det fortfarande blinda folket vallfärda och betala för dyra mässor. Låt dem bikta sig, gå i kyrkan, ställa till med överdrivna dyra processioner för sina avlidna, låt dessa präster söka efter kvarlåtenskap och sälja dyra dispenser och syndaförlåtelser. Låt dessa babylonier göra ännu värre saker, så tar snart också den blindaste sitt förnuft till fånga och säger: ”Nej, en sådan religion kan bara bli ett bedrägeri, ty de som är mest övertygade om Kristi äkta lära och bör handla därefter, visar genom sina gärningar att de själva inte fäster någon vikt vid läran överhuvudtaget, de tror inte på en Gud, och således är de helt enkelt falska profeter. De bryr sig bara om materiella ting. De tar ofta ifrån folk deras ägodelar genom alla slags bedrägerier. Och ifall detta inte räcker, tar de det ifrån dem med någon form av lagligt tvång som tillåts dem av staten. Och de ger inte ens en törstig själ en smutt vatten av alla de saker som de helt enkelt rövat bort. Därför måste alla dessa falska profeter försvinna. Bort med dessa ulvar i fårakläder som förtär och bort med allting med vilket de plågade, bedrog och bestal de stackars blinda människorna. Bort med tempel, altare, hemliga bilder, reliker, klockor och alla värdelösa prästsaker som inte har något andligt livsvärde. Från och med nu kommer vi själva att undersöka Kristi hela lära och låta den förklaras för oss av äkta lärare som upplysts av Gud, och då kommer vi att leva och handla därefter. Och den sanna läraren kommer inte att bli hungrig och törstig vid vårt bord, och han kommer inte heller att behöva gå runt med nakna fötter.”

Fotnoter:

(1) Fjäskandet: att ställa sig in hos.

(2) Under åren 1868-1874 ändrades kyrkolagarna till statliga lagar. Som ett resultat blev många kyrkliga ämbetsmän utan jobb.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Omöjligheten av flera religiösa krig.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 9]

[1] Och detta är nu också fallet i denna värld. I den så kallade heliga staden myllrar det redan av mängder av hungriga heliga människor, och de vet inte längre vad de ska göra med dem och vilket litet paradis de fortfarande kunde erbjuda dem på denna jord. Ty trots sina fördömande hot förfogar de inte över mycket mer än några kvadratkilometer, eftersom de uppväckta nationernas kungar och ännu mindre folket själva vill beordras av dem. 

[2] 

Vad mer kan dessa lata och hungriga heliga göra, förutom att lämna sin helighet och att söka och acceptera andra tjänster som tidigare inte var tillräckligt heliga för dem, för att som heliga inte svälta. 

[3]

 Tror du att det i den nuvarande situationen kommer att bli stora religiösa krig? Det skulle vara fallet om mannen i Babylon fortfarande skulle ha kvar sin tidigare makt över kungar och nationer, och om folkets flertal fortfarande skulle vara lika stumma och okunniga som för 300 år sedan. Men för närvarande har skaran anhängare till det gamla, en gång så mäktiga Babylon blivit mycket liten, och folket är redan upplyst av min upplysning. Även den enklaste man från landet med hela sin familj tror inte längre på att djävulen sätter igång ångmaskinerna på hav och på land för att en själs säljs till dem eller att djävulen skuttar och dansar fram och tillbaka genom telegraftrådarna, och på så sätt förmedlar önskade meddelandena från avlägsna länder och platser till  framstående och även till enkla människor.[4]

 Hur många finns det som på fullt allvar fortfarande tror på de så kallade mirakelstatyerna? Var kan ni fortfarande hitta ett land där så kallade magiker bränns som svartkonstnärer, drar läsare av Bibeln och andra andliga böcker och skrifter inför en obeveklig inkvisitionsdomstol som torterar dem? Vilken någorlunda utbildad person fäster fortfarande någon vikt vid syndaförlåtelsen, alla dessa tomma och oandliga så kallade religiösa ceremonier, heligt vatten, rökelse, helgonbilder, klockor och bjällror, vaxljus, reliker, själamässor och dyrbara begravningar, fastedagar och normadagar (1)

 och ännu mycket mer av sådant? [5]

