Endast den som simmar mot strömmen når källan

Etikett: evolutionsteorin (Sida 2 av 2)

Öppet och fördomsfritt samtal om evolutionen behövs

(Publicerad 11 april, 2010)

(artikeln publicerad på Newsmill den 25/4-09)

Vår recension (”Livets uppkomst – fortfarande en gåta”) av en bok av professorn i genetik, John Sanford, fick ett ilsket bemötande av Larhammar et al. (”Pseudovetenskaplig evolutionskritik”). Med argumentet att evolutionen inte har någon riktning, beskylldes vi för att ha missförstått evolutionsteorin. Det har vi naturligtvis inte gjort. Darwin påstod att evolutionen gått från de lägre till de högre stående organismerna, från det enkla till det mera komplexa och från låg till hög differentiering. Allt detta är beskrivningar på riktning. Vi tror att det är väldigt få evolutionsförespråkare, som förnekar att evolution innebär att gå från det lägre till det högre, från enkelt till mera komplext eller mot ökad differentiering.

Fortsätt läsa

Jag tror inte på Darwins teori om evolutionen

I år, när så många stämmer in i hyllningskören till Darwin, kan det vara på sin plats att uppmärksamma att det också finns en omfattande vetenskaplig kritik av hans teori om evolutionen. Först på senare tid har jag själv nåtts av denna, tack vare internet. Det finns nämligen sparsamt med Darwin-kritisk litteratur i Sverige, som istället får sökas på globala nätbokhandlar. Under det senaste decenniet har det kommit en strid ström av sådana böcker. Den bok som verkar ha satt bollen i rullning är ”Evolution, a theory in crisis” utgiven 1982 av Michael Denton, professor i molekylärbiologi på Nya Zealand. Vill man hitta god Darwin-kritisk litteratur så söker man lämpligen efter denna bok på t.ex. www.amazon.com, varvid en mängd bokförslag ges, både pro- och anti-darwinistiska.

Fortsätt läsa

Felaktigheter och bedrägerier i samband med evolutionsteorins bevisföring:

(Publicerad 13 februari 2009)

Felaktighet: Den 4-vingade bananflugan

Försöken att leda evolutionen i bevis har kantats av bedrägerier och felaktigheter. Vi ser överst den normala och nederst den framodlade fyr-vingade bananflugan, som framförts som ett exempel på evolution och som 1995 belönades med ett Nobelpris. Men den kan inte flyga och förändringen har designats och odlats fram av genetiker och inte skett spontant via slumpmässig mutation plus naturligt urval. På den övre bilden ses under vingarna två bihang (balansorganen), som är absolut nödvändiga för flygning. Den fyr-vingade har förlorat de viktiga balansorganen, men har istället två ytterligare vingar, som dock inte kan användas, eftersom de saknar muskler. I moderna biologiböcker nämns detta som exempel på evolution, utan att det påtalas att de är artificiellt framodlade och non-funktionella, har svårigheter att para sig och dör ut utanför laboratoriet. Detta har dock varit känt sedan 1950.

Fortsätt läsa

Livets uppkomst – fortfarande en gåta!

Att livet inte har någon högre mening är idag en idé med stort inflytande i Västvärlden, där man tror att livet har skapats och utvecklats via ”slumpmässiga genetiska mutationer” och ”naturligt urval”. Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt han tidigare trott på. Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok, ”Genetic Entropy & The Mystery of the Genome” (ISBN 1-59919-002-8)(10). Boken skulle komma att öppna upp ett helt nytt fönster för kritik av evolutionsteorin och är viktig läsning för dem som är genuint intresserade av utvecklingen på jorden.

Fortsätt läsa

Det finns färskare fynd

Svar till Gunnar Adler-Karlsson, SFAI-tidningen 4/06

(SFAI= Svensk förening för Anestesi och Intensivvård)

I Gunnar Adler-Karlssons debattinlägg i SFAI-tidningen 4/06 om darwinismen hävdas, att jag gör ’ett grovt försök till sövning’ av mina kollegor. Metoden är enligt Adler-Karlsson ’gamla’ referenser. Nu är det inte så inom medicinen, att man kan bestämma en artikels aktualitet utifrån ett medeltal av referensernas publikationsår. Vi anger ofta av artighet tidigare pionjärers arbete, t.ex. Hippokrates, Galenos, Virchov m.fl., för att ge en historisk bakgrund, eller för att de kanske råkar vara de mest relevanta just då. I mitt fall användes pionjären Margaret Dayhoffs sekvenssiffror angående cytokrom C från 1979 (hon dog 1984). Det finns ingen anledning att betvivla dessa resultat, baserade på 1 089 jämförelser, men jag skall ändå göra Adler-Karlsson till viljes och citera ett dussintal artiklar, publicerade under den senaste 10-årsperioden i de stora tidskrifterna Science, Nature m. fl. 

Fortsätt läsa

Darwins lära om evolutionen – är den verkligen trovärdig?

Del 1.

”I sin tidigare version framställdes kromosomerna som klaviaturen till ett enormt piano med miljontals tangenter… En muterad gen är en tangent som har tappat stämningen. Vid vissa tillfällen – uppmanade man oss att tro – när en hel massa tangenter har tappat stämningen riktigt mycket, blir resultatet en underbar ny melodi: ett kräldjur som förvandlas till en fågel eller en apa förvandlad till en människa. Någonstans på vägen har teorin uppenbarligen spårat ur.” (ur ”Janus” av Arthur Koestler).

Fortsätt läsa
Nyare inlägg »