Tro, vetande & vetenskap

Endast den som simmar mot strömmen når källan

Sida 3 av 7

Begreppet ’antigenens arvssynd’ #6

Med antigen förstås ett för kroppen främmande protein, som vid inträde till kroppen ger upphov till en immunologisk reaktion. I den klassiska immunologin beskrivs hur det vid varje infektion bildas specifika antikroppar mot varje speciell antigen, först kortverkande IgM och sedan långverkande IgG. Denna senare process tar c:a 2 veckor. På grund av att det också bildats speciella ”minnesceller” för framtida produktion av antikroppar, så bildas dessa antikroppar mycket snabbare vid nästa smittotillfälle för samma patogen, vilken då endast ger milda symptom. Redan på 1940-talet var man på det klara med att detta scenario inte riktigt stämde. 

Fortsätt läsa

Neurologisk degeneration: Penetration av blod-hjärnbarriären (BBB) #4

Det speciella med blodcirkulationen i hjärnan i jämförelse med andra organ är att de små blodkärlen i hjärnan, kapillärerna, är extremt täta och inte genomsläppliga för en mängd olika ämnen. Man talar om en blod-hjärnbarriär. När denna barriär skadas släpps vätska från blod-banan igenom, varvid hjärnan svullnar upp, vilket kan leda till inklämning av hjärnan och patientens död. Vidare kan många främmande partiklar passera direkt in i hjärnvävnaden och skada denna. Detta kan förklara de neurologiska tillstånd som är förknippade med SARS-CoV-2: förlust av lukt och smak, huvudvärk, yrsel, illamå-ende, kramper, nedsatt medvetande, okontrollerad tremor etc. 

Fortsätt läsa

Spikproteinet ökar risken för pulmonell hypertension (PAH) #3

De flesta är idag bekanta med begreppen ”spikprotein” och ”ACE2-receptorer” och har kanske fått klart för sig att spikproteinet från virusets yttre kapsel öppnar upp och tar sig in i den angripna kropps-cellen via denna ”receptor” ACE2, för att föröka sig inne i kroppscellen. Men normalt är inte ACE2 en ”receptor” utan ett enzym på kroppscellernas membran, som spjälkar av en aminosyra från angiotensin II. Denna molekyl, angiotensin II, är väldigt viktig för reglering av blodtrycket. ACE betyder just detta: ”angiotensin converting enzyme”.

Fortsätt läsa

Det egna immunförsvaret försämras. Antiinflammatoriska makrofager, kallade M2, hämmas av anti-spik-antikroppar [Anti-S-Ab] #2

Det finns olika typer av vita blodkroppar: Leucocyter och lymfocyter dödar bakterier respektive virus. Det finns en tredje typ, makrofager, som äter upp de bakterier och virus, som inte skall finnas där. Dessa makrofager finns i två former, typ 1 (M1) som är pro-inflammatorisk och typ 2 (M2) som är anti-inflammatorisk. När man t. ex. får en lunginflammation så kommer först pro-inflammatoriska makrofager typ 1 invandrande från blodomloppet och i vävnaden omkring. Den pro-inflammatoriska makrofagen typ 1 drar samman olika andra infektionsbekämpande ämnen till ett och samma ställe, frisätter cytokiner och är mycket aggressiv.

Fortsätt läsa

Anafylaktisk chock #1

Anafylaxi är en allvarlig, potentiellt livshotande allergisk reaktion. Det kan inträffa inom några sekunder eller några minuter efter exponering för något man är allergisk emot, till exempel jordnötter eller bistick. Injektioner kan leda till döden genom anafylaktisk chock, som är en livshotande allergisk reaktion. Vid COVID-injektioner misstänks den allergiska reaktionen orsakas av tidigare sensibilisering mot polyetylenglykol [PEG].

Fortsätt läsa

Poliovaccinationens historia, Del 2.

Poliovaccinationen. ”Cutters vaccinationskatastrof”  

”Cutter Laboratories” var ett familjeägt läkemedelsföretag som framställde och marknadsförde dr. Jonas Salks första poliovaccin från 1955. Säkerheten i framställningen var dock bristfällig vilket ledde till en poliomyelit-epidemi orsakad av detta vaccin. Denna händelse kallas ”Cutter-katastrofen”. Mellan 17 april – 30 juni 1955 vaccinerades 400.000 personer med vaccinet från Cutter Lab. Man kunde dokumentera 260 poliomyeliter, som en följd av denna vaccination. 94 orsakades direkt av vaccinet medan 126 utgjordes av familjekontakter och 40 av andra kontakter till de vaccinerade. Det är dokumenterat att vuxna i hushållet smittades sekundärt av de som blivit vaccinerade [1] och några av de sekundärt smittade blev också allvarligt förlamade. Tretton hamnade i järnlungan och fem dog. Det fanns fall då vaccinerade barn inte blivit sjuka, medan mödrarna och grannarna blivit det. En konservativ uppskattning talar om 39 fall av vänner och grannar, som blivit förlamade av vaccinerade barn. Många fler blev lindrigare sjuka. 

Fortsätt läsa

Poliovaccinationens historia, Del 1. 

                                                    Polio-sjukdomen 

Historien om ”barnförlamning” – poliomyelit – är lång och komplicerad. Jag har därför delat upp denna i två delar: före och efter att vaccinationerna tagit sin början 1955. Den första perioden från nittonhundratalets början beskriver många förlamningstillstånd som misstogs för att vara polio, men som i själva verket var ett resultat av miljögifter, t. ex. arsenik, bly, DDT. Den andra perioden perioden innehåller både misslyckade och lyckade vaccinationskampanjer men också en avveckling av DDT, som varit en mycket stor bov i dramat. Det begicks många grova misstag och vaccinationerna förefaller inte alls vara den framgångssaga, som jag alltid tidigare trott. Idag upprepas tyvärr samma misstag vad gäller diagnostik och behandling i Indien, Kina, Gaza och Nigeria, som Västerlandet genomgick från slutet av 1930-talet [1-4].      

Fortsätt läsa

Transhumanism – vilka är farorna?

Av Dr. Sherri Tenpenny

Transhumanism är ett begrepp inför framtiden då människa och teknik blandas, vilket resulterar i själlösa intelligenta maskiner. Det är en rörelse som gynnar utvecklingen av en ny mänsklig art genom användning av integrerade kretsar. Genom att kalla det  ”mänsklig förbättring för den post-mänskliga eran” antar transhumanister att mänskligheten bara kommer att förbättras av maskiner. Ingen kommer till skada. Ingenting förstörs. Och ingen möjlighet till tvång eller dominans. I en post-human värld kommer mänskligheten, såsom vi känner den, att vara föråldrad.

Fortsätt läsa
« Äldre inlägg Nyare inlägg »