 De fortsätter fortfarande med dessa saker för den yttre lagens skull, vilken redan blivit mycket svag. Men av 1000 så tror knappt 10 fortfarande på det och inte lika mycket på allvar som tyvärr var fallet under lång tid under den förra vidskepelsens mörka tider. [6]

 Om så nu är fallet för alla och inte annorledes, hur kan man då överväga ett stort eller till och med ett övergripande religiöst krig?[7] 

De riktigt mörka krafterna skulle vilja sätta sig emot de mycket upplysta, men det finns för få av dem. Och om de upplysta skulle angripas, vet de att de alltid kommer att segra över de få och fullständigt maktlösa mörka krafterna.[8]

 Men trots detta kommer det att förekomma alla slags fältslag och småkrig som  en förödmjukelse för många diktatorer, som vill förhindra Min upplysning. Ty från och med nu kommer jag inte längre att ha tålamod eller ta någon hänsyn till alla dessa diktatorer. På detta kan ni tro eftersom Jag själv tillkännager detta för er.  [9]

 Betrakta riket där ni bor. Det har fortfarande en övertygad babylonisk attityd – särskilt vad gäller diktatorer – och detta av särskilda skäl som ni lätt kan föreställa er. De måste nu samla all sin makt och hjälpa sin ”heliga fader” på den gamla tronen – om de kan och kommer att göra det. [10]

 Ja, om de ändå fortfarande tvivlar på att ge sina nationer vad som från Mig är lagligt  – eftersom den rena sanningen gör och måste göra alla fria nu, enligt Mitt Ord, som bara bör följas – så kommer de också att dela ödet med den genom vilken de fram tills nu förväntade sig sin frälsning. De har inte de ekonomiska medel som är absolut nödvändiga för en kraftfullare hjälp. Och om de fortfarande förlitar sig på en inbillad hjälp från sidan av ett sju gånger helgonförklarat altare och dess avgudabild, som gör underverk, kommer de snart att sakna alla annan kraft. Låt dem bara betrakta följderna av sin mörka överenskommelse, och alla främmande länder kommer att säga: ”Om ni lojalt knyter er till vår allmänt hatade fiende till ljuset och kärleken till vår nästa, så kan vi inte ingå fler vänskapsförbund med er. Låt nu dessa hjälpa er i er nöd och ensamhet, för vars sak ni glömde alla era gamla vänner och som ni gynnade – så mycket att ni lämnade över mer än hälften av er makt i deras händer, detta till er mycket stora nackdel.”[11]

 Tänk på det själva, och se efter om inte i ert land de extremt bittra konsekvenserna av denna tanklösa handling på detta sätt sjungs ut högt överallt ifrån. Då skulle ett sådant misstag snart kunna rättas till, i annat fall kommer också den ondsinta allt övergripande eld som frambringar döden (2)

. [12]

 När alla medel saknas för att bevara ett hus, och när deras vänner och till och med de bättre släktingarna vänder ryggen till dem och inte vill höra eller veta någonting för att bevara ett sådant hus som redan har försummats under lång tid, hur skall då detta hus kunna hållas starkt, ens på gammalt manér? [13]

 Jo, det kan stärka sig självt och bli starkt igen, men för att göra detta behövs det först och främst en oböjlig, fast vilja att göra sig av med allt som är gammalt och söndervittrat och anlägga en ny, fast grund och reparera hela huset såväl som ett hållfast tak med hjälp av många skickliga arbetare. Då kommer alla att se det och säga: ”Se, nu har det här huset, som tidigare blev helt oanvändbart, återfått ett äkta värde, och vi kan förlita oss på dess fundament, rum och tak.” [14]

 Om de skulle ta saken i egna händer på detta sätt så skulle de inte sakna alla slags goda vänner från utsidan och ännu fler från insidan. Men vem kommer någonsin att lita på ett hus om vilket ingen längre vet vem som över husets herre faktiskt bestämmer vilka lagar som gäller, så att han fortfarande under en tid kan se ut som husets herre.

Fotnoter:(1) 

Norma : Latinskt ord (= regel, direktiv). Viktiga kyrkofest dagar vid vilka folkliga nöjen förbjöds.
(2) 

Detta syftar antagligen på överenskommelsen 1855 som gav kyrkan långtgående befogenheter i skolan, undervisningen, giftermål och så vidare. Följden blev ett krig mellan Österrike, Frankrike och Italien 1859 och ett krig mellan Österrike, Italien och Preussen 1866.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

De gjorde sig av med hörnstenen. Dess tid har kommit. Slutet för de falska profeterna.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 8]

[1] Nu har också tiden kommit för hörnstenen, som byggnadsarbetarna, särskilt de från Babylon, har gjort sig av med. Den som nu snubblar på denna sten kommer att slås ned, och den på vilken hörnstenen faller kommer att tillintetgöras, eftersom detta nu händer snart och mycket snart för alla som lägger ifrån sig hörnstenen och vill följa Babylons sköka. O, hur kommer de snart att beklaga och jämra sig. Men den ratade hörnstenen kommer inte att hjälpa dem. 

[2]

 Jag har med stor tålamod under lång tid iakttagit svinens påhitt. Som svin-skötarna som höll sina grisar i Gadara under Mitt jordiska liv. Men det fanns två  män, väldigt besatta på allvar, i det gamla basalt1

-brottet – ty Gadara var en gammal gruv-stad. 

[3]

 Med vad kan de två besatta männen, som kvarhölls med kedjor och rep i det kända gamla stenbrottet, jämföras? När Jag kom, slet de sönder sina kedjor och rep i bitar, sprang emot Mig och sade: ”Vad ska vi göra med Er före tiden?” Ty se, dessa två kan jämföras med det gemena, gamla världsliga jagandet efter vinning där en legion av andra onda andar bor. [4]

 Men eftersom dessa andar insåg att Jag menade allvar, bad de mig om att få flytta in i grisarna. Och de två var fria och förhärligade Mig, fastän Gadarenerna senare bad mig att lämna dem eftersom de var alltför rädda för Mig. Och i framtiden kommer därför världens verkliga ande och hans aktivitet att förhärliga Mig eftersom han befriades från legionen av sina onda, själviska andar genom kraften från Mitt ljus. Fastän de flyttade in i sina grisar, kom de emellertid därmed att gå under i havet. [5]

 Alla Babylons skökas ultramontana2

 tjänare hör till grisarna, på grund av deras smutsiga, själviska och maktlystna strävanden, som de visat mycket öppet och högljutt genom sina konkordat3

 och uppdrag, breves4

 och förbannelser. Och redan sedan den tiden då Babylons sköka härskade över nationerna och deras kungar, flyttade legioner av onda andar in i de ovannämnda grisarna, som hoppade i havet. Och vid denna tid mest av allt. Det är därför som deras undergång är oundviklig. [6]

 Havet betyder deras envishet att framhärda i det gamla mörkret och det ljus som de förföljer och förbannar överallt – detta ljus från vetenskapens och teknikens alla grenar som Jag nu låter strömma ner från himlen till alla. [7]

 Ty se, detta är havet till vilket grisarna drivs av de osunda andar, som redan sedan långt tillbaka flyttat in i dem och med vilka de kommer att möta sitt oundvikliga fördärv. [8]

 Till sin egen jordiska fördel grävde de en grop för mitt ursprungliga himmelska ljus och dolde detta inför folkets ögon för att hålla dem i okunnighet. Men jag befriade ljuset och nu faller de i den grop som de grävde, i vilken mitt himmelska ursprungliga ljus var tänkt att kvävas och förstöras. [9]

 Eftersom detta nu händer inför allas ögon och enligt allas tydliga önskan är det meningslöst att fråga när detta kommer att inträffa.[10]

 Det är lätt att inse att detta inte kan hända på ett ögonblick, lika lite som natten plötsligt kan lämna plats för full dag. Och i denna värld behöver allt sin egen tid. Och ingen människa, det spelar ingen roll hur stora hans talanger och förmågor må vara, kan bli vetenskapsman eller konstnär på en dag. Och ingen frukt från ett träd kan plötsligt vara mogen och njutas av. Men när träden väl är fulla av sav under tidig vår, och knopparna kraftfullt sväller upp, så är detta ett säkert tecken på att den varma våren och den sälla sommaren är mycket nära. Några lätta frostperioder däremellan kan då inte längre göra någon större skillnad. [11]

 Vad profeten Hesekiel har profeterat i det 14: e kapitlet om Israels och Jerusalems straff anspelar nu på de falska profeternas alla verk: de kommer att förstöras och måste förstöras. [12] 

Vad de falska profeternas verk består av och vilka de nutida fariséerna är, behöver inte förklaras ytterligare för varje klart tänkande människa, eftersom alla känner igen de gamla fienderna till ljuset, sanningen och kärleken från Mig. [13]

 När Jag själv uppmanade apostlarna att inte döma, förkasta eller förbanna någon, för att det som kommer från Mig inte skulle drabba dem, vem gav då dem rätten att döma, fördöma och tvinga de mest fruktansvärda och avskyvärda förbannelser på dem, som uppväckta av Min Ande, har sökt och fortfarande söker efter den rena sanningen? Därför kommer de själva att kastas i den grop som de grävde för de många miljonerna oskyldiga människor. Och däri kommer deras onda gärningar också att dömas, obevekligt och utan barmhärtighet, och de kommer att få sin belöning. [14]

 Se ut över alla kontinenter, så kommer ni att upptäcka hur Babylons skökas  falska profeters gärningar hatas på jorden av nästan alla de människor som är lite mognare, och hur deras missionärer mottas och respekteras. Säkert inte så som ni kan läsa i de bedrägliga tidningar som tjänar Babylons sköka, utan helt annorlunda.

Endast hos mycket outvecklade och förvildade människor kan de fortfarande hävda sig för en kort tid. Men ganska snart, när de väl visar upp sina giriga och maktlystna sidor, eller när de under sina fårakläder visar upp vargen, som lätt känns igen, är lyckan med  deras uppdrag över och de måste tänka på att fly därifrån och rädda sitt eget skinn. [15]

 Hur ofta skickade de inte sina mest vågade missionärer till Kina och Japan, där det finns mycket guld, silver och andra skatter. Så länge de inte tagit av sig sina fårakläder så tolererades de. Och de lockade många till sig, på grund av att de låtsades predika om himmelsk fred. Men så snart som de, som det brukar heta, blev varma i kläderna och deras fårakläder blev obekväma för dem, och de tänkte att de nu kunde handla fritt utifrån vad de verkligen kände innerst inne, värderades de omedelbart efter allt de egentligen önskade, och de greps och fick sin välförtjänta belöning. [16]

 När de i Babylon mottog nyheten om deras fruktansvärda öde, som de gjort sig förtjänta av, förklarades de heliga med stor pompa och ståt, trots att Jag själv har sagt och lärt att endast  Gud är helig. Men till sådana heliga kan jag bara säga: ”Jag känner inte er och har aldrig känt er. Lämna därför Mig och sök er frälsning och belöning hos dem i vars namn ni predikat och handlat. Ty ni har aldrig predikat och ännu mindre handlat i Mitt namn, eftersom ni sedan barndomen aldrig gjort en gärning av sann kärlek till nästan som Jag lärt ut, eftersom ni aldrig trodde på Mig utan bara missbrukade Mitt namn för att skaffa er världsliga fördelar.  Och därför kan ni inte förvänta er någon belöning eller nåd från Mig. Gå sålunda till dem som ni har tjänat, och be dem om er belöning.”

Fotnoter:

1 Basalt: fin-kornig vulkanisk bergart (mörkgrå, mörkgrön, brun, rödaktig eller svart färg). Bergart som stelnat från ett flytande tillstånd.

2 Ultramontan: bortom bergen (Alperna).

3 Konkordater: överenskommelser mellan kyrka och stat.

4 Breve: skrivning av påven som tillkännager utnämningar och förmåner.  

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net

Nya testamentet. Babylons sköka. Andliga förhållanden under åren efter Kristus fram till 1800-talets andra hälft. Den andliga förändringen på grund av det gudomliga ljusets sken.

[Ur ”The Great Gospel of John” av Jakob Lorber, bok 23 av 25; kap. 7]

(Här gör Jesus Kristus en paus i berättandet om tiden med lärljungarna för 2000 år sedan och berättar dessa saker om den katolska kyrkans utveckling i nutid. Det är därför det kallas ’A nota bene’, dikterad den 11 augusti 1862. Berättelsen om den katolska kyrkan fortsätter från kapitel 7 till kapitel 12)

[1] OBSERVERA: nu ett klargörande för denna tid.

[2]Redan 500 år efter mitt jordiska liv, fanns de flesta budskapen om allt jag har gjort och undervisat om under mitt fysiska liv på denna jord i hela judiska riket delvis inte längre tillgängliga och hade för det mesta blandats upp med gammalt strunt, speciellt vad gäller förklaringar av naturfenomen – och detta i en sådan utsträckning att ingen längre kunde upptäcka den rena sanningen i detta.

[3] Även om många kopior av samma handskrifter, mestadels gjorda av greker och romare, bevarades, delvis i de 10 städerna i Jordaniens långa och breda dal (de cirka 60 städerna hörde också till det, vilka under min tid, men också redan före det och efter Mig till förstörelsen av Jerusalem och dess omgivningar, alla huvudsakligen var bebodda av greker och romare), delvis i Essaea (varav redan för 1200 år sedan inga spår kunde hittas eftersom den gruppen också var mycket förföljd av hedniska romerska kristna), men mestadels i det kända biblioteket i Alexandria.[4]

 Men titta bara på alla dessa förödande krig och stora folkförflyttningar i halva Asien, norra Afrika och nästan hela Europa. Och detta för att redan snart efter Mig förvrängde folket Min lära, speciellt samhällenas ledare, och blandade upp den med gammalt trams därför att den renaste sanningen från himlen gav dem för lite vinning – som profeten Daniel, och kort efter Mig Min lärjunge Johannes har visat i sin uppenbarelse, som jag gav honom på ön Patmos. [5]

 Så med mig var det så här: Bra, eftersom ni föredrar gammal, världslig lort i stället för mitt renaste guld från himlen, och eftersom ni på grund av detta mer och mer ser ut som hundar som återvänder till det de har kräkts upp, och också som grisar som snabbt springer tillbaka till pölen där de så ofta grovt smutsat ner sig, så kommer guldet från himlen att tas ifrån er under lång tid. I er bedrövelse, mörker och nöd kommer ni att trängta efter Mig, och döden kommer återigen att bli en stor plåga för er på jorden.[6]

 Och så hände det fram till nu. Nästan alla städer och platser där handskrivna kopior om mina många gärningar och läror till stor del var tillgängliga, förstördes och skövlades. Bara Johannes och Matteus korta evangelier, som tjänar som etiska rättesnören för människor av god vilja, är fortfarande något språkligt korrekta och bevarade som verkliga dokument om mina gärningar och läror. Även Lukas och Markus skrifter – så långt som han kortfattat skrev ner för sig själv vad han hört från Paulus – bevarades, liksom flera av apostlarnas brev, varav också många förlorats, och Johannes Uppenbarelse, fastän också med några språkliga fel, vilket dock inte förminskar någonting av det som är viktigast för dem som leds av Mig.[7]

 När det gäller andra läror om saker och ting och fenomen och deras egenskaper, så bevarades bara ett fåtal fram tills nu – här och där och mycket blev dolt. Och där  någonting hittades från romarnas och grekernas tid så hamnade det i klostren, men detta berättades aldrig för mänskligheten som försmäktade i mörkret – inte ens ett pennstreck.[8]

 Sol- och månförmörkelser, kometer och andra mycket naturliga fenomen sågs inte som fördelaktiga för prästerna när dessa förklarades sanningsenligt. De ändrades snart till att bli förebud om straff som jag ådömt folket, som därigenom skrämdes upp, så att folket i massor skulle företa pilgrimsresor till tempel, vilka snart växte upp som svampar ur jorden, för att lägga många dyrbara gåvor vid prästernas fötter.[9]

 Det finns fortfarande många viktiga handskrifter från min tid, som kan återfinnas i katakomberna i Rom och i påveslotten i Spanien och Italien och på vissa ställen i det  tyska riket. Men också nu, på grund av Babylons skökas enorma girighet och strävan efter makt och prakt, kommer hon inte att visa upp någonting av detta för folket, och detta av rädsla och väldig oro för att detta i hög grad nu skulle avslöja henne och att hon skulle tvingas att avge en noggrann redogörelse för var och en om skälet till varför hon i så många år har undanhållit sanningen för folket. Eftersom detta förödmjukande skäl säkert är ganska klart för varje tänkande människa, så är det inte heller nödvändigt att förklara detta ytterligare. [10]

 Hur kort är inte tiden sedan de fyra evangelierna och ”Apostlagärningarna” av Lukas, apostlarnas brev och Johannes uppenbarelse strängt undanhölls folket? Och

i flera länder är de fortfarande undanhållna dem.[11]

 Hur starkt motsatte de sig inte ljuset från Min klara blixt som med vetenskapens hjälp återigen tydligt visar allt som från öst till väst finns på jorden, och detta redan för 300 år sedan. Och dess ljus skiner nu ännu klarare, och detta så mycket att även den tidigare så väldiga och mäktiga Babylons skökas allra hemligaste och mest dolda rum idag ligger för öppen dag. [12]

 Man skulle med all rätt kunna fråga sig: Ja, hur länge kommer Babylons sköka att kunna fortsätta? [13]

 Då säger jag: Det är en småsint fråga. Titta på ljuset från Min blixts belysning som blir klarare och mäktigare för var dag. Hur kan den gamla mörka, hedniska babyloniska mirakelsmörjan, vilket bedrägeri utsatts för ljuset i de minsta skrymslen och vrån, fortsätta att samexistera tillsammans med de nu tusentals, fullständigt matematiskt bevisade sanningarna från vetenskapens och teknikens alla färdigheter, vilka kan användas fritt och är tillgängliga för alla ? [14]

 Hon kan fortfarande stå sig så länge som det fortfarande finns ett fåtal gamla vidskepliga kvinnor i livet – hållna mycket stumma från tidigare – och några skenheliga fanatiker som vill tro på prästernas fabler och så länge som dessa härskare fortfarande har något sätt att skydda skökans tron. Men detta kan och kommer bara att hålla för en mycket kort tid eftersom det har ordnats så att sådana härskares medel kommer att tas bort – så som de redan tagits bort från många – och vilka nu är utan land och folk och nu måste se på hur deras gamla aktiviteter, ansträngningar och mörka gärningar går upp i rök och ånga. [15]

 Säg bara: Kan natten styra på jorden när solen redan står högt över horisonten? Och detta är nu redan situationen på jorden. Ljuset har blivit alltför kraftfullt. Och de härskare som högtidligt omfattade allt mörker så mycket – för sina troners och sitt obeskrivligt behagliga livs skull – börjar förstå sin stora maktlöshet i ljuset av denna oövervinnliga kraft. Om de vill överleva måste de nu anamma en vänlig attityd mot det ljus som de högtidligen hatade så mycket. Och om de obemärkt vill ha tillbaka det gamla mörkret igen, så kommer folk att inse det. De kommer då att vägra att lyda dem och göra dem mycket förlägna och jaga bort dem från deras härskartroner, och det finns redan nu många exempel på detta. [16]

 Min vilja kan inte motstås. Fastän jag oavbrutet lämnar åt folket deras fria vilja när det handlar om detaljerna, men i det stora hela så är jag Herren, och jag tar ingen hänsyn till denna jords mäktiga. Ljusets tid är nu här och kan inte längre hejdas av någon jordiskt mänsklig kraft.

Översättning från engelska av mig.

[Den som vill veta mera om bakgrunden till verket kan läsa detta här och här den som vill läsa alla de 2.500 kapitlen (eng.) kan ladda ner dessa gratis från denna sajt:  https://www.jakob-lorber-australia.net